Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

13/7/2023

7:15 - 9:15

Xuân Diệu 1

13/7/2023

7:45 - 10:15

TBA bơm PS7

13/7/2023

9:30 - 11:30

Xuân Diệu 2

13/7/2023

13:45 - 15:45

Kim Đồng

14/7/2023

7:15 - 10:00

Nguyễn Huệ 7

14/7/2023

7:45 - 10:15

TBA trường KTCĐ

14/7/2023

13:45 - 16:15

Đống Đa 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

14/7/2023

7:00 - 11:00

TBA Ủy ban Phước Long; TBA Diêu Trì 2; TBA Xuân Phương 2; TBA Lộc Thượng 2; TBA Trần Phú

14/7/2023

13:30 - 17:00

TBA Mỹ Cang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

14/7/2023

13:45 - 16:15

Bùi Thị Xuân 1

15/7/2023

7:45 - 15:30

Đại Thành 7

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

13/7/2023

6:30 - 10:20

Phú Thành 2

13/7/2023

10:00 - 12:00

Công ty 471

14/7/2023

6:00 - 9:40

An Thái 4

14/7/2023

6:30 - 10:10

Nhơn An 1-1

15/7/2023

8:20 - 15:20

Gò Ổi XBT; ĐMT Gạch Trọng Phát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

13/7/2023

6:30 - 17:30

TBA Văn Phong 1; Kiên Long 1; Kiên Long; trường bắn quốc gia 4; trường bắn quốc gia 5; Bảo tàng Quang Trung; trường bắn; trường bắn quốc gia 2; trường bắn quốc gia 3

13/7/2023

7:30 - 13:30

TBA Nhà Van

13/7/2023

7:30 - 17:00

TBA Vĩnh Sơn 2; TBA K4; TBA K4-2; TBA Hồ A; TBA Vĩnh Sơn 1; TBA K8-1; TBA Trà Xom 2; TBA Trà Xom 3; TBA K8-2; TBA K2;

14/7/2023

6:45 - 10:15

TBA Dâu Tằm Tơ

14/7/2023

13:30 - 16:30

TBA Suối Đục; TBA Suối Đục 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

14/7/2023

7:15 - 10:15

TBA Hội Lộc

14/7/2023

8:00 - 15:00

TBA Phú Hậu 2; TBA Phú Hậu 3; TBA Chánh Hữu; Đập Dâng Văn Mối; Cầu Đề Gi; Cầu Phú Hậu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

13/7/2023

6:00 - 12:00

Xuyên Cỏ; Trung Xuân; An Hoan; An Hòa; Chánh An 3; Xuyên Cỏ 3; Muối Bình Định; Công ty muối Bình Định 2;

14/7/2023

6:30 - 14:30

Quang Nghiễm

15/7/2023

6:30 - 11:30

Đông An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

13/7/2023

7:45 - 9:45

TBA Trường Lâm

13/7/2023

8:45 - 10:15

TBA Mỹ Lộc 4; TBA 180 KVA Nguyễn Tử Các - K6 Tam Quan

13/7/2023

10:15 - 11:45

TBA Thái Văn Nhị

13/7/2023

13:30 - 15:00

TBA Hồ Cẩn Hậu (XN thủy lợi 1)

13/7/2023

14:15 - 16:15

TBA UB Hoài Thanh

13/7/2023

15:45 - 17:15

TBA Công ty TNHH SXTM Huy An Khang

15/7/2023

6:30 - 10:30

TBA Bình Đê; Túy Thạnh; Hy Văn; Túy Sơn; An Đỗ; Cẩn Hậu; La Vuông; Tường Sơn; An Hội Bắc; Cẩn Hậu 2; Gia An 2; Hy Văn 2; Túy Sơn 2; UB Hoài Sơn; Bình Đê 2; Trường PT Lý Tự Trọng; Hồ Cẩn Hậu (XN thủy lợi 1); TBA CP ĐT và KD TH Thương Thảo; TBA 750KVA Cty TNHH XDTH Kim Thành (Túy Sơn); TBA 560 KVA Cty TNHH SX TM Thiên Mã; Cty may Hoài Sơn; TBA Cty ICV Việt Nam - trạm trộn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; TBA Cty ICV Việt Nam - Cửa Nam Hầm 3, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

15/7/2023

10:15 - 11:45

Đại đội công binh (chiến đấu SH02)

15/7/2023

13:15 - 14:45

TBA Bưu cục TT Bồng sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

15/7/2023

7:00 - 17:00

TBA chiếu sáng số 2; TBA trường bắn