Điện lực thành phố Bến Tre

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1, 3 xã Sơn Đông. Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng. KP 3 phường Phú Tân

14/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An

15/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Thành, Phú Hữu, Phú Dân, xã Phú Hưng. Ấp 3 xã Phú Nhuận

15/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp 2B xã Nhơn Thạnh. Ấp An Thuận B, xã Mỹ Thạnh An

16/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3, Nhơn An, Nhơn Nghĩa, xã Nhơn Thạnh. KP 5 phường Phú Khương

16/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp 2 xã Sơn Đông

17/7/2021 (7:00 - 17:00): KP 1, 3, 4 phường 8

17/7/2021 (7:00 - 17:00): Đường Nguyễn Đình Chiểu, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương phường 1, 2 nay thuộc phường An Hội. 

17/7/2021 (13:00 - 17:00): KP 3, 6, 7 phường Phú Khương

18/7/2021 (7:00 - 17:00): Đường tỉnh 887 từ khu du lịch Lan Vương đến cổng chào huyện Giồng Trôm

18/7/2021 (7:00 - 17:00): Bên phải đường Võ Nguyên Giáp từ vòng xoay Tân Thành đến vòng xoay phường 6, từ vòng xoay phường 6 đến cầu Hàm Luông. Bên phải đường Đồng Văn Cống từ vòng xoay phường 6 đến chợ phường 7; ấp Bình Thành, Bình Công, Phú Lợi, xã Bình Phú

Điện lực Ba Tri

12/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 6 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Ấp 9 xã An Đức, huyện Ba Tri

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Đức Trung xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 4, 6 xã Bảo Thạnh huyện Ba Tri. Ấp 1 xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hội Thành, Tân Lộc, xã Tân Hội. Ấp An Phong, xã An Thạnh

15/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Thành Hạ, xã Tân Trung

17/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Tân Hội. Ấp An Thạnh, xã Bình Khánh

Điện lực Bình Đại

12/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Huề 1, Bình Huề 2, xã Đại Hòa Lộc. Ấp 8 xã Lộc Thuận

12/7/2021 (8:00 - 11:00): NTCN Trấn Văn Hậu, xã Bình Thới

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Quới, xã Long Định. Ấp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị. Ấp 3 xã Bình Thới. KP 1, 2, ấp Bình Chiến, Bình Thuận, Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thừa Long, xã Thừa Đức. Ấp 2 xã Bình Thới. Ấp Bình Trung, xã Định Trung

Điện lực Thạnh Phú

13/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải. Ấp Giang Hà, xã An Điền. Ấp An Bình, An Thới, An Ninh, xã An Qui.

14/7/2021 (7:30 - 11:00): KP 1, 4 thị trấn Thạnh Phú

14/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Quí Thạnh, xã Quới Điền. Ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng. Ấp An Khương A, xã An Điền. 

15/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Hội A, An Hòa, An Ngãi, xã An Thuận

16/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Phú, xã Tân Phong. Ấp Quí Thế, xã Quới Điền

17/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh A, Thạnh, xã Tân Phong. Ấp An Bình, An Thạnh, xã An Thạnh

18/7/2021 (7:30 - 17:00): KP 2, 3 thị trấn Thạnh Phú.

Điện lực Châu Thành

12/7/2021 (9:00 - 11:30): Ấp An Hòa, xã An Hóa. Ấp 7 xã An Khánh. Ấp Phước Hòa, xã An Phước

12/7/2021 (13:30 - 15:00): Ấp An Hòa, xã An Hóa. Ấp 7 xã An Khánh. Ấp Phước Hòa, xã An Phước

12/7/2021 (15:30 - 17:00): Ấp An Hòa, xã An Hóa. Ấp 7 xã An Khánh. Ấp Phước Hòa, xã An Phước

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3 xã Phú Túc

15/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Bình, Thuận Điền, Hòa Thanh, xã An Hiệp. Ấp Phú Ngãi, xã Phú An Hòa. Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu

16/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Mỹ, Phước Hưng, Phú Xuân, Phú Khương, Phú Lễ, xã Phú Túc. Ấp Phước Thạnh 2, xã Thành Triệu

17/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Trung, xã Sơn Hòa

Điện lực Giồng Trôm

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 10 xã Hưng Lễ. Ấp 6 xã Long Mỹ. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Viễn thông Châu Bình; TT Nước Sạch

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Thuận, xã Châu Hòa. Ấp 3, 4 xã Bình Hòa. Ấp Mỹ An, xã Long Mỹ. Ấp 10 xã Hưng Lễ. Ấp 14 xã Tân Hào. Ấp Tân Phước, xã Tân Thanh

15/7/2021 (8:00 - 11:00): Trường Cao đẳng Nghề Đồng Khởi

15/7/2021 (13:00 - 17:00): Trường THPT Nguyễn Thị Định

16/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã Long Mỹ. Ấp 2 xã Hưng Nhượng.  

18/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Sơn Phú; Phước Long; Hưng Phong; Thuận Điền; Lương Phú; Ấp 5, 6, 7 xã Mỹ Thạnh. Ấp 6 xã Lương Hòa. Ấp 1, 2, 3 xã Long Mỹ. Ấp 2A, 3, 4, 5, 6 xã Thạnh Phú Đông

Điện lực Chợ Lách

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành. Ấp Hòa Thạnh, Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Hòa, Hòa An, Tân An, xã Long Thới

15/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Phú, Phú Thới, xã Sơn Định

16/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Hòa, Long Vinh, xã Long Thới

17/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Quân An, An Hòa, An Thạnh, xã Long Thới

18/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa 1 xã Vĩnh Hòa. Ấp Sơn Long, xã Sơn Định. Trạm chuyên dùng TT Y tế Chợ Lách

Điện lực Mỏ Cày Bắc

12/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình. Ấp Thanh Sơn 4, xã Tân Thành Bình

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Bình, xã Hòa Lộc. Ấp Mỹ Sơn Tây, xã Phú Mỹ

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Thuận, xã Tân Bình

17/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thanh Xuân 2, 3, Tân Thông 3, 4, 5 xã Thanh Tân