Điện lực thành phố Bến Tre

25/5/2021 (7:00 - 17:00): KP 3, KP 7 phường Phú Khương

25/5/2021 (11:00 - 17:00): KP 7 phường Phú Khương. KP 2 phường Phú Tân

27/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3 xã Sơn Đông

27/5/2021 (13:00 - 17:00): Ấp 1 xã Sơn Đông

28/5/2021 (7:00 - 17:00; 13:00 - 17:00): Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng. KP 1, KP 2 phường Phú Tân

29/5/2021 (11:00 - 17:00): UBND thành phố Bến Tre

29/5/2021 (13:00 - 17:00): KP 3 phường 7

30/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Thành, xã Phú Hưng. Đường Tán Kế, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, phường An Hội. KDC Hưng Phú

30/5/2021 (13:00 - 17:00): Công ty vật tư Bến Tre

Điện lực Ba Tri

25/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 5 xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri. Ấp Bến Bàu, Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri. Ấp 2 xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. 

27/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 5, 6 xã An Thủy, huyện Ba Tri. Ấp An Bình, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri. Ấp Bến Vựa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri.

28/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bờ Bàu, Cầu Vĩ, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri. 

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 8 xã An Đức, huyện Ba Tri. KP 3, KP 6 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri.

30/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Thạnh, Phước Thới xã Phước Ngãi, xã Tân Xuân, Bảo Thạnh, huyện Ba Tri.

Điện lực Mỏ Cày Nam

25/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Lễ, xã Tân Trung

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Lễ, xã Tân Trung

27/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Tây, Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Lộc Giồng, xã An Thạnh, xã Thành Thới A, xã Thành Thới B. Ấp Phú Lợi Thượng, xã An Định

30/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Lộc, xã An Thới

Điện lực Bình Đại

24/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Việt Giữa, Giồng Bông, xã Thới Lai. Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

24/5/2021 (8:00 - 12:00): Điện gió Mê Kông, xã Thừa Đức

24/5/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

25/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Quới, Long Nhơn, Long An, xã Long Hòa. Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc

25/5/2021 (8:00 - 8:50): NTCN Trần Thị Diệu, xã Bình Thắng

25/5/2021 (9:00 - 9:50): NTCN Huỳnh Văn Dính, xã Bình Thắng

25/5/2021 (10:00 - 11:00): NTCN Đặng Văn Khó, xã Bình Thắng

25/5/2021 (13:00 - 14:00): NTCN Nguyễn Hoàng Quốc, xã Bình Thắng

25/5/2021 (14:10 - 15:10): Trại nuôi tôm BCHQS tỉnh Bến Tre, xã Bình Thắng

25/5/2021 (15:20 - 16:20): NTCN Võ Minh Mẫn, xã Bình Thắng

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận. Ấp 3 xã Thới Lai

26/5/2021 (8:00 - 8:50): NTCN Trần Phùng Tấn Đạt, xã Bình Thắng

26/5/2021 (9:00 - 9:50): NTCN Nguyễn Văn Tiếu, xã Thừa Đức

26/5/2021 (10:00 - 11:00): NTCN Phạm Thanh Phương, xã Thừa Đức

26/5/2021 (13:00 - 14:00): NTCN Trần Văn Ròm, xã Thừa Đức

26/5/2021 (14:10 - 15:10): NTCN Đặng Ngọc Cần, xã Thừa Đức

26/5/2021 (15:20 - 16:20): Đồn Biên phòng Cửa Đại, xã Thừa Đức

27/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Ấp Thới Bình, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, xã Thới Thuận. Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

28/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2 xã Bình Thắng. Ấp Thừa Tiên, Thừa Thạnh, xã Thừa Đức

29/5/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1 xã Thạnh Trị

Điện lực Thạnh Phú

25/5/2021 (12:00 - 17:00): Ấp Thạnh Lộc, Thạnh Lợi, Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh

27/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng. Ấp An Hòa, xã Mỹ An. Ấp Giao Tân, xã Giao Thạnh

27/5/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Qúi Thuận, xã Hòa Lợi. 

