Điện lực thành phố Bến Tre

10/4/2021 (7h00-17h00): Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7

11/4/2021 (7h00-17h00): Bên trái QL 60 từ trạm điện 110kV Bến Tre đến vòng xoay Tân Thành, bên trái đại lộ Đồng Khời từ vòng xoay Tân Thành đến công viên Đồng Khởi, bên phải đại lộ Đồng Khởi từ vòng xoay Tân Thành đến trường Nguyễn Đình Chiểu

12/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2B, Nhơn An, Nhơn Nghĩa xã Nhơn Thạnh. Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

13/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Sơn Đông. Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

14/4/2021 (7h00-17h00): KP 4 phường 7. Ấp Bình Thành, xã Bình Phú. Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An

15/4/2021 (7h00-17h00): KP 3 phường Phú Tân. Ấp Phú Hữu, Phú Chiến, xã Phú Hưng

15/4/2021 (13h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

16/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng

Điện lực Ba Tri

10/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

12/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp 3 xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

13/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An; Ấp 3 xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

14/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Quới, xã Vĩnh An; Ấp Giồng Quí, xã An Hòa Tây; Ấp 3 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

15/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Quới, xã Vĩnh An; Ấp An Lợi, xã An Bình Tây; Ấp 2, 3, 6 xã An Ngãi Trung, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri

16/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Mỹ Thạnh; Ấp 4 xã An Phú Trung; Ấp An Qui, xã An Ngãi Tây

Điện lực Mỏ Cày Nam

15/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Hòa, Hội Thành, xã Tân Hộị

16/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Thới, thị trấn Mỏ Cày

Điện lực Bình Đại

10/4/2021 (7h00-18h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; ấp 1, 3 xã Bình Thới; ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; ấp 1 xã Thạnh Trị

12/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Thới Lai

13/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Phú, Long Quới, Long Hội, Long Hòa, xã Long Định. Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Phú Thuận

13/4/2021 (8h00-9h00): NTCN Phan Thị Thu Hồng, xã Bình Thới

13/4/2021 (9h10-10h00): NTCN Trần Văn Hải, xã Phú Long

13/4/2021 (10h10-11h00): NTCN Hồ Văn Thủy, xã Phú Long

13/4/2021 (13h00-13h50): NTCN Võ Thành Công, xã Phú Long

13/4/2021 (14h00-14h50): NTCN Bùi Đăng Khoa, xã Phú Long

13/4/2021 (15h00-15h50): NTCN Võ Thanh Tú, xã Phú Long

14/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

14/4/2021 (8h00-8h50): NTCN Phạm Sơn Tùng, xã Bình Thới

14/4/2021 (9h00-9h50): NTCN Trương Văn Lỳ E, xã Bình Thới

14/4/2021 (10h00-11h00): NTCN Nguyễn Minh Long, xã Bình Thới

14/4/2021 (13h00-13h50): NTCN Nguyễn Thị Kim Loan, xã Phú Long

14/4/2021 (14h00-14h50): NTCN Trần Thị Mứt, xã Phú Long

14/4/2021 (15h00-15h50): NTCN Đặng Văn Hữu, xã Phú Long

14/4/2021 (16h00-16h50):  NTCN Lương Khắc Tâm, xã Phú Long

15/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

Điện lực Thạnh Phú

10/4/2021 (7h30-17h00): KP 1, 2, 4 thị trấn Thạnh Phú

12/4/2021 (7h30-9h00): Ấp Vĩnh, xã Đại Điền. Ấp Xương Long, xã Thới Thạnh

12/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú. Ấp An Điền, xã An Thuận

12/4/2021 (9h30-11h00): Ấp Hòa, xã Đại Điền. Ấp Xương Thới I, xã Thới Thạnh

12/4/2021 (13h00-15h00; 15h30-17h00): Ấp Quí Khương, xã Quới Điền

12/4/2021 (13h00-15h00; 15h30-17h00): Ấp Quí Thuận A, xã Hòa Lợi

13/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Hoà, xã An Nhơn. KP 1 thị trấn Thạnh Phú. Ấp An Hội B, xã An Thuận

