Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

8/10/2023

7:00 - 17:00

Đường Nguyễn Thị Định từ ngã 4 Tú Điền đến khu chung cư Hiệp Hòa Phát; đường Nguyễn Văn Cánh

8/10/2023

13:00 - 17:00

Ấp 2 xã Sơn Đông. Cơ sở kinh doanh Lê Huỳnh Anh Tuấn

10/10/2023

7:00 - 11:00

Cty CP VLXD Bến Tre

10/10/2023

8:00 - 11:00

KP 1 phường 8; Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

10/10/2023

9:00 - 11:00

KP Bình Khởi, phường 6

10/10/2023

13:00 - 17:00

KP 1 phường Phú Tân

10/10/2023

14:30 - 17:00

Ấp 3, 4 xã Sơn Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

8/10/2023

7:30 - 17:00

Ấp Phú Long, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

9/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Hòa, An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

10/10/2023

13:00 - 17:00

Ấp An Hội, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B; Ấp Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, Thanh Tân, Thanh Thủy, Định Nhơn, xã Định Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

9/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 3, Sân Banh, xã Thới Lai; Ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng; KP 3 - Ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 2 xã Bình Thắng

9/10/2023

13:00 - 14:40

NTCN Nguyễn Văn Chánh, xã Thạnh Trị

9/10/2023

15:00 - 17:00

NTCN Lê Trọng Huy, xã Thạnh Trị

10/10/2023

8:00 - 8:50

NTCN Trần Phùng Tấn Đạt, xã Bình Thắng

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 4, Rạch Gừa, xã Phú Long; Ấp 8 xã Lộc Thuận. Cơ sở Trung Thu 2, xã Bình Thắng

10/10/2023

9:10 - 11:00

NTCN Ngô Hoàng Phương, xã Thạnh Phước

10/10/2023

13:00 - 14:50

NTCN Bùi Văn Minh, xã Thạnh Phước

10/10/2023

15:10 - 17:00

NTCN Nguyễn Trung Kiên, xã Thạnh Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

9/10/2023

8:00 - 11:00

CSNT Lê Văn Tri, ấp An Bình, xã An Nhơn

9/10/2023

13:00 - 17:00

DNTN Chí Cường, ấp An Hòa, xã An Nhơn

10/10/2023

7:30 - 9:00

CSNT Cao Thị Nguyệt, ấp An Thạnh, xã An Thạnh

10/10/2023

7:30 - 9:30

Cty TNHH QT hải sản xanh, ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

10/10/2023

9:30 - 11:00

CSNT Phan Hoài Nam, ấp An Khương B, xã An Điền

10/10/2023

10:00 - 11:00

CSNT Nguyễn Văn Phương, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

10/10/2023

13:00 - 17:00

CSNT Lê Văn Chí, ấp Giang Hà, xã An Điền; CSNT Trần Văn Chúc, ấp An Điền, xã An Điền; CSNT Lê Văn Sạng, ấp Thạnh Thới A, xã Thạnh Hải; CSNT Đỗ Văn Dư, ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong; CSNT Nguyễn Văn Tiếng, ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/10/2023

7:30 - 17:00

Xã Quới Thành; Phú Đức; Tiên Long; Ấp Chánh, Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, TT Tiên Thủy; Ấp Tân Bắc, Tân Nam, Tân Đông, xã Tân Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

9/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Hưng Nhượng; Ấp 14 xã Tân Hào; Ấp 2 xã Sơn Phú; Ấp 8 xã Phước Long; Ấp 7 xã Thuận Điền; Ấp Phong Hòa, xã Phong Nẫm; Ấp Phú An, xã Châu Hòa

9/10/2023

15:00 - 17:00

KP 1, 2 thị trấn Giồng Trôm; Ấp 2 xã Bình Hòa

10/10/2023

8:00 - 11:00

KH Trần Thị Thư Mai

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 6 xã Hưng Nhượng; Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm; Ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa

10/10/2023

9:00 - 13:00

Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh

10/10/2023

10:00 - 17:00

Cty TNHH khách sạn Hùng Long

10/10/2023

11:00 - 13:00

Ấp 6 thị trấn Giồng Trôm

10/10/2023

11:00 - 17:00

Ấp Đồng Nhơn, xã Lương Quới; Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa

10/10/2023

13:00 - 15:00

Điện lực Giồng Trôm

10/10/2023

14:00 - 17:00

Ấp 2 xã Hưng Nhượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

9/10/2023

8:00 - 12:00

Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành

9/10/2023

13:00 - 17:00

Ấp Lân Nam, xã Phú Sơn

10/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Thạnh, Tân An, An Qui, xã Long Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/10/2023

7:30 - 10:30

KP Phước Hậu, thị trấn Phước Mỹ Trung

10/10/2023

10:00 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 4, xã Thanh Tân