Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

30/9/2023

7:00 - 11:30

KP 1, 2, 3 phường 1 nay thuộc phường An Hội

30/9/2023

7:00 - 17:00

KP 2, 3 phường 3 nay thuộc phường An Hội

1/10/2023

7:00 - 11:00

KP 1 phường 8; Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng. Kho xuất khẩu

1/10/2023

7:00 - 17:00

KP 6 phường Phú Khương. Bên trái đường Đồng Khởi từ vòng xoay Tân Thành đến đầu công viên Đồng Khởi. Cơ sở chế biến dừa

1/10/2023

10:00 - 17:00

Chỉ sơ dừa Trúc Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

2/10/2023

7:30 - 16:00

Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

30/9/2023

8:00 - 11:00

Ấp Thị ,xã Hương Mỹ

1/10/2023

8:00 - 17:00

Xã Thành Thới A; Thành Thới B; Ấp An Lộc Thị, An Lộc Giồng, xã An Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

2/10/2023

8:00 - 8:50

NTCN Huỳnh Văn Minh, xã Thạnh Phước

2/10/2023

8:00 - 17:00

KP 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 4 xã Bình Thắng

2/10/2023

9:10 - 11:00

Công ty TNHH NTTS Simmy, xã Đại Hòa Lộc

2/10/2023

13:00 - 13:50

NTCN Trần Văn Nếp 2, xã Thạnh Phước

2/10/2023

14:10 - 15:00

NTCN Võ Văn Đừng, xã Thạnh Phước

2/10/2023

15:10 - 17:00

NTCN Phan Trung Minh, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

30/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Thạnh Hòa A – KP 4 thị trấn Thạnh Phú

30/9/2023

9:00 - 10:30

Ấp Thạnh Khương xã Mỹ Hưng

30/9/2023

13:00 - 14:00

Ấp An Bình, xã An Qui

30/9/2023

14:30 - 15:30

Ấp An Khương A, xã An Điền

1/10/2023

8:30 - 9:30

Ấp An Hội A, xã An Thuận

1/10/2023

13:00 - 14:00

Ấp An Khương, xã An Thuận

1/10/2023

14:30 - 15:30

Ấp An Bình, xã An Qui

2/10/2023

7:30 - 11:00

CSNT Dương Hồng Phong, ấp An Hội B, xã An Thuận; CSNT Đoàn Văn Mộng, ấp An Hội A, xã An Thuận

2/10/2023

8:00 - 11:00

CSNT Trần Văn Tùng, CSNT Bùi Văn Bằng, ấp An Thới, xã An Qui

2/10/2023

11:00 - 12:00

Ấp An Phú, xã An Qui

2/10/2023

12:15 - 13:15

Ấp An Huề, xã An Qui

2/10/2023

13:00 - 17:00

CSNT Phạm Văn Xem, ấp An Hội B, xã An Thuận; CSNT Võ Văn Phước, ấp An Hội A, xã An Thuận; CSNT Đặng Văn Tân, ấp An Khương, xã An Thuận; CSNT Trần Văn Bòn, ấp An Thới, xã An Qui; CSNT Trần Văn Ro, ấp An Huề, xã An Qui; CSNT Lê Văn Phương, ấp An Huề, xã An Qui

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/9/2023

8:00 - 12:00

Ấp Phước Hậu, xã An Phước

1/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long

2/10/2023

9:00 - 12:30

Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; Ấp 3 xã Tam Phước

2/10/2023

13:30 - 17:00

Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh; Ấp Hữu Thành, xã Hữu Định; Ấp 3 xã Tam Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

30/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp 2, 3, 4, 6 xã Bình Thành; Ấp 1 xã Bình Hòa; Ấp 5 xã Châu Bình

2/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 5 xã Lương Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

2/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Lân Đông, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

30/9/2023

7:30 - 10:00

Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A

30/9/2023

7:30 - 11:00

KP Phước Khánh, thị trấn Phước Mỹ Trung

30/9/2023

9:30 - 12:00

KP Phước Hậu, thị trấn Phước Mỹ Trung

30/9/2023

10:30 - 14:00

KP Phước Khánh, thị trấn Phước Mỹ Trung

30/9/2023

13:30 - 16:00

KP Phước Khánh, thị trấn Phước Mỹ Trung

30/9/2023

14:30 - 17:30

KP Phước Hậu, thị trấn Phước Mỹ Trung

30/9/2023

15:00 - 18:00

Ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A

1/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân