Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

3/8/2023

7:00 - 15:00

TBA thi công cầu Nhơn Bình

5/8/2023

7:30 - 12:00

Trạm Trần Phú 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

3/8/2023

7:00 - 17:00

Trạm Hà Văn Trên; Cà Bưng; Cà Te; Kon Lót 2; Kà Nâu 2; Cà Bưng 2; Hà Giao; Làng Kà Bông; Làng Chồm; Làng Cát; Đắc Đâm; Hà Văn Dưới; Thịnh Văn 1; Ga Vân Canh; Dũng Thành 1; Dũng Thành 2; CBLS Hà Thanh; Tân Duy Ngọc; Hà Thanh Vân Canh; Hậu Minh

3/8/2023

8:15 - 9:45

Trạm gạch Vân Canh

3/8/2023

10:15 - 11:45

Trạm ABC

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

3/8/2023

7:00 - 16:00

Trung Ái 2 XBT; Trung Ái 3; Trực Sơn XBT; Lâm sản xuất khẩu Nhơn Hòa 2; E573; Heo giống Nhơn Hòa; Lê Hoàng Minh; Mỏ đá Tấn Phát; Đá granit - AC; CN Lâm nghiệp 19 (Cty Phước Tấn); Lâm Sanh; Mỏ đá Tấn Phát 2; Chiếu sáng QL19 số 2; Nghiền đá Nguyễn Hoàng 1; Nghiền đá Nguyễn Hoàng 2; Long Hải; Công ty 471; Sơn Triệu 1; Sơn Triệu 2

3/8/2023

8:30 - 10:20

Quang Trung; Thanh Niên 1; Thanh Niên 2; Khu TĐC Kim Châu 1; Khu TĐC Kim Châu 2; Ga Bình Định

4/8/2023

7:00 - 9:00

Lâm Nghiệp 19

4/8/2023

10:30 - 11:45

Nông Trại Xanh

4/8/2023

13:00 - 15:00

Đại Tín

5/8/2023

7:00 - 17:15

Nhựa nóng Nhơn Hòa; Công ty Phú Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

3/8/2023

7:00 - 9:00

TBA Nguyễn Huệ

3/8/2023

7:00 - 9:30

TBA Mục Đồng

3/8/2023

9:15 - 11:15

TBA Tây Phú 1

3/8/2023

13:30 - 15:45

TBA Thạch Bảo Sơn (lộ chuyên dùng)

3/8/2023

15:00 - 17:00

TBA Bình Đồn

5/8/2023

7:00 - 15:30

TBA tinh bột sắn Đồng Tâm 1; ĐMT Hiệp Thành; ĐMT Quỳnh Anh; Gạch ngói Tà Súc; Hiệp Thành; Gạch Vĩnh Thạnh; Định Xuân; Định Quang; Bơm Định Quang; Định Bình 2; Dốc Tum; Chiếu sáng ĐT 637 Định Quang; Chiếu sáng ĐT 637 Định Xuân; Thi công cầu Suối Xem

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

4/8/2023

7:00 - 14:00

TBA Xuân An II; Chánh Nhơn; Chánh Nhơn 2; UB Cát Nhơn; Đại Ân; Liên Trì; Phú Gia Đông; Chánh Liêm Bắc; Xuân An 3; Đại Phúc; Hoàng Gia; Thành Luân; Vạn Đại; Đá XN 380; Mỏ đá XN 380 TBA số 2; Mỏ đá Thanh Thảnh; XN 380-4; XN 380-3; Đá Đại Hữu; XN 380-5; Bao bì Hòa Phát; Phú Minh Trọng; Thắng Lợi 1; Thắng Lợi 2; Thành Luân 2; Thắng Lợi 3; Thành Thánh; Đá Hoàng Việt; Bao bì Hòa Phát 2; Thành Luân 3; XN đá 380-6; Thành Luân 4; Thắng Lợi 4; Granit Trang Phúc; NM chế biến gỗ nội thất 1; NM chế biến gỗ nội thất 2; Đá Hoàng Việt 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

3/8/2023

6:30 - 10:30

Bình Tân

5/8/2023

6:00 - 15:00

TBA chiếu sáng số 1 Phù Mỹ; Trà Lương; Tân Hòa; UB Mỹ Trinh; Tân Phúc; Chợ Trà Đường; Trung Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

3/8/2023

7:15 - 9:45

TBA An Quý

5/8/2023

7:00 - 11:00

TBA Cty TNHH ĐT XD Trường Thịnh; TBA số 2 Cty TNHH ĐT XD Trường Thịnh