Điện lực Quy Nhơn 

16/8/2020 (4h00-12h30): Trạm Đinh Bộ Lĩnh; Ô tô 1/5; Hàm Tử; Vận tải Biển; Trần Hưng Đạo 6; Trần Hưng Đạo 7; TBA Cảng cá Quy Nhơn; TBA Cảng cá 2; TBA DMXK BĐ 2; TBA Cảng QS Thị Nại 2; TBA Công ty CP Thủy Sản; TBA Cục Hải quan BĐ; TBA HĐ BP 48; TBA Phan Thị Kim Thoa

16/8/2020 (4h00-12h30): TBA Bệnh viện Mắt; TBA Nhà máy SX nước đá Quy Nhơn; TBA Công ty CP Thủy Sản 2; TBA Nguyễn Văn Lãnh; TBA Foodinco Quy Nhơn; TBA Văn phòng Cục Hải Quan vụ

16/8/2020 (7h15-17h00): TBA Sân bay Quy Nhơn; TBA Thi công 01 Nguyễn Tất Thành

18/8/2020 (7h30-17h30): Nhánh rẽ Đại học FPT Quy Nhơn

19/8/2020 (7h10-11h50): Trạm Nguyễn Huệ 3; TBA Chiếu sáng Xuân Diệu

19/8/2020 (7h45-10h15): TBA Đô thị Phú Hòa

19/8/2020 (13h45-16h15): TBA Kỹ thuật Viễn thông Quy Nhơn

20/8/2020 (7h15-11h45): Trạm Đào Tấn 4

21/8/2020 (7h45-10h15): Trạm Bà Chị

21/8/2020 (13h45-16h15): TBA SOS

Điện lực An Nhơn

16/8/2020 (7h00-16h45): Trạm Tân Dân XBT; Tân Dân 2

18/8/2020 (7h00-12h00): Trạm Mai Xuân Thưởng 2; TBA Kim Châu 3

18/8/2020 (7h00-17h00): Trạm An Thái 4

19/8/2020 (7h00-15h30): Trạm Gò Ổi XBT; Nhà máy Rượu (Tấn Phát); Trọng Phát

19/8/2020 (15h30-16h30): Trạm Đông Bình XBT

20/8/2020 (7h00-9h30): Trạm Đài PSPT An Nhơn 1; Đài PSPT An Nhơn 2

20/8/2020 (7h30-12h00): Trạm Thọ Tân Bắc 1 XBT; Thọ Tân Bắc 2 XBT; Thọ Lâm Nam XBT; Thọ Tân Nam XBT; Nam Á; Đá ốp lát; Mỏ đá Hoàn Cầu; Hồ núi 1

21/8/2020 (7h40-9h10): Trạm Nghĩa Hòa XBT

21/8/2020 (9h50-10h25): Trạm Nhà máy Nước Bình Định

21/8/2020 (10h50-11h25): Trạm Bưu điện An Nhơn 2

Điện lực Bồng Sơn

16/8/2020 (7h00-12h30): TBA Cơ khí

16/8/2020 (7h15-9h45): TBA Đồng Soi 2

18/8/2020 (7h15-9h45): TBA số 3-2500KVA Công ty CP Nguyệt Anh

18/8/2020 (7h45-9h45): TBA Đệ Đức 4

18/8/2020 (13h45-16h15): TBA 2 Công ty CP Nguyệt Anh

19/8/2020 (7h15-9h45): TBA Cẩn Hậu

21/8/2020 (8h30-17h00): TBA An Dưỡng 3; TBA An Dinh

21/8/2020 (8h30-15h00): TBA An Mỹ; TBA Uỷ Ban Hoài Thanh; TBA Mỹ An; TBA An Lộc; TBA An Lộc 2; TBA Mương Cát Hoài Thanh; TBA An Dinh 2; TBA Ngọc Sơn Bắc; TBA Ngọc Sơn Nam; TBA Tài Lương 3; TBA Lương Sơn; TBA Tài Lương 2; TBA Ngọc Sơn Bắc 2; TBA Nguyễn Thanh Linh