13/4/2021 (7h30-11h00): Ấp Giao Hoà B, xã Giao Thạnh. Ấp Thạnh lại, xã Bình Thạnh. Ấp An Ninh A, xã An Thuận

13/4/2021 (9h30-11h00): Trạm hàn tiện Nguyễn Văn Xinh

13/4/2021 (9h30-11h00): Ấp An Ninh, xã An Qui

13/4/2021 (13h00-14h30): Trạm trụ 165/1 tuyến 475 Thạnh Phú Khâu Băng, ấp An Hoà xã An Nhơn

13/4/2021 (13h00-17h00): Trạm cơ khí Bùi Văn Lặc

13/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Thạnh Tân, Thạnh An, xã Bình Thạnh. Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

13/4/2021 (15h00-17h00): Trạm Trường PTTH Giao Thạnh

13/4/2021 (15h00-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh. Ấp Thạnh Thới A, xã Thạnh Hải

14/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, Thạnh Phước, xã Thạnh Phong. Ấp Phú xã Tân Phong. Ấp Quí Đức, xã Quới Điền

15/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Khương A xã An Điền. Ấp Phú xã Tân Phong. Ấp An Ngãi xã An Thạnh

16/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Phủ, Thạnh B xã Tân Phong. Ấp An Ngãi xã An Thạnh

Điện lực Châu Thành

11/4/2021 (7h00-18h00): Xã Giao Long, An Hóa, Quới Sơn; ấp Phước Thành, Phước Hậu xã An Phước, KCN Giao Long

13/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình An xã Tường Đa; ấp Phú Thạnh xã Phú Túc; ấp Hòa An, Hòa Long xã Giao Long; ấp Phước Thiện, Phước Thành xã Phước Thạnh; ấp Phước Thới, Phước Hưng, Phước Hậu xã An Phước

14/4/2021 (7h00-18h00): Ấp 2 xã An Khánh; ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa; ấp Phước Định, Phước Trạch xã Phước Thạnh; ấp Hàm Luông xã Tân Phú

15/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hàm Luông xã Tân Phú

Điện lực Giồng Trôm

10/4/2021 (7h30-17h00): Ấp 6 Thị trấn

11/4/2021 (7h30-17h00): Nhà máy Thành Thành Công

11/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Kinh Củ xã Phong Nẫm

12/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Châu Bình

13/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Lương Phú. Ấp 5 xã Lương Hòa

13/4/2021 (8h00-17h00): Khách hàng: Nguyễn Văn Thẻ, Trương Văn Phấn, Trần Văn Ngon, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Tư, Phan Văn Thanh, Trường THCS Thạnh Phú Đông

14/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Cầu Hòa, Kinh Cũ, xã Phong Nẫm

15/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 4 xã Thuận Điền

16/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Sơn Phú

Điện lực Chợ Lách

10/4/2021 (7h00-17h00): Xã Vĩnh Bình, Phú Phụng; ấp Sơn Lân, Sơn Phụng, Sơn Long, Tân Thới, xã Sơn Định

12/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Huê, Long Vinh, xã Long Thới. Ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Bình. Ấp Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B. Ấp Bình Tây, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

13/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

14/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Huê, xã Long Thới.

15/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Qui, Thới Định, Bình An B, thị trấn Chợ Lách; ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa; ấp Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành.

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc; ấp Thành Hóa 1, Thành Hóa 2, Chợ Xếp, xã Tân Thanh Bình

11/4/2021 (7h00-17h00): Xã Phước Mỹ Trung; ấp Thanh Hòa xã Thành An

13/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Bình 1, xã Tân Thành Bình

14/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

14/4/2021 (7h00-18h00): Xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc