Điện lực thành phố Bến Tre

24/2/2021 (7h00-17h00): KP 3 phường Phú Tân; Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

25/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Đông; Ấp 1, 2 xã Phú Nhuận

25/2/2021 (13h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

26/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

26/2/2021 (13h00-17h00): KP 1 phường Phú Tân

27/2/2021 (7h00-17h00): KP 2 phường 7; Ấp Bình Thành, xã Bình Phú; KP 1, 2 phường 3 nay thuộc phường An Hội; Ấp 4 xã Phú Nhuận

28/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Đông

Điện lực Ba Tri

24/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân An, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri

25/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 6 xã An Thủy, huyện Ba Tri

26/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp An Bình, xã An Hòa Tây; Ấp Xóm Mới, Hòa Bình, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

27/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2, 5, 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

28/2/2021 (7h00-13h00): Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An. Xã Vĩnh Hòa, An Hòa Tây, Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

25/2/2021 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp

Điện lực Châu Thành

24/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Phước Thành, xã An Phước; Ấp Phước Định, Phước Trạch, xã Phước Thạnh

24/2/2021 (8h00-16h00): Xã Thành Triệu, xã Phú Túc

25/2/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Quới Sơn; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp 7 xã An Khánh; Ấp Phước Thiện, Phước Thành, xã Phước Thạnh

26/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Qui, xã Tân Phú; Ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu, xã An Phước

28/2/2021 (7h00-18h00): Xã Giao Long; An Hóa; Quới Sơn; Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước; Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; KCN Giao Long

Điện lực Giồng Trôm

24/2/2021 (8h00-17h00): Ấp 4, 5 xã Sơn Phú

25/2/2021 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Hưng Phong

26/2/2021 (8h00-17h00): Ấp 11, 12 xã Hưng Lễ

27/2/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Thuận, Thới Hòa, Thới Thuận, xã Châu Hòa. NM Nước Châu Hòa

Điện lực Mỏ Cày Bắc

24/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 5, xã Thanh Tân

25/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A; Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

26/2/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Hòa, xã Thành An; Ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung