Điện lực Quy Nhơn

22/8/2020 (5h45-8h15): Trạm Đặng Văn Ngữ; Đài PTTH BĐ

25/8/2020 (7h45-11h15): Trạm QHDC Lý Hưng

28/8/2020 (7h45-10h15): TBA BV Phong Da liễu TW Quy Hòa 2

28/8/2020 (13h45-16h15): TBA Công viên sáng tạo TMA

Điện lực An Nhơn

27/8/2020 (7h00-15h30): Trạm Nhà máy C.P Bình Định; Cấp điện KCN Nhơn Hòa; Ống thép Hoa Sen Bình Định; Nhà máy Thức ăn gia súc Bình Định; Hoa Sen 2

Điện lực Bồng Sơn

22/8/2020 (7h15-9h45): TBA Kho bạc HN

22/8/2020 (13h45-16h45): TBA Công ty CP SX TM XD Hoài Nhơn

23/8/2020 (8h00-13h00): TBA Chiếu sáng số 2 Hoài Nhơn (H.C.Bắc)

28/8/2020 (7h15-10h45): Trạm TBA Túy Sơn; Công ty TNHH XDTH Kim Thành (Túy Sơn)

Điện lực Phú Phong

24/8/2020 (7h00-16h00): TBA An Vinh; An Vinh 3

25/8/2020 (7h00-8h00; 11h00-12h00): TBA Mỹ An; Mỹ Đức 1; Mỹ Đức 2; Đại Chí; Đại Chí 2; Tây An; Mỹ An 2; Mỹ Yên; Trạm bơm Đại chí (dân dụng); Mỹ Đức; Trà Sơn; UB Tây An 2; Tuynen Quang Trung; Kim Oanh; Tuynen Tiến Đạt

25/8/2020 (7h00-12h00): TBA T1; T2; T3

26/8/2020 (8h15-9h30): TBA Nhà máy Cơ khí Hùng Vương

26/8/2020 (10h30-11h30): TBA Trường bắn quốc gia 3

26/8/2020 (14h00-15h00): Trạm Thu phí QL 19

27/8/2020 (7h00-11h00): TBA Núi Đá; Xăng Dầu; Tây Thuận 2; Tây Thuận; Đồng Trại; Tây Thuận 4; Tiên Thuận; Bơm Tiên Thuận; Cầu Cổng; Tây Thuận 3; Cầu Cổng 2; Tiên Thuận 2; Thành Ngân 4; Thành Ngân 3; Nhà văn hóa; Trạm bơm nước thô; Xóm 9; Xóm 10; Xóm 11; Tây Giang 2; UB xã Tây Giang; Thượng Giang; Thượng Giang 2

Điện lực Phù Mỹ

24/8/2020 (7h15-10h00): Trạm Phú Thiện; Phú Thiện 2

25/8/2020 (7h00-8h10): Trạm Ủy ban Mỹ Tài

25/8/2020 (7h45-13h00): Trạm Văn Thiện

26/8/2020 (7h00-8h45): Trạm Mỹ Phong

28/8/2020 (7h15-9h15): TBA Tôm giống Việt Úc 3

Điện lực Phú Tài

25/8/2020 (5h30-8h30): Trạm Nhơn Phú 2

25/8/2020 (7h30-10h30): Trạm Trần Quang Diệu 5-2

25/8/2020 (8h00-11h30): Trạm Trường Thịnh 2

25/8/2020 (13h30-15h30): Trạm Canh Vinh; An Hòa

25/8/2020 (15h00-17h30): Trạm Giếng bơm 2 KT

26/8/2020 (7h45-9h15): Trạm Xử lý nước

Điện Lực Phù Cát

22/8/2020 (7h00-12h00): TBA Cầu Chùa; Trung Lương; Phú Hậu; Phương Thái; Xóm Lũy; Tân Tiến; Núi Bà; Chánh Đạt; Cát Tiến 1; Cát Tiến 3; TĐC Cát Tiến; Chánh Đạt 2; Trung Lương 2; Núi Bà 2; Đá Đông Á; Công ty TNHH MTV Thanh Niên; Thiền Viện Thiên Hưng; Tâm Linh Linh Phong

27/8/2020 (13h30-15h30): TBA Vĩnh Hội; Tân Thanh; UB xã Cát Hải; BTS Cát Hải; BTS-BĐH073 Viettel; Sinh thái Cát Hải; Nguyễn Trung Trực; Hiếu Ngọc

Điện lực Tuy Phước

28/8/2020 (6h00-18h00): TBA Phổ Trạch 2; Huỳnh Mai; Hương Sơn; Minh Dư 4; Minh Dư 5; Minh Dư 6; Minh Dư 7; BCH Quân sự; Nước Phước Thuận

Điện lực Hoài Ân

25/8/2020 (7h30-11h50): TBA Tân Thịnh

25/8/2020 (8h30-11h20): TBA Xuân Sơn; Xuân Sơn 2

27/8/2020 (7h30-16h30): TBA Phú Khương