Điện lực thành phố Bến Tre

1/6/2021 (7:00 - 17:00): Đường Lộ Bờ Đắp, xã Phú Hưng

2/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 3 phường 8

3/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Hào, xã Phú Hưng

4/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 4 xã Phú Nhuận

5/6/2021 (7:00 - 17:00): Đường Hùng Vương từ khách sạn Dừa đến cầu Mỹ Hóa

5/6/2021 (13:00 - 17:00): KP 4, KP Mỹ Tân phường 7

6/6/2021 (7:00 - 17:00): Đường Nguyễn Văn Tư từ vòng xoay phường 7 đến khách sạn Dừa, hẻm nước mắm Mỹ Hương phường 7. 

6/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

31/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

1/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Đức Trung, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

2/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri. 

3/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh. Ấp 5 xã Bảo Thạnh. Ấp 4 xã An Hiệp. Ấp An Quí xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

4/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 8 xã An Đức, huyện Ba Tri

5/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3, 6 xã An Bình Tây. Ấp 6 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

6/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã An Bình Tây. KP 3, 6 thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri

Điện lực Bình Đại

31/5/2021 (7:00 - 17:00): KP 1, 2, Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp Bình Chiến, Bình Thuận, thị trấn Bình Đại. Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, Mắc Miễu, Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 2 xã Thạnh Trị

1/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 5, 6 xã Bình Thắng. Ấp Thừa Long, Thừa Lợi, xã Thừa Đức. Ấp Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, xã Thới Thuận

2/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vinh Châu, Vinh Điền, Vinh Hội, xã Vang Quới Tây. Ấp 2, 3 xã Thới Lai

2/6/2021 (8:00 - 8:50): Khách hàng NTCN Võ Văn Tấn, xã Thạnh Trị

2/6/2021 (9:00 - 9:50): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Côn, xã Thạnh Trị

2/6/2021 (10:00 - 11:00): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Bé Ba, xã Thạnh Trị

2/6/2021 (13:00 - 14:00): Khách hàng nuôi cá Võ Văn Chiến, xã Thạnh Trị

2/6/2021 (14:10 - 15:10): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Lâm, xã Thạnh Trị

2/6/2021 (15:20 - 16:20): Khách hàng NTCN Trần Hoàng Linh, xã Thạnh Trị

3/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Quới, Long Hội, Long Hòa, xã Long Định. Ấp Tân Hưng, xã Châu Hưng. Ấp 1, 3, 5 xã Long Hòa

3/6/2021 (8:00 - 8:50): Khách hàng NTCN Huỳnh Thị Kim Uyên, xã Thạnh Phước

3/6/2021 (9:00 - 9:50): Khách hàng NTCN Bùi Văn Hùng, xã Thạnh Phước

3/6/2021 (10:00 - 11:00): Khách hàng NTCN Võ Văn Nhậm, xã Bình Thắng

3/6/2021 (13:00 - 14:30): Khách hàng NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

3/6/2021 (14:50 - 16:30): Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Huy Thuận, xã Bình Thắng

4/6/2021 (9:30 - 14:00): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Xem, xã Phú Long

4/6/2021 (14:30 - 17:00): Khách hàng NTCN Lương Khắc Tâm, xã Phú Long

5/6/2021 (7:00 - 18:00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp 1, 3 xã Bình Thới. Ấp Mắc Miễu, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 1 xã Thạnh Trị

6/6/2021 (12:00 - 17:00): KP 2; ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

Điện lực Thạnh Phú

1/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Khương B, xã An Điền. Ấp An Hòa, An Định, xã An Nhơn

1/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Qúi Đức, Qúi Thế, xã Qưới Điền. Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

2/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Thới, An Ninh, xã An Qui. Ấp An Bình, xã An Thạnh. Ấp Thạnh Trị Thượng, xã Mỹ Hưng. Ấp Thạnh Lại, Thạnh Quí A, Thạnh Quí, Thạnh An, Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

3/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Qúi Khương, xã Qưới Điền

5/6/2021 (7:30 - 17:00): KP 2, 3 thị trấn Thạnh Phú. Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải. Xã Hòa Lợi

Điện lực Châu Thành

31/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Hựu, xã Tam Phước. Ấp Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy. Ấp Thạnh Hưng, Thanh Bình, xã Tường Đa. Ấp Tiên Thạnh, xã Tiên Long

1/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Thuận, xã Quới Thành. Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành. Ấp Phú Hội, xã Phú Đức

2/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Ấp Phú Luông, xã Tân Phú

3/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Nam, Tân Quy, Phú Luông, xã Tân Phú

4/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy. Ấp Hàm Luông, xã Tân Phú

5/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Luông, xã Tân Phú. Ấp Phú Thành, xã Quới Thành

Điện lực Giồng Trôm

31/5/2021 (7:30 - 17:00): Ấp 2 xã Phước Long. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới. Ấp 11 xã Hưng Lễ. Ấp Kinh Củ, xã Phong Nẫm

1/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thới Hòa, Thới Thuận, Phú Tân, Phú Thuận, Phú Hòa, Thới Trị, xã Châu Hòa. Ấp 2, 8 xã Châu Bình. Ấp 2 xã Phước Long. Ấp 3 xã Tân Lợi Thạnh

2/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Kinh Củ, xã Phong Nẫm

Điện lực Chợ Lách

31/5/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Thọ, Hòa Quới, xã Vĩnh Hòa. Ấp Lân Tây, xã Phú Sơn. Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành

1/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 1; ấp Bình An B, thị trấn Chợ Lách

2/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Tây, Tây Lộc, xã Vĩnh Thành

3/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng. Ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành

4/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Thạnh, xã Long Thới. Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng

5/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Phú, Phú Thới, Sơn Lân, Sơn Long, xã Sơn Định. Ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành. 

6/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Hòa, xã Long Thới

Điện lực Mỏ Cày Bắc

1/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Lợi, Tài Đại, xã Khánh Thạnh Tân. Ấp Chợ Mới, xã Thanh Ngãi

2/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi. Ấp Giồng Nâu, xã Nhuận Phú Tân. Ấp Thanh Tây, xã Tân Thanh Tây

3/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung. Ấp Phú Thuận, xã Phú Mỹ

5/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bến Xoài, Tân Nhuận, Giồng Giữa, Giồng Trôm, Giồng Đắc, Trung Xuân, Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân