Điện lực thành phố Bến Tre

18/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

19/2/2021 (7h00-17h00): Khu phố 4 phường Phú Khương

19/2/2021 (13h00-17h00): Khu phố Bình Nghĩa phường 6

20/2/2021 (7h00-17h00): Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Bến Tre

20/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

20/2/2021 (12h00-17h00): Khu phố 2 phường Phú Tân

20/2/2021 (13h00-17h00): Khu phố 2 phường 8

21/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Đông. Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Đức, xã Bình Phú

23/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

Điện lực Ba Tri

19/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

Điện lực Bình Đại

18/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị. Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận

19/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Trị

20/2/2021 (6h00-18h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp 1 xã Thạnh Trị. Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc

Điện lực Thạnh Phú

22/2/2021 (7h30-8h30): Công ty TNHH Sài Gòn-Cồn Bửng, ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải

22/2/2021 (7h30-11h00): CSNT Nguyễn Văn Trung, ấp An Huề, xã An Qui

22/2/2021 (9h00-9h30): CSNT Nguyễn Văn Nhã, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

22/2/2021 (10h00-11h00): CSNT Nguyễn Văn Sĩ, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

22/2/2021 (13h00-14h00): CSNT Nguyễn Thái Dũng, ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

22/2/2021 (13h00-14h30): CSNT Phan Văn Thấm, ấp An Bình, xã An Qui

22/2/2021 (14h30-15h00): CSNT Trương Văn Thanh, ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

22/2/2021 (15h00-17h00): CSNT Nguyễn Văn Bảo, ấp An Phú, xã An Qui

22/2/2021 (15h30-16h00): CSNT Nguyễn Văn Quan, ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

22/2/2021 (16h20-17h00): CSNT Nguyễn Quốc Khởi, ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

23/2/2021 (7h30-17h00): Ấp Quí Đức, xã Quới Điền

23/2/2021 (7h30-11h00): Ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh

23/2/2021 (13h00-17h00): Ấp An Khương, xã An Điền

Điện lực Châu Thành

19/2/2021 (8h00-11h00): Ấp 5 xã Quới Sơn

20/2/2021 (8h00-11h00): Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định

Điện lực Giồng Trôm

19/2/2021 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Phước Long. Ấp 1, 3, 4 xã Hưng Phong. Khu phố 3 thị trấn. Ấp 6 xã Bình Thành. Ấp An Thuận, xã Tân Thanh. Ấp 4 xã Long Mỹ

20/2/2021 (8h00-17h00): K1 Trại giam K20. Ban QLDA ĐTXD Giồng Trôm (đèn đường). Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa