Điện lực thành phố Bến Tre

10/5/2021 (11h00-16h00): Trạm bơm tăng áp Hàm Luông

11/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1 xã Sơn Đông

11/5/2021 (13h00-17h00): Đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Chi Lăng, Nguyễn Đình Chiểu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Đống Đa, Hùng Vương phường An Hội, KV chợ phường 2 nay thuộc phường An Hội. Công ty du lịch Hàm Luông

12/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh

13/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 2 xã Sơn Đông; ấp Bình Thành, xã Bình Phú

14/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

15/5/2021 (13h00-17h00): KP 2 phường Phú Tân; ấp Phú Dân, xã Phú Hưng

16/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An A, Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

Điện lực Ba Tri

10/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Ấp An Phú xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri. Ấp 1 xã An Bình Tây, huyện Ba Tri. Ấp 6 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

11/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri. Ấp An Quới xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

12/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 9 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Ấp 6 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

13/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

14/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri.

15/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 6 xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

15/5/2021 (7h00-17h00): KH nuôi tôm Dương Thị Tuyết Phượng xã An Thủy, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Quới Tây A xã Minh Đức. Ấp Tân Ngãi xã Tân Trung. 

11/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Phước TT Mỏ Cày. Ấp Tân Ngãi xã Tân Trung. Ấp An Quới xã Định Thủy

15/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Tây xã An Định. Ấp An Ḥòa xã An Thới, xã Ngăi Đăng, xã Tân Trung, xã Minh Đức, xã Cẩm Sơn, xã Hương Mỹ

Điện lực Bình Đại

10/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Trị

10/5/2021 (7h00-17h00): NTCN Võ Văn Bảy, xã Thạnh Trị

11/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Thạnh Trị

12/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 5, 6 xã Bình Thắng

12/5/2021 (8h00-8h50): NTCN Trần Thanh Hải, xã Bình Thới

12/5/2021 (9h00-9h50): NTCN Lê Văn Giàu, xã Bình Thới

12/5/2021 (10h00-11h30): NTCN Đặng Thị Hương, xã Bình Thới

12/5/2021 (13h00-13h50): NTCN Hồ Thanh Long, xã Định Trung

12/5/2021 (15h00-16h00): NTCN Đặng Hữu Quốc, xã Phú Long

12/5/2021 (14h00-14h50): NTCN Nguyễn Thị Ánh Tuyết, xã Định Trung

13/5/2021 (8h00-8h50): NTCN Trần Hoàng Nhẫn, xã Đại Hòa Lộc

13/5/2021 (9h00-9h50): NTCN Nguyễn Thanh Tuyền, xã Đại Hòa Lộc

13/5/2021 (10h00-11h00): NTCN Huỳnh Thanh Dũng 2, xã Đại Hòa Lộc

13/5/2021 (13h00-14h40): NTCN Nguyễn Thị Thanh Tâm, xã Đại Hòa Lộc

13/5/2021 (14h50-15h40): NTCN Nguyễn Thắng Lợi, xã Đại Hòa Lộc

13/5/2021 (16h00-17h00): NTCN Uông Văn Bon, xã Thạnh Trị

15/5/2021 (7h00-18h00): Ấp Bình Hòa thị trấn Bình Đại; Ấp 1, 3 xã Bình Thới; Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc; Ấp 1 xã Thạnh Trị

Điện lực Thạnh Phú

11/5/2021 (7h30-17h00): Ấp An Hội, xã An Thuận. Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong.

11/5/2021 (13h00-17h00): Ấp An Bình, xã An Nhơn. Ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Phong

12/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong. Ấp Qúi Khương, xã Qưới Điền. Ấp An Ngãi B, xã An Thạnh

13/5/2021 (7h30-17h00): Ấp An Phú, An Huề, An Thủy, xã An Qui. Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

14/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Quí B, Thạnh Bình, xã Bình Thạnh.

Điện lực Châu Thành

10/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

11/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 5, 8 xã Tân Thạch. Ấp Thanh Bình, Thạnh Hưng, xã Tường Đa. Ấp An Hòa, xã An Hiệp. Ấp Phú Xuân, Phú Khương, Phước Hưng, Phú Lễ, xã Phú Túc

12/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tiên Đông Thượng, xã Tiên Thủy. Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Hàm Luông, xã Tân Phú. Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long

13/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

14/5/2021 (8h00-11h00; 13h30-17h00): Ấp Phước Trạch xã Phước Thạnh. Ấp 4 xã An Khánh

15/5/2021 (7h00-17h00): KP 3, 4 thị trấn Châu Thành. Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu

Điện lực Giồng Trôm

10/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Qui Nghĩa xã Lương Quới. Ấp 5 xã Lương Hòa. Ấp 8 xã Phước Long

11/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 5 xã Lương Hòa

12/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 2 xã Bình Thành. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới

13/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 3 xã Lương Hòa. Ấp 6 xã Long Mỹ

14/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 1, 2 xã Hưng Nhượng

15/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 2, 9 xã Phước Long. Ấp 2, 6 xã Hưng Nhượng. Ấp 1, 6 xã Sơn Phú, xã Hưng Phong. Ấp Tân Hòa, xã Tân Thanh

Điện lực Chợ Lách

10/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Đông Kinh, Hòa 1, Hòa 2 xã Vĩnh Hòa. Ấp Phú Hiệp, Lân Bắc, xã Phú Sơn. Ấp Vĩnh Phú, Phú Hội, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành

12/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Yên, xã Tân Thiềng. Ấp Bình Thanh, Bình An, xã Hòa Nghĩa. Ấp Tân Trung, Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B. Ấp Phú Quới, xã Vĩnh Hòa. Ấp Vĩnh Phú, Phú Hội, xã Vĩnh Thành

13/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

15/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành

Điện lực Mỏ Cày Bắc

10/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân An, Tân Đức A, xã Tân Bình

11/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân. Ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây. Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình. Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung

12/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Thanh Sơn 1, xã Thanh Tân. Ấp Phước Trung, xã Phước Mỹ Trung

15/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Kinh Gãy, Phú Thạnh, Mỹ Sơn Đông, Mỹ Sơn Tây,- xã Phú Mỹ

16/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Trị, Tài Đại, Tích Phúc, Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân