Điện lực thành phố Bến Tre

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Đường 3/2, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn phường 1, 2 nay thuộc phường An Hội. Đường Hai Bà Trưng phường 2 nay thuộc phường An Hội

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Đường ĐT 884 từ Công ty nước Quốc Bảo đến chợ Sơn Hòa, Lộ liên xã Sơn Đông - Bình Phú

Điện lực Ba Tri

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Ấp 3 xã An Đức, huyện Ba Tri. Ấp 1 xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri.

Điện lực Mỏ Cày Nam

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Hương Mỹ. Ấp An Nhơn 1, xã Đa Phước Hội. Ấp Tân Quới Tây A, xã Minh Đức

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Khu phố 1, 4 thị trấn Mỏ Cày

Điện lực Bình Đại

5/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Thuận, Bình Chiến, thị trấn Bình Đại. Ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận

5/7/2021 (7:00 - 17:00): NTCN Nguyễn Văn Toản, xã Đại Hòa lộc

8/7/2021 (8:00 - 8:50): NTCN Phan Thị Chiến, xã Bình Thới

8/7/2021 (9:00 - 9:50): Công ty CP SX TM N.I.D, thị trấn Bình Đại

8/7/2021 (10:00 - 11:00): DNTN Minh Thảo, xã Bình Thắng

8/7/2021 (13:00 - 13:40): NTCN Trần Văn Phi, xã Thạnh Phước

8/7/2021 (13:50 - 14:30): NTCN Phạm Thanh Minh, xã Thạnh Phước

8/7/2021 (14:50 - 15:20): Nuôi trồng thủy sản xã Thạnh Trị

8/7/2021 (15:30 - 16:30): NTCN Lê Văn Hải, xã Thạnh Trị

9/7/2021 (9:30 - 11:30): NTCN Hàn Quốc Hùng, xã Đại Hòa Lộc

9/7/2021 (13:30 - 16:00): NTCN Vũ Đình Hà, xã Thới Thuận

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Thới Thuận. Ấp 1, 2, 3, 6, 7 xã Thạnh Phước. Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Tam Hiệp. Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long

Điện lực Thạnh Phú

6/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Tân, xã Bình Thạnh

7/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Bình, xã An Nhơn

10/7/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Thạnh Quí A, xã Bình Thạnh

10/7/2021 (7:30 - 17:00): NR An Thủy

10/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp An Hoà, An Định, xã An Nhơn

10/7/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

11/7/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Phong. Ấp Quí An, xã Hòa Lợi

Điện lực Châu Thành

5/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Hòa Hưng, xã Giao Long

8/7/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Sơn Hòa, Tường Đa, An Hiệp

Điện lực Giồng Trôm

5/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thới Trị, xã Châu Hòa. Ấp 1, 8 xã Châu Bình. Ấp Lương Thuận, xã Lương Quới. Ấp Cầu Hòa, xã Phong Nẫm. Khu phố 3 Thị trấn

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thới Trị, xã Châu Hòa. Ấp 1, 2, 3, 5, 8 xã Châu Bình

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2, 3 xã Bình Thành. Ấp 1 xã Phong Mỹ. Ấp 3, 4, 5 xã Hưng Nhượng

Điện lực Chợ Lách

5/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Hòa, xã Long Thới. Ấp Hòa Thạnh, Long Hiệp, xã Hòa Nghĩa. Ấp Sơn Qui, thị trấn Chợ Lách. Ấp Tân Phú, Phú Thới, xã Sơn Định

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Thạnh, xã Long Thới

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Quân Phong, Quân Bình, xã Tân Thiềng

Điện lực Mỏ Cày Bắc

5/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thành Hóa 1, xã Tân Thành Bình. Ấp Gia Phước, xã Phước Mỹ Trung

10/7/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Cái Tắc, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân. Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

11/7/2021 (7:00 - 17:00): Xã Phước Mỹ Trung. Ấp Thanh Hòa, xã Thành An

11/7/2021 (10:00 - 14:00): Xã Tân Bình. Ấp Đông Thuận, xã Thành An. Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây