Điện lực thành phố Bến Tre

17/4/2021 (7h00-17h00): KP 1 phường 3 nay thuộc phường An Hội; KP 1, 3 phường 5; Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng; Ấp 2, 3 xã Sơn Đông; Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

17/4/2021 (11h00-17h00): Nhà làm việc 6 sở

18/4/2021 (7h00-17h00): Đường Tán Kế, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, phường An Hội

18/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An A, Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An. KP Bình Lợi, phường 6

19/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Thành, xã Phú Hưng; KP 4 phường 8

20/4/2021 (7h00-17h00): KP 1, 2 phường Phú Tân. Ấp 1 xã Sơn Đông

22/4/2021 (7h00-17h00): KP 1, 2 phường Phú Tân. Ấp 2, 4 xã Sơn Đông

23/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

23/4/2021 (7h00-17h00): Đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Chi Lăng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Đống Đa, Hùng Vuơng phường An Hội, KV chợ phường 2

Điện lực Ba Tri

17/4/2021 (7h00-17h00): KP 4, 5 thị trấn Ba Tri; Ấp 4 xã An Đức, huyện Ba Tri

19/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Mỹ Nhơn; Ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận; Ấp 5 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

20/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 6 xã Bảo Thạnh; Ấp 6 xã An Đức, huyện Ba Tri

22/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Đức; Ấp 9 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

23/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bờ Bàu, Bến Bàu, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

19/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Phong, xã Thành Thới A

22/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Ngãi, xã Tân Trung

Điện lực Bình Đại

17/4/2021 (7h00-18h00): Ấp 1, 3 xã Bình Thới; Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; ấp 1 xã Thạnh Trị 

17/4/2021 (8h00-9h00): Ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại

17/4/2021 (10h00-15h00): NTCN Phạm Văn Mười, xã Định Trung

19/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng; Ấp 1, 3, 5 xã Long Hòa

20/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vinh Xương, xã Vang Quới Đông; Ấp 2, ấp Việt Giữa, xã Thới Lai

20/4/2021 (8h00-9h00): NTCN Nguyễn Hoàng Thanh, xã Bình Thới

20/4/2021 (9h10-10h10): NTCN Nguyễn Văn Huệ xã Phú Long

20/4/2021 (10h20-11h20): NTCN Nguyễn Thị Ánh Tuyết, xã Định Trung

20/4/2021 (13h00-14h00): NTCN Hồ Văn Thương, xã Định Trung

20/4/2021 (14h10-15h10): NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn, xã Định Trung

20/4/2021 (15h20-16h20): NTCN Đặng Hữu Quốc, xã Phú Long

22/4/2021 (8h00-9h00): NTCN Trần Thanh Hải, xã Bình Thới

22/4/2021 (9h10-10h10): NTCN Trần Văn Hải, xã Định Trung

22/4/2021 (10h20-11h20): NTCN Trần Văn Sơn, xã Định Trung

22/4/2021 (13h00-14h00): NTCN Lê Văn Giàu, xã Bình Thới

22/4/2021 (14h10-15h10): NTCN Trần Văn Phối, xã Bình Thới

22/4/2021 (15h20-16h20): NTCN Đàm Thị Ngân Tâm, xã Bình Thới

23/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Phú Vang; Ấp 5, 6 xã Thạnh Phước; Ấp 2, 4 xã Bình Thới. Ấp Bình Huề 1, Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. 

23/4/2021 (9h30-11h30): NTCN Phạm Văn Mười, xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

17/4/2021 (7h30-17h00): Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

19/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Ngãi, An Thạnh, xã An Thạnh

20/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Ngãi, An Thạnh, xã An Thạnh; Ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh.

20/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Thạnh Trị Hạ, Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng

22/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải; Ấp Quí Thuận A, xã Hòa Lợi.

22/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong

23/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Ninh, An Ninh B, An Hội A, An Hội B, An Điền, xã An Thuận; Ấp An Ngãi, xã An Thạnh

Điện lực Châu Thành

19/4/2021 (7h00-17h00): KP 4 thị trấn Châu Thành; Ấp An Phú, ấp 1, 2, 5 xã An Khánh; Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa; Ấp 4 xã Tân Thạch

20/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Khánh Hội Đông, Khánh Hội Tây, xã Tiên Thủy; Ấp Phú Ngãi, Phước Hòa, xã Phú An Hòa; Ấp 1 xã Quới Sơn

22/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp

23/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Tân Thạch; Ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp

Điện lực Giồng Trôm

17/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 1B xã Thạnh Phú Đông; Ấp 13, 14 xã Tân Hào; Ấp 4 xã Bình Hòa; Ấp Phú Tân, xã Châu Hòa

18/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Phước, Tân Hòa, Tân Lợi, An Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 14 xã Tân Hào

19/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh; Ấp 3 xã Thuận Điền; Ấp 5 Thị Trấn; Ấp 4 xã Lương Phú; Ấp 2 xã Hưng Nhượng

20/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 2 xã Hưng Phong

22/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Phú Hòa, Phú Thuận, Thới Hòa, xã Châu Hòa; Ấp 4, 6, 7 xã Châu Bình; Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh; Ấp 5 Thị Trấn; Ấp 1 xã Sơn Phú

23/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 7 xã Phước Long; Ấp 3, 5 xã Lương Hòa; Ấp Mỹ An, xã Long Mỹ

Điện lực Chợ Lách

17/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Hiệp, Lân Bắc, Lân Tây, Lân Đông, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn; Ấp Vĩnh Hưng 1, Vĩnh Hưng 2, xã Vĩnh Thành

19/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Cống, ấp Chợ xã Phú Phụng; Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

20/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phụng Đức B xã Phú Phụng; Ấp Sơn Châu, Phụng Châu, xã Sơn Định; Ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình; Ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phú, Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp An Thạnh, An Quy, Quân An, xã Long Thới 

22/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa 1, Hòa 2, Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa; Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành; Ấp Phú Hiệp, Lân Bắc, xã Phú Sơn

23/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hòa; Ấp Bình Thanh, Bình An, xã Hòa Nghĩa; Ấp Tân Trung, Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B; Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng

Điện lực Mỏ Cày Bắc

19/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ; Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung; Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây

20/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Long 2, xã Tân Thành Bình; Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung

22/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Ông Thung, xã Thạnh Ngãi; Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân

23/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Sơn 1, 2, Tân Thông 1, xã Thanh Tân; Ấp Trung Xuân, xã Nhuận Phú Tân