Điện lực Quy Nhơn

24/11/2020 (7h45-11h45): Trạm Nam Nhơn Phước

25/11/2020 (7h15-9h45): Trạm Nhơn Bình 1

25/11/2020 (7h15-11h45): Trạm Nguyễn Văn Trỗi

25/11/2020 (13h45-16h15): Trạm Ngô Văn Sở

26/11/2020 (13h45-16h15): TBA TTTM Chợ Lớn 1

27/11/2020 (7h15-9h15): Trạm Hà Thanh 3

27/11/2020 (9h30-11h30): Trạm Hưng Thạnh 6

28/11/2020 (13h45-16h15): Trạm Ngân hàng ACB

Điện lực An Nhơn

24/11/2020 (7h00-9h10): Trạm Cẩm Tiên 1

24/11/2020 (7h30-12h00): TBA Thắng Công, TBA Thắng Công 2, TBA Phụ Ngọc, TBA Mỹ Thạnh, TBA Hòa Mỹ, TBA Nhơn Nghĩa Đông, TBA Nhơn Nghĩa Tây, TBA An Thái, Phụ Ngọc 2, An Thái 2, An Thái 3, An Thái 4, An Thái 5, Nhơn Nghĩa Tây 2, Thái Thuận, Hòa Mỹ 2, Thắng Công 3

24/11/2020 (9h20-11h30): Trạm Phương Danh 3

24/11/2020 (13h30-16h00): Trạm Rèn 2

25/11/2020 (7h00-17h00): Trạm Thọ Lâm Thượng XBT, Bò sữa Nhơn Tân 1, Bò sữa Nhơn Tân 2, ĐMT Gia Hội, Bò sữa Bình Định 1, Bò sữa Bình Định 2, Bò sữa Bình Định 3, Công ty TNHH DV TM SX Thịnh Phú, TBA Austfeed Nhơn Tân, Minh Dư 1, Minh Dư 2

25/11/2020 (7h30-12h00): Trạm Dệt 2

25/11/2020 (7h30-14h30): Trạm Thọ Tân Bắc 1 XBT, Thọ Tân Bắc 2 XBT, Thọ Lâm Nam XBT, Thọ Tân Nam XBT, Cây Số 2 XBT, Nam Tượng 4 XBT, Nam Á, Đá ốp lát, Mỏ đá Hoàn Cầu, Công ty cổ phần Bình Định Xanh, Hồ núi 1

25/11/2020 (9h20-11h30): Trạm Ngãi Chánh 3

25/11/2020 (13h30-16h00): Trạm Trần Phú 2

26/11/2020 (7h00-10h00): Trạm Ngọc Thạnh XBT, Ngọc Thạnh 2 XBT, Nhơn Thọ 6, Gò Sơn 3 XBT, Đá Việt, Tuy Nen Nhơn Tân, Tuy Nen Nhơn Tân 2, Việt Phúc

26/11/2020 (7h00-9h10): Trạm Trần Phú 4

26/11/2020 (7h30-12h00): Trạm NM Thức ăn gia súc Bình Định

26/11/2020 (9h20-11h30): Trạm Ngô Gia Tự 2

26/11/2020 (13h30-15h10): Trạm Ngô Gia Tự 4

26/11/2020 (15h15-17h00): Trạm Ngô Gia Tự 6

27/11/2020 (7h00-16h00): Trạm Nhơn Thọ 1 XBT, Thọ Sơn XBT, Gò Ké XBT, Nhơn Thọ 2 XBT, Vườn Mít XBT, Nhơn Thọ 3, Trường Cửu 2, Hồ Cá XBT, Cù Lâm XBT, Vòng Thành XBT, Tân Lập XBT, Trường Cửu XBT, An Thành Nam XBT, Nam Tượng 2, Tân Lập 2, Nhơn Lộc 2, Nhơn Lộc 3 XBT

27/11/2020 (7h00-16h00): TBA Tân Lập 3, TBA Nam Tượng 1, Thọ Sơn 3, Vườn Mít 2, Trường An Nhơn 3, Bưu cục Lộc Thọ

27/11/2020 (7h30-12h00): Trạm An Thuận XBT

27/11/2020 (13h30-16h30): Trạm Xi Ta

Điện lực Bồng Sơn

24/11/2020 (7h00-17h00): TBA Công ty THHH DV TM Tân Tiến Phát

24/11/2020 (8h00-9h00): TBA Nhuận An 1

24/11/2020 (10h00-11h00): TBA Thạnh Xuân

25/11/2020 (14h15-15h45): TBA Ngọc An 1 (XBT)

26/11/2020 (8h00-9h00): TBA Kim Giao Nam

26/11/2020 (10h00-11h00): TBA Kim Giao Bắc

Điện lực Phú Phong

28/11/2020 (7h45-11h15): TBA Quang Trung 1, TBA Quang Trung 2

29/11/2020 (7h00-17h30): TBA Cụm CN Phú An 1, TBA Cụm CN Phú An 2, TBA Đồng Sim, TBA Làng Cam, TBA Khu kinh tế mới AB, TBA Thạch Bảo Sơn, TBA Phú An 3, TBA Thế Sang 2, TBA Vật liệu xây dựng Thái Long, TBA Gạch ngói Dũng Nhật, TBA Phát Lộc, TBA Gạch Hoffman Hiếu Ngọc

29/11/2020 (7h00-17h30): TBA Gạch Ngói Phú Phong (HTX), TBA TCN Bò sữa Hiếu Ngọc, TBA Gạch Phương Nam, TBA BALE Tây Sơn, TBA Bê tông Hiếu Ngọc 2, TBA Kim Đạt, TBA Bê tông Hiếu Ngọc, TBA Tuấn Thịnh, TBA Nông sản MB, TBA Thế Sang

Điện lực Phù Mỹ

24/11/2020 (7h00-17h00): Trạm Đèo Nhông XBT, Khu di tích lịch sử Đèo Nhông - Dương Liễu

24/11/2020 (7h30-9h30): Trạm Khu TĐC Mỹ An XBT

24/11/2020 (13h30-14h50): Trạm Thôn 9

25/11/2020 (7h00-16h30): Trạm Truyền tải điện Bình Định

25/11/2020 (7h15-9h30): Trạm Lộc Thái 2

25/11/2020 (13h30-14h50): Trạm Mỹ Phong

26/11/2020 (7h00-16h30): Trạm Phú Nhiêu, Văn Trường, Phú Đức, Gia Hội, Phú Đức 2, Gia Hội 1, TBA xử lý chất thải rắn Phù Mỹ

26/11/2020 (7h15-9h15): Trạm Hòa Nghĩa

27/11/2020 (7h00-16h30): Trạm Gia Vấn, HTX Đá hoa cương Bảo Thắng, Công ty TNHH Hoàn Cầu - Granite

28/11/2020 (7h00-16h30): Trạm Phú Ninh, Phú Xuân, Mỹ Phú, Mỹ Phú 2, Phú Xuân 2, Chánh Khoan 2, Thôn 4.2, Trạm Vực Đời (lộ DD), Phú Ninh 2, Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam

Điện Lực Phú Tài

24/11/2020 (5h00-7h00): Trạm Cargill, NPK, Hoàng Ánh 2-1, Khải Vi 1-1, Khải Vi 1-2, Khải Vi 2-2, Duyên Hải 2-1, Duyên Hải 2-2, Mai Long, Vi Mec, Nam Gia, Thịnh Gia, Thịnh Gia 1, Hoàng Minh, Qui Long 1, Thành An, Nước khoáng Quy Nhơn, Vũ Anh, Quốc Khánh, Vũ Anh 2, M.T.M

24/11/2020 (5h00-7h00): Trạm NPK 2, Việt Mỹ, T380-9, Nước khoáng Quy Nhơn 2, Nước khoáng Quy Nhơn 3

24/11/2020 (7h30-10h30): Trạm Tân Trường Sơn, Phương Nguyên

26/11/2020 (6h30-17h00): Trạm Trạm Xá, Mẫu Giáo, Thành Phú 1, Thành Hiệp, Hoàng Yến, Đức Trung

Điện Lực Phù Cát

24/11/2020 (7h45-10h15): TBA Mỹ Hóa

25/11/2020 (7h45-9h15): TBA Xuân An

25/11/2020 (7h45-11h15): Trạm KDC Cát Hanh, Bình Phú, DN Phú Hòa, Khai thác đá Núi Trãi

26/11/2020 (13h30-15h30): TBA Vĩnh Hội, TBA Tân Thanh, TBA UB xã Cát Hải, BTS Cát Hải, BTS-BĐH073 Viettel, Sinh thái Cát Hải, Nguyễn Trung Trực, Hiếu Ngọc

26/11/2020 (13h40-15h15): TBA Hưng Mỹ 3

29/11/2020 (11h00-12h30): TBA Vĩnh Hội, TBA Tân Thanh, TBA UB xã Cát Hải, BTS Cát Hải, BTS-BĐH073 Viettel, Sinh thái Cát Hải, Nguyễn Trung Trực, Hiếu Ngọc