Điện lực thành phố Bến Tre

29/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 2, KP 3 phường 8, TP Bến Tre. Ấp An Thạnh B, xã Mỹ Thạnh An

29/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

30/6/2021 (11:00 - 17:00): Ấp 2 xã Sơn Đông. Ấp Mỹ An B, Mỹ An C, An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Công, Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh An. Ấp Bình Thành, Phú Lợi, xã Bình Phú

3/7/2021 (7:00 - 17:00): KP 1, KP 3 phường Phú Tân. Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

4/7/2021 (7:00 - 17:00): KP 6 phường Phú Khương

Điện lực Ba Tri

30/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 6 thị trấn Ba Tri. Ấp Xẻo Sâu, xã Tân Hưng. Ấp 3 xã Mỹ Nhơn. Ấp 3 xã An Hiệp, huyện Ba Tri.

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 7 xã An Thủy, huyện Ba Tri.

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phước Thới, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri

3/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Long, Phú Thuận, Phú Thạnh, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri.

4/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 6 xã An Hiệp. Ấp An Phú, xã An Hòa Tây. Ấp 1 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

Điện lực Mỏ Cày Nam

28/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Thới, thị trấn Mỏ Cày. Ấp Định Nghĩa, xã Định Thủy

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ Trạch, xã Hương Mỹ. Ấp Tân Phú 1, An Thới, xã Phước Hiệp. Ấp An Trạch Đông, xã Thành Thới A

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Trạch Đông, xã Thành Thới A

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Điền, xã Thành Thới B

Điện lực Bình Đại

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Công ty Trần Thảo xã Bình Thới

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị. Ấp Vinh Trung, Vinh Tân, xã Vang Quới Đông

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, xã Thới Thuận. Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

1/7/2021 (8:00 - 8:50): Khách hàng Lương Hải Phong, xã Bình Thới

1/7/2021 (9:00 - 9:50): Công ty TNHH Vạn Tiến, xã Bình Thới

1/7/2021 (10:00 - 11:00): Công ty TNHH SX Long Thuận Vượng, xã Bình Thới

1/7/2021 (13:00 - 13:40): NTCN Đặng Thị Hương, xã Bình Thới

1/7/2021 (13:50 - 14:30): Cơ sở Tín Phát, xã Bình Thới

1/7/2021 (14:30 - 15:20): Hộ kinh doanh Thư Kỳ, xã Phú Long

1/7/2021 (15:30 - 16:10): NTCN Trần Văn Hưng, xã Định Trung

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long An, xã Long Hòa. Ấp Long Quới, xã Long Định. Ấp Vinh Trung, Vinh Tân, xã Vang Quới Đông. Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

2/7/2021 (9:00 - 13:00): Khách hàng Cao Văn Thương, xã Bình Thắng

2/7/2021 (10:00 - 11:00): NTCN Trần Nhựt Huy, xã Định Trung 

2/7/2021 (13:00 - 13:50): NTCN Phạm Văn Tâm, xã Định Trung

2/7/2021 (14:00 - 14:50): NTCN Phạm Văn Tâm, xã Định Trung

2/7/2021 (14:00 - 17:00): Khách hàng Phạm Thanh Minh, xã Thạnh Phước

2/7/2021 (15:00 - 17:00): Khách hàng Nguyễn Thị Phượng, xã Định Trung

3/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2, 3 xã Bình Thới. Ấp Bình Trung, Tân Định, xã Định Trung. Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại

4/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1, 2, 3 xã Thạnh Trị. Ấp 3 xã Bình Thới

Điện lực Thạnh Phú

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã An Điền

29/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải.

29/6/2021 (7:30 - 17:00): CSNT Đoàn Vĩnh Phúc trụ 475BTh/288/23/05/13/01 NR Cồn Tra, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải.

29/6/2021 (10:30 - 11:30): CSNT Lê Văn Tri, ấp An Bình, xã An Nhơn

29/6/2021 (13:00 - 14:30): CSNT Nguyễn Văn Út, ấp An Định, xã An Nhơn.

29/6/2021 (15:00 - 16:30): Ấp An Định, xã An Nhơn

30/6/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Phong

30/6/2021 (7:30 - 11:00): Công ty TNHH MTV TM DV SX Hoàng Việt, ấp Phủ, xã Tân Phong

30/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Phủ 1, xã Tân Phong.

30/6/2021 (10:00 - 11:30): Công ty TNHH MTV ĐT XD Út Thắng, KP 1 thị trấn Thạnh Phú

30/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp An Ninh, An Điền, An Hội, xã An Thuận

30/6/2021 (15:00 - 16:30): CSNT Nguyễn Thị Thanh Mai, ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh

1/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Phú, ấp Phong, xã Tân Phong. Ấp Quí Đức, xã Quới Điền.

2/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

3/7/2021 (7:30 - 11:00): CSNT Nguyễn Văn Trốn, ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh

3/7/2021 (11:00 - 17:00): Ấp Giao Hiệp, xã Giao Thạnh

Điện lực Châu Thành

28/6/2021 (7:00 - 11:00): Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Ấp 4, 7 xã An Khánh. Ấp 1 xã Tân Thạch

28/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Hữu Chiến, xã Hữu Định. Ấp 4, 7 xã An Khánh. Ấp 1 xã Tân Thạch

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1, 5 xã Tân Thạch. Ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Tường, Song Phú, xã Phú Đức

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Qui, xã Tân Phú. Ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc. Ấp 9 xã Tân Thạch

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 6 xã An Khánh. Ấp 1, 5 xã Tân Thạch

Điện lực Giồng Trôm

28/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2 xã Sơn Phú. Ấp 7 xã Phước Long

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã Long Mỹ. Ấp 3, 4 xã Lương Hòa

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa. Ấp 5 Thị Trấn

Điện lực Chợ Lách

28/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Hiệp, Lân Đông, Lân Bắc xã Phú Sơn. Ấp Hòa 1, Hòa 2 xã Vĩnh Hòa

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Thành. Ấp Cống, xã Phú Phụng. Ấp Long Hòa, xã Long Thới

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Hòa, xã Long Thới. Ấp Lân Đông, Mỹ Sơn Tây, xã Phú Sơn

3/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Sơn Lân, Long Lân, xã Sơn Định

4/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Thạnh, Bình Thanh, xã Hòa Nghĩa

Điện lực Mỏ Cày Bắc

28/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Thuận 1, Hòa Thuận 2, Hòa Nghĩa, Hòa Phước, xã Hòa Lộc

29/6/2021 (7:00 - 17:00): Một khách hàng thuộc ấp Tân Thiện, xã Tân Thành Bình

30/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây

1/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Thông 1, xã Thanh Tân. Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi. Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân

2/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình