Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

14/9/2023

7:00 - 17:00

KP 4 phường 8; Ấp Phú Chiến, Phú Thành, xã Phú Hưng

16/9/2023

7:00 - 17:00

KP 6 phường Phú Khương. Ngân hàng TMCP Á Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

14/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Giồng Cốc, xã An Đức, huyện Ba Tri

15/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp Hòa Bình, Xóm Mới, xã Mỹ Hòa; Ấp Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh

16/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri

16/9/2023

8:00 - 11:00

DNTN Hiệp Thành; Trại cưa 5.9 TT Ba Tri, huyện Ba Tri

16/9/2023

13:00 - 16:00

Cty CP khám chữa bệnh Minh Đức, TT Ba Tri, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

14/9/2023

8:00 - 13:00

KP 6 thị trấn Mỏ Cày

15/9/2023

10:00 - 17:00

Ấp An Hòa, xã An Thới; Ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

14/9/2023

7:30 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 3, 4 xã Bình Thắng; Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 5, Lộc Thành, xã Lộc Thuận

14/9/2023

8:00 - 8:50

NTCN Lê Hữu Trí, xã Đại Hòa Lộc

14/9/2023

13:00 - 13:50

NTCN Vũ Đình Hà, xã Đại Hòa Lộc

14/9/2023

14:10 - 15:00

NTCN Phạm Văn Đực, xã Đại Hòa Lộc

14/9/2023

15:20 - 16:10

NTCN Trần Hoàng Nhẫn, xã Đại Hòa Lộc

15/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp 4, Phú Hưng, xã Phú Vang

16/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp 6, Vinh Thái, xã Vang Quới Tây; Ấp 2, Vinh Tân, xã Vang Quới Đông; Ấp 3, 4 xã Định Trung

16/9/2023

8:00 - 17:00

Công ty TNHH SX TM Dừa Xanh; Công ty TNHH thực phẩm Dừa Xanh xã Long Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

14/9/2023

7:30 - 11:00

Ấp An Ngãi A, xã An Thạnh

14/9/2023

8:00 - 11:00

Công ty CP Tân Hoàn Cầu, ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

14/9/2023

13:00 - 17:00

Ấp An Bình, xã An Nhơn

16/9/2023

7:30 - 11:00

KP 4 thị trấn Thạnh Phú

16/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Trị Hạ - KP 1 thị trấn Thạnh Phú; Ấp An Bình, An Phú, xã An Qui

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/9/2023

8:30 - 17:00

Ấp Tiên Phú 1, xã Tiên Long

15/9/2023

8:30 - 12:30

Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

16/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp Tiên Đông Thượng, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Vàm, TT Tiên Thủy; Ấp 1, 2 xã An Hóa

16/9/2023

13:30 - 15:00

Ấp Tiên Đông Thượng, Tiên Tây Vàm, Tiên Đông Vàm, TT Tiên Thủy

16/9/2023

15:20 - 17:00

Ấp 1, 2 xã An Hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

14/9/2023

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn; Ấp 6 thị trấn; Ấp 5 xã Lương Hòa; Ấp 1A xã Thạnh Phú Đông; xã Hưng Lễ. BQLDA và ĐTXD, VP huyện ủy, VP UBND, VP HĐND huyện Giồng Trôm, BHXH huyện Giồng Trôm, Phan Thị Phương Liên

16/9/2023

8:00 - 13:00

Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh; Ấp 1A xã Thạnh Phú Đông; xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm

16/9/2023

8:00 - 17:00

HKD Lê Hồng Khanh; HKD Lê Thị Bằng; KH Trần Văn Mười; KH Võ Văn Thăng; KH Dương Văn Bé

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

14/9/2023

8:00 - 12:00

Công ty TNHH TM DV MM XNK Thời trang mới VN

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

14/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Xuân, xã Nhuận Phú Tân