Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Bến Tre

14/10/2023

7:00 - 13:00

Công ty xổ số kiến thiết Bến Tre

14/10/2023

7:00 - 17:00

KP 1 phường Phú Tân; KP 7 phường An Hội

14/10/2023

13:00 - 17:00

Ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Ba Tri

12/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp 2 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

13/10/2023

8:00 - 17:00

KP An Lợi, thị trấn Tiệm Tôm; Ấp An Bình, xã An Hòa Tây; Ấp An Qui, xã An Ngãi Tây

13/10/2023

8:00 - 17:00

Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Văn Nhỏ, xã Tân Thủy; Khách hàng Huỳnh Văn Hiệp, xã Tân Thủy

14/10/2023

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh An; Ấp An Quí, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Nam

12/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Tân Điền, An Trạch Tây, Tân An, xã Thành Thới B; Ấp An Trạch Đông, Tân Phong, xã Thành Thới A; Ấp An Lộc Thị, xã An Thạnh

13/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Phước, xã An Thới

14/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Phú Đông, xã An Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bình Đại

12/10/2023

8:00 - 8:50

NTCN Lê Văn Hiền xã Bình Thắng

12/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bình Hòa, Bình Thuận, TTn Bình Đại; Ấp 7, 8, Lộc Sơn, Lộc Hòa, xã Lộc Thuận

12/10/2023

8:30 - 17:00

NTCN Võ Thành Hoàng, xã Bình Thắng

12/10/2023

9:10 - 11:00

NTCN Nguyễn Hoàng Quốc, xã Bình Thắng

12/10/2023

13:00 - 13:50

NTCN Võ Minh Mẫn, xã Bình Thắng

12/10/2023

14:20 - 16:20

NTCN Nguyễn Minh Khải, xã Bình Thắng

13/10/2023

8:30 - 17:00

Ấp 1 xã Thạnh Trị

13/10/2023

9:00 - 11:00

NTCN Vũ Đình Hà, xã Thạnh Phước

13/10/2023

13:00 - 13:50

NTCN Trần Văn Bảy, xã Bình Thắng

13/10/2023

14:10 - 15:50

NTCN Việt Văn Hiệp, xã Bình Thắng

13/10/2023

16:10 - 17:00

NTCN Đặng Thị Một, xã Thừa Đức

14/10/2023

7:30 - 17:00

Ấp 4 xã Định Trung; Ấp 3 xã Phú Long; Ấp Phú Hưng xã Phú Thuận; Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng; Ấp 2, 3, Vinh Trung, Vinh Huê xã Vang Quới Đông; Ấp 4, 6, Vinh Thái, Vinh Hội xã Vang Quới Tây; Ấp 5, Lộc Thành, Lộc Thới xã Lộc Thuận; Ấp Phú Mỹ xã Phú Vang

14/10/2023

8:30 - 11:30

NTCN Lê Hoàng Vũ, xã Bình Thới

14/10/2023

8:30 - 17:00

Công ty CP đầu tư Đại Quang Thủy, xã Phú Long

14/10/2023

13:30 - 17:00

Công ty TNHH MTV Nguyên Phát, xã Thới Lai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thạnh Phú

12/10/2023

8:00 - 11:00

CSNT Hồ Văn Cường, ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh

12/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp An Định, xã An Nhơn

12/10/2023

13:00 - 17:00

CSNT Hồ Đức Hùng, ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh

13/10/2023

7:00 - 17:00

Ấp Thạnh Thới B, Thạnh Thới Đông, xã Thạnh Hải

13/10/2023

8:00 - 8:50

Ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh

13/10/2023

8:00 - 11:00

Ấp An Hội A, An Hội B, xã An Thuận; Ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh

13/10/2023

8:00 - 11:00

CSNT Trần Thanh Kim 1, CSNT Trần Thanh Kim 2, CSNT Trần Thanh Kim 3, CSNT Trần Thanh Kim 4, ấp An Khương, xã Mỹ An

13/10/2023

13:00 - 16:00

Ấp An Hội A, An Hội B, xã An Thuận

13/10/2023

15:00 - 16:00

Ấp Thạnh, xã Tân Phong

14/10/2023

8:00 - 9:30

KP 4 thị trấn Thạnh Phú

14/10/2023

13:00 - 15:00

CSNT Tăng Phú Hòa, ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh

14/10/2023

15:30 - 16:00

CSNT Trần Văn Ten, ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/10/2023

8:00 - 12:00

Ấp Bình An, xã Tường Đa

14/10/2023

8:00 - 11:30

Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn

14/10/2023

8:00 - 17:00

KP 2 thị trấn Châu Thành; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch; Ấp 1 - khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn; Ấp Phước Thới, xã An Phước

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Trôm

13/10/2023

8:00 - 11:00

Viễn thông Mỹ Thạnh

13/10/2023

9:00 - 13:00

Viễn thông trung tâm Giồng Trôm

13/10/2023

9:00 - 17:00

Ấp Kinh Trong, xã Bình Hòa

13/10/2023

11:00 - 16:00

Viễn thông Thạnh Phú Đông

14/10/2023

7:30 - 17:00

Xã Sơn Phú; Phước Long; Hưng Phong; Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông; Ấp 2 xã Long Mỹ; Ấp 1 xã Sơn Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chợ Lách

12/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Long Vinh, Long Huê, xã Long Thới

14/10/2023

8:00 - 12:00

Khu UDSH Cái Mơn, ấp Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

14/10/2023

8:00 - 13:00

Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành

14/10/2023

13:00 - 17:00

Ấp Lân Nam, xã Phú Sơn; Ấp Phú Thới, Thanh Tân, xã Tân Thiềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Mỏ Cày Bắc

12/10/2023

8:00 - 13:00

Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình

12/10/2023

14:30 - 17:00

Ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân