Điện lực thành phố Bến Tre

24/4/2021 (7h00-11h30): TT Khoa học và công nghệ môi trường

24/4/2021 (7h00-17h00): KP 2, 3, 6, 7 phường Phú Khương

24/4/2021 (11h00-17h00): KP 3 phường 3 cũ nay thuộc phường An Hội

24/4/2021 (13h00-17h00): Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

25/4/2021 (7h00-11h30): Xí nghiệp in Chiến Thắng

25/4/2021 (7h00-17h00): KP 2, 4 phường Phú Tân. KP 4, KP Mỹ Tân phường 7. Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An. Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng

25/4/2021 (11h00-14h00): Kho bạc Tỉnh

25/4/2021 (13h00-17h00): Bưu điện tỉnh Bến Tre (ngã tư Phú Khương)

26/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

27/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Thành, xã Phú Hưng. Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh. KP 4 phường 8. KP 2, 4 phường 5

28/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 4 xã Sơn Đông. KP 1, 8 phường Phú Khương

28/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Phú Thành, Phú Hữu, Phú Dân, xã Phú Hưng

29/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng. KP 6, 7, 8 phường Phú Khương. KP Bình Thắng phường 6. KP 1 phường 5

29/4/2021 (13h00-17h00): Ấp 2B xã Nhơn Thạnh

Điện lực Ba Tri

24/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Giồng Quí, xã An Hòa Tây. Ấp 1 xã An Bình Tây. KP 1 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

24/4/2021 (7h00-17h00): Công ty CP XNK Lâm thủy sản Bến Tre, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (trạm 320kVA Công ty CP XNK Lâm thủy sản Bến Tre trụ 478BTri/28/107/59/13A/1A/1 NR Lâm Thủy Sản). Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri (trạm 750kVA Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre trụ 478BTri/28/107/59/15/7 NR Việt Úc). Công ty TNHH JSB International Vina, xã An Đức, huyện Ba Tri (trạm 1000kVA Công ty TNHH JSB International Vina trụ 475BTri/17/18/36/9/2 NR Cụm CN An Đức).

26/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Quới, xã Vĩnh An. Ấp 6 xã An Ngãi Trung. Ấp 5 xã An Đức. Ấp An Qúi xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

26/4/2021 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Lương Tấn Minh xã An Đức, huyện Ba Tri.

27/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Tân Xuân, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

28/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy. Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh. Ấp An Phú, xã An Hòa Tây huyện Ba Tri.

29/4/2021 (7h00-17h00): KP 2, 3, 6 thị trấn Ba Tri. Ấp 3 xã Bảo Thuận. Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

24/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ

Điện lực Bình Đại

24/4/2021 (7h00-18h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1 xã Thạnh Trị. 

26/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2 (Giồng Tre) xã Phú Long. Ấp Long Phú, Long Quới, xã Long Định

27/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Hội, Long Hòa, Long Phú, Long Quới, xã Long Định. Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Phú Thuận

28/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

28/4/2021 (8h00-8h50): NTCN Phạm Sơn Tùng, xã Bình Thới

28/4/2021 (9h00-9h50): NTCN Trương Văn Lỳ E, xã Bình Thới

28/4/2021 (10h00-11h00): NTCN Nguyễn Minh Long, xã Bình Thới

28/4/2021 (13h00-13h50): NTCN Nguyễn Thị Kim Loan, xã Phú Long

28/4/2021 (14h00-14h50): NTCN Trần Thị Mứt, xã Phú Long

28/4/2021 (15h00-15h50): NTCN Đặng Văn Hữu, xã Phú Long

28/4/2021 (16h00-16h50): NTCN Lương Khắc Tâm, xã Phú Long

29/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 4 xã Thạnh Phước

29/4/2021 (8h00-9h00): NTCN Lê Thị Đảnh, xã Đại Hòa Lộc

29/4/2021 (9h10-10h00): NTCN Đặng Thị Thanh Xuân, xã Đại Hòa Lộc

29/4/2021 (10h10-11h00): NTCN Nguyễn Ngọc Trí, xã Thạnh Trị

29/4/2021 (13h00-14h00): NTCN Bùi Văn Chạt, xã Thạnh Trị

29/4/2021 (14h10-15h10):  NTCN Nguyễn Văn Thanh, xã Thạnh Trị

29/4/2021 (15h20-16h20): Công ty CP Thủy Sản Ba Lai, xã Thạnh Trị

Điện lực Thạnh Phú

26/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Ngãi B, xã An Thạnh. Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

27/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong. Ấp An Hội B, xã An Thuận. KP 1 thị trấn Thạnh Phú. Ấp Quí Đức, xã Quới Điền

27/4/2021 (13h00-17h00): Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

28/4/2021 (7h30-17h00): Ấp An Hoà, xã An Nhơn. Ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh. Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

29/4/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải. Ấp Phú xã Tân Phong. Ấp Quí Thuận A, xã Hoà Lợi

Điện lực Châu Thành

24/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp. Ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú

25/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Hòa, Hòa Thanh, xã An Hiệp

26/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phước Thành, Phước Hậu, xã An Phước. Ấp Long Hội, xã Giao Long. Ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa. Ấp Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

27/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 3, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, xã Tam Phước. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

28/4/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, Phước Thành, Phước Hữu, xã Tam Phước. Ấp Phú Luông xã Tân Phú

29/4/2021 (7h30-11h00): Ấp 5 xã An Khánh. Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

Điện lực Giồng Trôm

24/4/2021 (8h00-17h00): Ấp 4, 5, 6, 7 xã Lương Phú. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới. Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa

Điện lực Chợ Lách

24/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

26/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Huê, xã Long Thới

28/4/2021 (7h00-17h00): Ấp An Qui, Thới Định, Bình An B, TT Chợ Lách. Ấp Định Bình, xã Hòa Nghĩa

Điện lực Mỏ Cày Bắc

24/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thanh Bình. Ấp Thanh Xuân 4, xã Thanh Tân

25/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân. Ấp Ân Hưng, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Tân Long, Hưng Long, xã Hòa Lộc

26/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Đức A, xã Tân Bình. Ấp Tân Thông 1, xã Thanh Tân

27/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung

28/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Giồng Lớn, xã Nhuận Phú Tân. Ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ

29/4/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Bình, xã Phú Mỹ