21/8/2020 (8h30-15h00): TBA 3730KVA Công ty TNHH SX TM DV Thiên Phát; TBA Công ty cổ phần Năng lượng Hà Tiên; TBA Phan Văn Việt; Sinh Phát VN; Công ty TNHH Hoàng Khanh

Điện lực Phú Phong

18/8/2020 (8h00-12h00): TBA Bơm Thuận Nghĩa (DD)

18/8/2020 (13h45-15h45): TBA Hà Rơn

19/8/2020 (7h15-8h45): TBA Cụm công nghiệp Phú An 1

19/8/2020 (9h00-10h15): TBA Thạch Bảo Sơn

19/8/2020 (10h15-10h50): TBA Đồng Sim

19/8/2020 (13h45-15h00): TBA Thuận Truyền 2

Điện lực Phù Mỹ

18/8/2020 (7h15-9h15): Trạm Chánh Trạch 1

18/8/2020 (13h30-15h00): Trạm Bình Trị; Trung Hòa; Trung Thành 3; NM nước

19/8/2020 (7h15-10h15): Trạm Hưng Lạc 1; Hưng Lạc 2; Hưng Lạc 3; Hưng Lạc 4; Hưng Lạc 5; Hưng Tân; Hưng Tân 2; Vĩnh Lợi; Vĩnh Lợi 2; Vĩnh Lợi 3; Vĩnh Lợi 4; Biotan 1; Biotan 3; Biotan 5; Biotan 6; Biotan 8; Biotan 9; Biotan 10; Biotan 11; Biotan 12; Phú Hiệp 3; Võ Thành Long; Chế biến KS Ban Mai

20/8/2020 (7h45-10h15): Trạm Võ Thị Sáu

21/8/2020 (7h50-9h10): Trạm Xuyên Cỏ

Điện lực Phú Tài

17/8/2020 (6h00-15h00): Trạm Xưởng Gạch không nung

18/8/2020 (6h00-10h00): Trạm Suối Lở; Suối Mơ; Cù Mông 1; Cù Mông 2; 

18/8/2020 (7h30-10h30): Trạm Thiên Phú

19/8/2020 (7h30-10h30): Trạm TĐC 508

21/8/2020 (13h30-17h30): Trạm Tiến Đạt 2

Điện lực Phù Cát

16/8/2020 (8h00-16h30): Trạm Đồng Kôm 2; Phú Nhơn; Phú Nhơn 2; Phú Nhơn 3; Delta; Delta 2; NMM Nhà Bè; Innanu; Bao bì Vinapack

16/8/2020 (11h00-12h30): TBA Vĩnh Hội; TBA Tân Thanh; TBA UB xã Cát Hải; BTS Cát Hải; BTS-BĐH073 Viettel; Sinh thái Cát Hải; Nguyễn Trung Trực

18/8/2020 (8h00-10h10): TBA Hóa Lạc; TBA Chánh Hoá

18/8/2020 (8h00-9h40): Trạm Hùng Long

18/8/2020 (10h00-11h40): Trạm Phú Thành

18/8/2020 (10h20-11h30): Trạm Chánh Lợi

20/8/2020 (8h00-9h10): TBA Kiều Hiệp

20/8/2020 (13h30-15h30): TBA Vĩnh Hội; TBA Tân Thanh; TBA UB xã Cát Hải; BTS Cát Hải; BTS-BĐH073 Viettel; Sinh thái Cát Hải; Nguyễn Trung Trực

20/8/2020 (14h00-15h30): TBA Trung tâm mới Cát Hiệp

Điện lực Tuy Phước

16/8/2020 (7h00-10h00): TBA Chợ Huyện

18/8/2020 (7h00-10h00): TBA Giang Nam

18/8/2020 (13h30-16h30): TBA Lộc Đông