Điện lực thành phố Bến Tre

3/5/2021 (7h00-11h00): Khách sạn Việt Úc

3/5/2021 (13h00-17h00): Công ty CP Du lịch Bến Tre (TTC Palace)

4/5/2021 (13h00-17h00): Công ty chế biến dừa

5/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

6/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú; KP 4 phường 7

7/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 2, 3 xã Sơn Đông

8/5/2021 (7h00-17h00): KP 3, 7 phường Phú Khương. Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

9/5/2021 (7h00-11h00): DNTN Đại Phát Tài

9/5/2021 (7h00-17h00): Đường Tán Kế, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, phường An Hội. Đường Lộ Bờ Đắp, xã Phú Hưng

9/5/2021 (13h00-17h00): Công ty CP Du lịch Bến Tre

Điện lực Ba Tri

3/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri

4/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 7 xã An Hiệp. Ấp 6 xã Tân Xuân, xã Tân Mỹ. Ấp An Quí, xã An Hòa Tây. Ấp 1 xã Phú Lễ. Ấp 6 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri

5/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 5, 6 xã An Đức. Ấp 2 xã Bảo Thuận. Ấp An Quí, xã An Hòa Tây. Ấp 2 xã Phú Lễ. Ấp 4, 7 xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

6/5/2021 (7h00-17h00): Ấp An Phú, xã An Hòa Tây. Ấp 5 xã An Thủy, huyện Ba Tri. 

7/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Tân Xuân, xã Bảo Thạnh. Ấp 8 xã An Đức. Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

8/5/2021 (7h00-17h00): KP 2, KP 6 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

Điện lực Bình Đại

4/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Long, Phú Hưng, xã Phú Thuận. Ấp Long Phú, Long Quới, Long Hội, Long Hòa, xã Long Định. Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng. 

4/5/2021 (8h00-8h50): NTCN Nguyễn Đông Sơ, thị trấn Bình Đại

4/5/2021 (9h00-9h50): NTCN Vũ Đình Hà, thị trấn Bình Đại

4/5/2021 (10h00-11h00): NTCN Giang Thế Châu, xã Đại Hòa Lộc

4/5/2021 (13h00-13h50): NTCN Huỳnh Thị Hằng, xã Đại Hòa Lộc

4/5/2021 (14h00-14h50): NTCN Võ Thành Hoàng, xã Đại Hòa Lộc

4/5/2021 (15h10-16h00): NTCN Nguyễn Văn Khuyến, xã Phú Long

5/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Long Phú, Long Quới, xã Long Định. Ấp 3, 4 xã Thạnh Phước. Ấp 2 (Giồng Tre) xã Phú Long. 

5/5/2021 (8h00-9h30): CS SX Nước tinh khiết Hưng Phát thị Trấn Bình Đại; KPố 3 thị trấn Bình Đại; Ấp 2 xã Bình Thắng

5/5/2021 (9h40-11h20): Khách hàng Nam Vương, thị trấn Bình Đại

5/5/2021 (13h00-14h40): Công ty TNHH NT SYMMY, xã Đại Hòa Lộc

5/5/2021 (15h00-17h00): NTCN Vũ Đình Hà, xã Đại Hòa Lộc

6/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Vinh Tân, xã Vang Quới Đông. Ấp 1 xã Thạnh Phước. Ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận. Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức. Ấp 8 xã Lộc Thuận

7/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Bình Thắng

8/5/2021 (7h00-18h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1 xã Thạnh Trị

Điện lực Thạnh Phú

4/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Quí Đức, xã Quới Điền. KP 1 thị trấn Thạnh Phú

4/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Qúi Thuận, xã Hòa Lợi. 

5/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa A, TT Thạnh Phú. Ấp Thạnh Phước, Thạnh An, xã Thạnh Phong

5/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Thạnh Hòa, Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

6/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Quí Hòa, Quí Lợi, xã Hòa Lợi. Ấp Thạnh Lại, Thạnh An, xã Bình Thạnh

8/5/2021 (7h30-17h00): Ấp An Ngãi, xã An Thạnh. Xã Tân Phong; Đại Điền; Phú Khánh

Điện lực Châu Thành

3/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 5, 8 xã Tân Thạch

4/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 2 xã An Khánh. Ấp Phú Khương, xã Phú Túc. Ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long

5/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Bắc, xã Tân Phú. Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy. Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long

6/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Đông, xã Tân Phú. Ấp Tiên Lợi, Tiên Phú 2, xã Tiên Long. Ấp Phú Hội, xã Phú Đức

7/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Đông, Tân Bắc, Tân Nam, xã Tân Phú. Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu. Ấp Tiên Phú 2, xã Tiên Long

8/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú. Ấp Bình An, xã Tường Đa

Điện lực Giồng Trôm

6/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 6 xã Lương Hòa. Ấp 14 xã Tân Hào. Ấp 1 xã Thuận Điền. Ấp 3 xã Long Mỹ

7/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh

8/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Tân Hòa xã Tân Thanh. Ấp 6 thị trấn

9/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 2, 3, 4, 5 xã Hưng Nhượng. Ấp Nghĩa Huấn, xã Mỹ Thạnh

9/5/2021 (7h30-17h00): Công ty Tâm Funiture; Công ty Mặt nạ thạch dừa E.Z.Costec; Công ty TNHH MTV JY VINA; Nhà máy Thành Thành Công

Điện lực Chợ Lách

4/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phụng Đức, xã Phú Phụng. Ấp Sơn Châu, Phụng Châu, xã Sơn Định. Ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B. Ấp Hòa Khách, xã Vĩnh Thành

7/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Cống, xã Phú Phụng. Ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng. Ấp Phú Đa, xã Vĩnh Bình