28/5/2021 (7:30 - 11:00): Công ty CP Tân Hoàn Cầu, ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

28/5/2021 (10:00 - 11:30): CSNT Đặng OShin, ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

28/5/2021 (13:00 - 17:00): CSNT Lê Quốc Việt, CSNT Phạm Chí Linh, ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

29/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Hội B, xã An Thuận. KP 2 thị trấn Thạnh Phú. Xã Mỹ An

30/5/2021 (7:30 - 17:00): KP 2, KP 3 thị trấn Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

24/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 4 xã An Khánh. Ấp Hữu Nhơn, Phú Hữu, xã Hữu Định. Ấp Phước Hòa, xã Thành Triệu. Ấp Phú Khương, xã Phú Túc. Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

25/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2, Phước Thành xã Tam Phước. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Thanh, Thuận Điền, An Bình, xã An Hiệp. Ấp Thanh Bình, Thạnh Hưng, xã Tường Đa. Ấp An Hòa, xã An Hiệp. Ấp 1 xã Tân Thạch. Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu

27/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Qui, xã Tân Phú. Ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long. 

28/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy. Ấp Bình An, xã Tường Đa

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú. Ấp 1 xã Hữu Định

30/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

Điện lực Giồng Trôm

24/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Tân Hòa xã Tân Thanh. Ấp 6 xã Lương Hòa. Ấp 1 xã Thuận Điền. Ấp 1, 3 xã Long Mỹ

25/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp 5 xã Lương Hòa. Ấp Tân Lợi, xã Tân Thanh. Ấp 13, 14 xã Tân Hào. Ấp 8 xã Tân Lợi Thạnh. Ấp 1 xã Hưng Phong. Ấp 4 xã Phước Long. Khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới. Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh. Ấp 3 xã Thuận Điền. Ấp 4 xã Long Mỹ. Ấp 1 xã Bình Hòa. Ấp 2 xã Hưng Nhượng

27/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp 6 thị trấn. Ấp 2, 3 xã Hưng Phong. Ấp 6 xã Bình Hòa. Ấp Bình Lợi, xã Bình Thành. Ấp Bình Thuận, xã Tân Thanh

28/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Qui Nghĩa, Lương Thuận, xã Lương Quới. Ấp 5 xã Lương Hòa. Ấp 1A, 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông, xã Hưng Lễ. Ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm

29/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thới Trị, xã Châu Hòa. Ấp 1, 8 xã Châu Bình. Ấp Tân Phước, Tân Hòa, Tân Lợi, Bình Thuận, An Thuận, xã Tân Thanh. Ấp 13, 14 xã Tân Hào. 

Điện lực Chợ Lách

24/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Phú, Phú Thới, xã Sơn Định. Ấp Đông Nam, Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành

27/5/2021 (7:00 - 17:00): KP 3 TT Chợ Lách. Ấp An Thạnh xã Long Thới. Ấp Sơn Qui, TT Chợ Lách

28/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Thạnh, Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa.

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Trung, Thanh Trung, Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B. KP 2, ấp Bình An, TT Chợ Lách

Điện lực Mỏ Cày Bắc

25/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân. Ấp Xóm Cối, xã Thạnh Ngãi. Ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây

26/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Chợ Mới, xã Thanh Ngãi

27/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Tân Đức A, xã Tân Bình

28/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Trị, xã Khánh Thạnh Tân

29/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Bình xã Hòa Lộc. Ấp Thành Hóa 2, Thanh Bình 1, Thanh Bình 2, Tân Long 1, Tân Long 2, Tân Long 3, xã Tân Thành Bình. Ấp Thủ Sở, Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi

30/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Kinh Gãy, Mỹ Sơn Đông, Mỹ Sơn Tây, Phú Thạnh, xã Phú Mỹ