Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

19/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp An Thạnh A, xã Mỹ Thạnh An

20/9/2023

7:00 - 12:00

KP 4 phường 5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

18/9/2023

7:30 - 12:30

Ấp Giồng Trôm, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

20/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

18/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp 3, Vinh Huê, xã Vang Quới Đông

18/9/2023

8:00 - 17:00

Khách hàng Đỗ Kim Tuyến, xã Long Định

19/9/2023

7:30 - 17:00

NTCN Châu Văn Công, xã Lộc Thuận

19/9/2023

8:00 - 8:50

NTCN Phan Thị Thu Thủy, TT Bình Đại

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thạnh, Phú Mỹ, Phú Long, xã Phú Thuận; Ấp 4, 5, Vinh Điền, Vinh Hội, xã Vang Quới Tây; Ấp Bình Chiến, TT Bình Đại; Ấp 1 xã Bình Thắng

19/9/2023

13:00 - 14:50

NTCN Võ Văn Tám, xã Thạnh Trị

19/9/2023

15:10 - 17:00

NTCX Phan Văn Thuận, xã Phú Long

20/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Lộc Sơn, xã Lộc Thuận

20/9/2023

8:00 - 8:50

NTCN Nguyễn Quang Tùng, xã Đại Hòa Lộc

20/9/2023

9:10 - 10:00

NTCN Lê Thị Mọn, xã Đại Hòa Lộc

20/9/2023

10:20 - 11:10

NTCN Võ Thành Hoàng 9, xã Đại Hòa Lộc

20/9/2023

13:00 - 13:50

NTCN Nguyễn Minh Vương, xã Đại Hòa Lộc

20/9/2023

14:10 - 15:00

NTCN Nguyễn Văn Chánh, xã Đại Hòa Lộc

20/9/2023

15:20 - 16:10

NTCN Nguyễn Văn Đuông, xã Đại Hòa Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

18/9/2023

8:00 - 11:00

CSNT Trần Văn Vân, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong; CSNT Đặng Văn Bảy, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong

18/9/2023

13:00 - 17:00

CSNT Đỗ Văn Hoa, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong; CSNT Tô Văn Tịnh, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Xương Thới III, xã Thới Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/9/2023

9:30 - 11:30

Ấp Hòa Thanh, xã Giao Long; Ấp Phước Hậu, xã An Phước

18/9/2023

13:30 - 17:00

Ấp Hòa Thanh, xã Giao Long; Ấp Phước Hậu, xã An Phước

19/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4, 7 xã An Khánh

20/9/2023

8:00 - 9:30

Ấp Khánh Hội Tây, TT Tiên Thủy; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Chánh, xã Tiên Long

20/9/2023

9:45 - 11:00

Ấp Khánh Hội Tây, TT Tiên Thủy; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Chánh, xã Tiên Long

20/9/2023

13:00 - 14:30

Ấp Khánh Hội Tây, TT Tiên Thủy; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Chánh, xã Tiên Long

20/9/2023

14:45 - 15:30

Ấp Khánh Hội Tây, TT Tiên Thủy; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Chánh, xã Tiên Long

20/9/2023

15:45 - 17:00

Ấp Khánh Hội Tây, TT Tiên Thủy; Ấp Tiên Phú 1, Tiên Chánh, xã Tiên Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

18/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Lương Phú; Ấp Phú Thuận, Phú An, Phú Hòa, Thới Hòa, Thới Trị, xã Châu Hòa. Nhà máy nước Châu Hòa

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4 xã Hưng Phong; Ấp 6 Thị trấn

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa; Ấp Giồng Sậy, xã Phong Nẫm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

18/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

19/9/2023

8:00 - 12:00

Ấp Đại An, Hòa Thạnh, xã Hòa Nghĩa; Ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lộc Hiệp, Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình

19/9/2023

13:00 - 17:00

Ấp Thanh Tân, Quân Bình, An Thạnh, xã Tân Thiềng; Ấp An Thạnh, xã Long Thới

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Thanh, Bình An, xã Hòa Nghĩa

20/9/2023

13:00 - 17:00

Ấp Chợ, xã Phú Phụng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

19/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ

20/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân