Điện lực thành phố Bến Tre

22/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 1 phường 8. KP 2 phường Phú Khương. Ấp Phú Dân, ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng

22/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp 3 xã Sơn Đông

23/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 1 phường 5

24/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 4 phường 8. Ấp Phú Chiến, Phú Thành, xã Phú Hưng

25/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 2 phường 3. KP 1 phường 5. KP 4 phường 8. Ấp Phú Chiến, Phú Thành, xã Phú Hưng

26/6/2021 (7:00 - 17:00): KP Bình Khởi, phường 6

27/6/2021 (7:00 - 17:00): Đường Hoàng Lam phường 5. Ấp Phú Thành, Phú Chiến, xã Phú Hưng. KP 1, 2 phường Phú Tân, TP Bến Tre

Điện lực Ba Tri

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Khách hàng XX Lê Thị Mau, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

23/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bến Vựa, xã Vĩnh Hòa. Ấp An Quới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3 xã An Hiệp, huyện Ba Tri

27/6/2021 (5:00 - 18:00): Toàn huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Quới 1, xã Phước Hiệp. Ấp Phú Quới, xã Tân Hội. Ấp Tân Quới Tây A, xã Minh Đức

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Hòa, xã Phước Hiệp

23/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Hòa, xã An Thạnh

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hội An, xã Đa Phước Hội. Ấp Vĩnh Khánh, xã An Thạnh. Ấp Nẩy, xã Thành Thới A

25/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 3 thị trấn Mỏ Cày. Ấp An Hóa, xã Bình Khánh

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã Tân Hội

27/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Tây, Phú Lộc Hạ, xã An Định. Ấp Phú Tây Thượng, Phú Đông Thượng, Phú Lợi Thượng, xã Bình Khánh

Điện lực Bình Đại

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Cơ sở nuôi yến Trần Thị Bạch Yến, xã Phú Long; Khách hàng ASE, xã Thạnh Trị; NTTS Simmy, xã Đại Hòa Lộc

21/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Khách hàng Trần Văn Thệ, xã Lộc Thuận. Ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại

23/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Quới, xã Long Định. Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng

24/6/2021 (8:30 - 9:10): Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre, xã Thới Lai

24/6/2021 (9:20 - 10:00): Công ty TNHH mua bán các sản phẩm dừa Nhơn Hòa, xã Vang Quới Tây

24/6/2021 (10:10 - 11:00): Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng

24/6/2021 (13:00 - 13:40): Công ty CP Thủy Sản Hưng Trường Phát, xã Châu Hưng

24/6/2021 (13:50 - 14:30): Công ty TNHH Tôn Thép Phú Thuậ,n xã Long Hòa

24/6/2021 (14:40 - 15:20): Khách hàng Viên Thanh Thảo, xã Long Hòa

24/6/2021 (15:30 - 16:10): Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre, xã Long Định

25/6/2021 (10:00 - 11:00): NTCN Võ Văn Bình, xã Thạnh Phước

25/6/2021 (13:00 - 14:00): NTCN Lê Phước Lập, xã Bình Thắng

25/6/2021 (15:10 - 16:00): NTCN Lê Văn Xem, xã Thừa Đức

25/6/2021 (16:10 - 17:00): NTCN Việt Văn Hiệp, xã Thừa Đức

27/6/2021 (6:00 - 18:00): Thị trấn Bình Đại; xã Phú Vang, Lộc Thuận, Phú Long, Định Trung, Bình Thới, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Bình Thắng, Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận

Điện lực Thạnh Phú

22/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Qúi Khương, xã Qưới Điền

23/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Khương B, xã An Điền

24/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Giao Hòa, xã Giao Thạnh. Ấp Phong, xã Tân Phong

25/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Hòa B, xã Mỹ An. Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng

25/6/2021 (13:00 - 17:00): CSNT Võ Thanh Tùng trụ 01B NR Bảy Đầm nối dài, ấp Giang Hà xã An Điền

26/6/2021 (7:00 - 18:00): Xã An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

Điện lực Châu Thành

22/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Phú Hòa, Phú Thuận, xã Quới Thành. Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy

22/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Phú Hòa, Phú Thuận, xã Quới Thành. Ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Tây Thượng, xã Tiên Thủy

23/6/2021 (7:45 - 11:00): Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành. Ấp 6B xã An Khánh. Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch. Ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy

23/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành. Ấp 6B xã An Khánh. Ấp Tân Huề Tây, xã Tân Thạch. Ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy

24/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Ấp Phước Thạnh 1, xã Thành Triệu

24/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Ấp Phước Thạnh 1, xã Thành Triệu

25/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy

27/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã Tiên Thủy, Quới Thành, Phú Đức, Tân Phú, Tiên Long

Điện lực Giồng Trôm

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 11, 12 xã Hưng Lễ. Ấp 5 xã Phước Long

22/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 1 Thị trấn. Ấp 6 xã Bình Thành

23/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Kinh Cũ, xã Phong Nẫm

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Công ty TNHH Kỹ thuật Dừa; Nhà máy Thành Thành Công; HTX Nông nghiệp Bến Tre; Khách hàng Nguyễn Bảo Thuận; HKD Lê Hồng Khanh; Cơ sở kinh doanh Khánh Hân; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bến Tre; Công ty TNHH Tâm Furniture

27/6/2021 (6:00 - 18:00): Xã Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lương Quới, Châu Hòa, Bình Hòa, Thị Trấn, Châu Bình, Bình Thành, Tân Thanh, Hưng Nhượng, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Hưng Lễ; Ấp 1A, 2A, 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông; Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

Điện lực Chợ Lách

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình An, xã Hòa Nghĩa. Ấp Thiện Lương, Long Khánh, xã Tân Thiềng

23/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Lộc, Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình

26/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa 1, Hòa 2, xã Vĩnh Hòa. Ấp Bình An, Đại An, xã Hòa Nghĩa. Ấp Lân Đông, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn. KP 1, 2 thị trấn Chợ Lách

27/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn

Điện lực Mỏ Cày Bắc

21/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ Sơn Đông, Kinh Gãy, xã Phú Mỹ

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ

23/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tài Đại, xã Khánh Thạnh Tân

24/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Đông Thạnh, xã Thành An. Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi

25/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tích Khánh, xã Khánh Thạnh Tân. Ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây