Điện lực thành phố Bến Tre

3/4/2021 (7h00-17h00): KP 2 phường 4; KP 6 phường Phú Khương; KP 3 phường Phú Tân; Ấp 1 xã Sơn Đông

3/4/2021 (11h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

3/4/2021 (13h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Đông

4/4/2021 (7h00-17h00): Đường Trương Định phường 5, 6. Ấp Phú Thành, xã Phú Hưng

4/4/2021 (13h00-17h00): KP 4 phường Phú Tân; Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng

6/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An B, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

7/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 3 xã Phú Nhuận

7/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh

8/4/2021 (7h00-17h00): KP 4 phường 7

9/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

3/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Tân Xuân, xã Bảo Thạnh. Ấp 6 xã Tân Xuân, xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

4/4/2021 (7h00-17h00): KP 1, 2, 3, 4, 6 thị trấn Ba Tri, xã An Đức, Vĩnh An; Ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

4/4/2021 (7h00-17h00): Công ty CP XNK Lâm thủy sản Bến Tre, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

5/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Đức Trung, Vĩnh Đức Tây, xã Vĩnh An. Ấp Bến Bàu, Bờ Bàu, Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh. Ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa. 

6/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 9 xã An Hiệp. Ấp 5 xã An Đức, huyện Ba Tri

7/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Mỹ Nhơn. Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

8/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Cây Dầu, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

9/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

3/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội. Ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh

3/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Vĩnh Hòa, Hội Thành, Tân Lộc, xã Tân Hội

Điện lực Bình Đại

3/4/2021 (7h00-18h00): Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1 xã Thạnh Trị

5/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Bình Thới. Ấp 2, 3 xã Bình Thắng. Ấp Bình Chiến, Bình Hòa, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại. Ấp Bình Huề 1, Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc

5/4/2021 (7h00-17h00): Khách hàng NTCN ASE xã Thạnh Trị

6/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thới. Ấp 5, 6 xã Bình Thắng. Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức. Ấp Bình Trung, xã Định Trung. Ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại

7/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Thạnh Phước. Ấp Vinh Trung, xã Vang Quới Đông. Ấp Bình Thuận, Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Ấp 1 xã Bình Thắng

7/4/2021 (7h00-12h00): Công ty TNHH Việt Tiến, xã Bình Thới

8/4/2021 (7h00-11h00): Công ty TNHH MTV SX TM DV Tín Trung Thành, xã Lộc Thuận

8/4/2021 (13h00-16h00): Khách hàng Nguyễn Thế Hệ, xã Vang Quới Tây

Điện lực Thạnh Phú

5/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền

6/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hà. Ấp Bình Khánh, xã Phú Khánh

7/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Hòa, xã Đại Điền. Ấp An Khương B, xã An Điền

8/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Quí An, xã Hòa Lợi. Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải.

Điện lực Châu Thành

4/4/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Ấp 7 xã An Khánh, khu TĐC ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn

5/4/2021 (9h00-17h00): Ấp 1 xã Tân Thạch. Ấp 1, 2 xã An Hóa

7/4/2021 (8h00-11h00): Ấp Phú Thành, Phú Hữu, xã Hữu Định

8/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 3 xã Phú Túc

Điện lực Giồng Trôm

5/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Lương Quới. Ấp 4 xã Bình Hòa

6/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 1 xã Lương Quới

7/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Hưng Phong

8/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 3, 6 xã Bình Thành

Điện lực Chợ Lách

3/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa 1, Hòa 2, xã Vĩnh Hòa. Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành. Ấp Quân An, An Qui, xã Long Thới

4/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa 1, Hòa 2, xã Vĩnh Hòa. Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành. Ấp Quân An, An Qui, xã Long Thới

5/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng. Ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng. Ấp Phú Hòa, xã Hưng Khánh Trung B

6/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B

7/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Hiệp, Nhơn Phú, Hưng Nhơn, xã Hòa Nghĩa. Ấp Long Vinh, xã Long Thới. Ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, xã Sơn Định. KP 1 - ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách

8/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Lân, Phú Hòa, xã Sơn Định. Ấp Vĩnh Lộc, Phú Đa, xã Vĩnh Bình. Ấp Phụng Đức A, ấp Cống, xã Phú Phụng

9/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Trung, Tân Trung, xã Hưng Khánh Trung B

Điện lực Mỏ Cày Bắc

5/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân

6/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Đông Thành, xã Thành An. Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân

7/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thành Hóa 2, xã Tân Thành Bình

8/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc

8/4/2021 (7h00-13h00): Ấp Tân Hòa Ngoài, Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây

9/4/2021 (7h00-13h00; 12h00-17h00): Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân