Điện lực thành phố Bến Tre

8/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 1 phường Phú Tân. Ấp 1 xã Hữu Định

8/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Bình Thành xã Bình Phú. Ấp 1, 2 xã Sơn Đông

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

9/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

10/6/2021 (13:00 - 17:00): KP 4 phường 8. Ấp Phú Chiến, Phú Thành, xã Phú Hưng

11/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 4 phường Phú Tân. Ấp Phú Dân, xã Phú Hưng

13/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Thuận A, Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An

13/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An

Điện lực Ba Tri

7/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Phú, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

8/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân An, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri. Ấp An Quới, xã Vĩnh An, huyện Ba Tri. Ấp 8 xã An Thủy, huyện Ba Tri. Ấp Phú Thuận, xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri.

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Quy, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri. Ấp Giồng Chi, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Ấp Kinh Mới, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri.

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2 xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri. Ấp Mỹ Thuận, ấp 1 xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri. Ấp An Thái, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri.

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Khách hàng nuôi tôm Trần Văn Thanh; Võ Thị Hồng Vân, xã An Hiệp, huyện Ba Tri

13/6/2021 (6:00 - 18:00): Toàn huyện Ba Tri

Điện lực Mỏ Cày Nam

7/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 7 thị trấn Mỏ Cày Nam. Ấp An Quới, xã Định Thuỷ

8/6/2021 (7:00 - 17:00): KP 4 thị trấn Mỏ Cày Nam. Ấp Tân Lễ, xã Tân Trung. Ấp Định Nghĩa, xã Định Thủy. Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng. Ấp Tân Hậu 1, Tân Hậu 2, xã Tân Trung. Ấp Tân Hòa B, xã Minh Đức

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Tân Phú 1, An Thới, xã Phước Hiệp

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Minh Nghĩa, xã Ngãi Đăng. Ấp Tân Phú 1, xã Phước Hiệp

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Thới, xã Phước Hiệp

12/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Lộc Giồng, An Hòa, Bình Thới, xã An Thạnh. Ấp An Hòa, An Ninh, An Phước, An Thạnh, An Hóa, xã Bình Khánh. Ấp An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, An Qui, xã Đa Phước Hội

Điện lực Bình Đại

7/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3 xã Thạnh Trị. Ấp Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, xã Thới Thuận. Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức

8/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại. Ấp Vinh Xương, Vinh Trung, xã Vang Quới Đông

9/6/2021 (8:00 - 8:50): Khách hàng NTCN Lê Văn Giàu, xã Bình Thới

9/6/2021 (9:00 - 9:50): Khách hàng NTCN Phạm Thị Thỏ, xã Bình Thới

9/6/2021 (10:00 - 11:00): Khách hàng NTCN Trương Thị Trúc Linh, xã Bình Thới

9/6/2021 (13:00 - 14:00): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Nhiều, xã Bình Thới

9/6/2021 (14:10 - 15:10): Khách hàng NTCN Trần Văn Bắc, xã Phú Long

9/6/2021 (15:20 - 16:20): Khách hàng NTCN Nguyễn Văn Cầy, xã Phú Vang

10/6/2021 (8:00 - 8:50): Khách hàng NTCN Trần Quốc Việt, xã Định Trung

10/6/2021 (8:00 - 16:00): Cơ sở nuôi yến Trần Thị Bạch Yến, xã Phú Long

10/6/2021 (9:00 - 9:50): Khách hàng NTCN Trương Thanh Sơn, xã Định Trung

10/6/2021 (10:00 - 11:00): Khách hàng NTCN Huỳnh Thị Vị, xã Định Trung

10/6/2021 (13:00 - 13:50): Khách hàng NTCN Lê Văn Ngô, xã Định Trung

10/6/2021 (14:00 - 14:50): Khách hàng NTCN Trần Văn Phát, xã Định Trung

10/6/2021 (15:00 - 15:50): Khách hàng NTCN Hồ Minh Hoàng, xã Định Trung

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Nhơn, Long An, Long Quới, xã Long Hòa

13/6/2021 (6:00 - 18:00): Thị trấn Bình Đại; Xã Phú Vang, Lộc Thuận, Phú Long, Định Trung, Bình Thới, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Bình Thắng, Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận, Tam Hiệp

Điện lực Thạnh Phú

8/6/2021 (7:30 - 9:00): Ấp Qúi Đức A, xã Qưới Điền

8/6/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Đại Thôn, xã Thạnh Phong.

8/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải. CSNT Lê Ngọc Trinh, ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

8/6/2021 (9:30 - 11:00): Ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng

8/6/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Thạnh An, xã Bình Thạnh

8/6/2021 (13:30 - 14:30): Ấp Thạnh Khương B, xã Mỹ Hưng

8/6/2021 (15:00 - 16:30): Ấp An Bình, xã An Qui

9/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp Qúi Đức B, Qúi Thế, Qúi Thạnh, xã Qưới Điền. Ấp Vĩnh xã Đại Điền. Ấp Thạnh Hưng, xã Mỹ Hưng. Ấp Phủ 1, xã Tân Phong.

10/6/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Xương Long, Xương Hoà, Xương Thạnh A, xã Thới Thạnh

10/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp Phong, xã Tân Phong

10/6/2021 (13:00 - 17:00): Ấp Thạnh B, xã Tân Phong

11/6/2021 (7:30 - 9:30): DNTN thuỷ sản Huy Thái, ấp Thạnh An, xã Thạnh Hải

11/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Phong

11/6/2021 (10:00 - 11:30): CSNT Nguyễn Hoàng Trưởng, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

11/6/2021 (13:00 - 15:00): CSNT Phan Thị Mỹ Linh, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

11/6/2021 (15:30 - 17:00): CSNT Lê Vũ Nhân, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải

Điện lực Châu Thành

7/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hữu Nhơn, Phú Hữu, xã Hữu Định. Ấp 3 xã Tân Thạch. Ấp 2 xã Quới Sơn. Ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp

8/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp An Hòa, xã An Hóa. Ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc. Ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước. Ấp Hòa Thanh, xã An Hiệp

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 3 xã Phú Túc. Ấp Long Hòa, xã Giao Long. Ấp 4 xã Tân Thạch. Ấp An Hòa, Hòa Thanh, xã An Hiệp

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 2, 3, Phước Thành, Phước Hậu, Phước Tân, xã Tam Phước. Ấp Tiên Hưng, xã Tiên Long. Ấp Phước Lễ, xã Thành Triệu. Ấp An Bình, Thuận Điền, xã An Hiệp

11/6/2021 (8:00 - 9:30; 9:45 - 11:00; 13:15 - 14:30; 14:45 - 15:30; 15:45 - 17:00): Khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Quới Sơn; ấp Hòa Chánh xã Sơn Hòa; ấp Định Thọ - Bình An xã Tường Đa; ấp Tiên Đông Thượng xã Tiên Thủy

Điện lực Giồng Trôm

7/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 1 xã Hưng Phong. Ấp 1 xã Lương Hòa

8/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Bào Lò, xã Hưng Lễ. Ấp Bến Đò, xã Mỹ Thạnh

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp 6 xã Phước Long. Ấp 4, 5, 6 xã Sơn Phú

13/6/2021 (6:00 - 18:00): Xã Châu Bình, Bình Thành, Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lương Quới, Châu Hòa, Bình Hòa, Thị Trấn, Tân Thanh, Hưng Nhượng, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Hưng Lễ. Ấp 1A, 2A, 1B, 2B xã Thạnh Phú Đông. Ấp 1, 4, 5, 6 xã Long Mỹ

Điện lực Chợ Lách

7/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Quân An, An Qui, xã Long Thới, huyện Chợ Lách. Ấp Long Vân, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách. Ấp Thanh Trung, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Ấp Lộc Hiệp, Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách

8/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Ấp Phụng Đức B, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách. Ấp Sơn Châu, Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Long Khánh, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Trung Hiệp, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Phú Hiệp, Lân Bắc, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách. Ấp, Đông Kinh, Hòa 1, Hòa 2, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách

13/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Quân Phong, Quân Bình, xã Tân Thiềng

Điện lực Mỏ Cày Bắc

7/6/2021 (7:00 - 13:00): Ấp Tân Hòa Ngoài, xã Tân Phú Tây

7/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây

8/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thủ Sở, xã Thạnh Ngãi. Ấp Kinh Gãy, xã Phú Mỹ

9/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Thanh Bình 1, 2 xã Tân Thành Bình. Ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ

10/6/2021 (7:00 - 17:00): Ấp Hưng Nhơn, xã Hưng Khánh Trung A. Ấp Thanh Bắc, xã Tân Thanh Tây. Ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ. Ấp Chợ Mới, xã Thạnh Ngãi

11/6/2021 (9:00 - 12:00): Ấp Chợ Xếp, xã Tân Thành Bình

12/6/2021 (7:00 - 17:00): Xã Khánh Thạnh Tân. Ấp Bến Xoài, Cầu Cống, Tân Nhuận, Giồng Trôm, Trung Xuân, Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân