Điện lực thành phố Bến Tre

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Thành, xã Phú Hưng; KP 4 phường 8

18/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An

18/5/2021 (13h00-17h00): Ấp 4 xã Phú Nhuận

19/5/2021 (7h00-17h00): KP 1, 4 phường 8. Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An

20/5/2021 (7h00-17h00): KP 3 phường 7

20/5/2021 (13h00-17h00): Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

21/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

22/5/2021 (7h00-11h30): Chế biến dừa Phú Hưng

22/5/2021 (11h00-14h00): Trạm KH Trương Văn Trăm

Điện lực Ba Tri

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp An Qui, xã An Ngãi Tây. Ấp 1, 2 xã Tân Xuân. Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

18/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 5, 7 xã An Đức. Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri. 

19/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bảo Thuận. Ấp 6 xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

20/5/2021 (7h00-17h00): Ấp An Quí, xã An Hòa Tây. Ấp 6 xã Bảo Thạnh. Ấp 4 xã An Hiệp. Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri.

21/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1 xã An Bình Tây. Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh. Ấp An Phú, xã An Hòa Tây. Ấp 8 xã An Đức, huyện Ba Tri.

Điện lực Mỏ Cày Nam

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp An Quới, Định Thái, xã Định Thủy

18/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Lộc Hạ, xã An Định. Ấp An Thới, Tân Quới 2, xã Phước Hiệp

19/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Bình Tây, Phú Trạch, xã Cẩm Sơn

20/5/2021 (7h00-17h00): Ấp An Trường, xã Phước Hiệp. Ấp Phước Tân, xã Bình Khánh

21/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng. Ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ

Điện lực Bình Đại

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 3 xã Bình Thới

19/5/2021 (8h00-8h50): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Thành, xã Bình Thới

19/5/2021 (9h00-9h50): Khách hàng NTCN Trương Văn Lỳ E, xã Bình Thới

19/5/2021 (10h00-11h00): Khách hàng NTCN Mai Thị Ha, xã Phú Long

19/5/2021 (13h00-13h50): Khách hàng NTCN Đặng Văn Hải, xã Phú Long

19/5/2021 (14h00-14h50): Khách hàng NTCN Nguyễn Duy Tình, xã Phú Long

19/5/2021 (15h00-16h00): Khách hàng NTCN Lê Thành Đắc, xã Phú Long

20/5/2021 (8h00-9h30): Khách hàng NTCN Nguyễn Hùng Dũng, xã Thạnh Phước

20/5/2021 (9h40-10h40): Khách hàng NTCN Bùi Văn Tùng, xã Thạnh Phước

20/5/2021 (13h00-13h50): Khách hàng NTCN Lê Văn Hồng, xã Thạnh Phước

20/5/2021 (14h00-14h50): Khách hàng NTCN Trương Ngọc Hân, xã Thạnh Phước

20/5/2021 (15h00-15h50): Khách hàng NTCN Nguyễn Thị Tám, xã Thạnh Phước

20/5/2021 (16h00-17h00): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Đúng, xã Thạnh Phước

21/5/2021 (7h00-18h00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1 xã Thạnh Trị

21/5/2021 (9h30-14h00): Khách hàng NTCN Đặng Văn Đồng, xã Thừa Đức

21/5/2021 (14h30-17h00): Khách hàng NTCN Trần Thị Mứt, xã Phú Long

Điện lực Thạnh Phú

17/5/2021 (7h30-9h00): CSNT Đặng Văn Bảy ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

17/5/2021 (9h30-11h00): CSNT Phạm Văn Triều ấp Thạnh Hưng A, xã Thạnh Hải

17/5/2021 (13h00-15h00): CSNT Nguyễn Văn Nơi ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải

17/5/2021 (15h30-17h00): CSNT Huỳnh Văn Viên ấp Thạnh An, xã Thạnh Phong

18/5/2021 (7h30-11h00): Ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh

18/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Giao Bình, xã Giao Thạnh. Ấp An Hòa, xã An Nhơn. Ấp Qúi Đức B, xã Quới Điền. 

18/5/2021 (8h30-11h00): Ấp Giao Hòa, xã Giao Thạnh

18/5/2021 (9h30-11h00): CSNT Phạm Thị Ron ấp Thạnh Mỹ, xã Mỹ An

18/5/2021 (10h30-17h00): Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

18/5/2021 (13h00-17h00): CSNT Phan Thị Xuân ấp An Hòa, xã An Thuận. Ấp An Ninh, xã An Qui

19/5/2021 (7h30-11h00): CSNT Ngô Văn Thanh ấp Thạnh Lộc, xã Thạnh Phong

19/5/2021 (7h30-17h00): Ấp An Ninh, An Khương, xã An Thuận

19/5/2021 (13h00-17h00): CSNT Nguyễn Thái Dũng ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

20/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Qúi Khương, xã Qưới Điền. Ấp Xương Long, Xương Thạnh A, xã Thới Thạnh.

22/5/2021 (7h30-17h00): Xã Mỹ An

23/5/2021 (7h30-17h00): KP 2, KP 3 thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1 xã An Khánh. Ấp Long Hòa, Long Hội, Long Thạnh, xã Giao Long. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

18/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Hòa, Phú Phong, xã Quới Thành. Ấp Tân Đông, xã Tân Phú. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

19/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành. Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành. Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh. Ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long

20/5/2021 (7h00-17h00): Ấp 1, 3 xã Tân Thạch. Ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp. Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long. Ấp 5 xã An Khánh

21/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu

21/5/2021 (8h00-11h30): Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu, Ấp An Thới A, xã An Khánh

Điện lực Giồng Trôm

17/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm

18/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 6 xã Hưng Nhượng. Ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh. Ấp 13, 14 xã Tân Hào. Ấp 2B xã Thạnh Phú Đông

19/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 2, 4, 5, 6, 8 xã Phước Long. Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông. Ấp 3 xã Thuận Điền

20/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 4, 5, 6 xã Sơn Phú. Ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới. Ấp 1 xã Long Mỹ

21/5/2021 (7h30-17h00): Ấp 2, 3 xã Hưng Phong

Điện lực Chợ Lách

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Thiện Mỹ, xã Tân Thiềng. Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B. Ấp Tân Thới, Thới Lộc, xã Sơn Định

19/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Thới, Thới Lộc, xã Sơn Định

20/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định

Điện lực Mỏ Cày Bắc

17/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Đông Thành, xã Thành An

18/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Phú Mỹ, ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân

19/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân

20/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Hưng Long, xã Hòa Lộc. Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân

21/5/2021 (7h00-17h00): Ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân. Ấp Xóm Cối, xã Thạnh Ngãi