Điện lực Quy Nhơn

30/11/2020 (7h40-11h50): TBA Tăng áp Nhơn Phước

30/11/2020 (13h00-17h00): Trạm Hỏa Xa 1, Biên Phòng, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Hoa Thám 3, TBA TB PS6, Nhà làm việc bộ đội biên phòng

1/12/2020 (7h45-11h45): Trạm TĐC Bắc Nhơn Phước

2/12/2020 (7h45-10h15): Trạm Dân cư Quy Hòa, Dân cư Quy Hòa 4

2/12/2020 (7h45-11h45): Trạm Võ Mười

4/12/2020 (6h45-16h45): Trạm Kho Vĩnh Sơn

5/12/2020 (13h45-16h15): TBA Ngân hàng Quân đội

Điện lực An Nhơn

1/12/2020 (7h00-16h00): Trạm Nhơn Thọ 1 XBT, Thọ Sơn XBT, Gò Ké XBT, Nhơn Thọ 2 XBT, Vườn Mít XBT, Nhơn Thọ 3, Trường Cửu 2, Hồ Cá XBT, Cù Lâm XBT, Vòng Thành XBT, Tân Lập XBT, Trường Cửu XBT, An Thành Nam XBT, Nam Tượng 2, Tân Lập 2, Nhơn Lộc 2, Nhơn Lộc 3 XBT

1/12/2020 (7h00-16h00): TBA Tân Lập 3, TBA Nam Tượng 1, Thọ Sơn 3, Vườn Mít 2, Trường An Nhơn 3, Bưu cục Lộc Thọ

1/12/2020 (7h30-10h00): Trạm Tây Vân Sơn, Vĩnh Phú XBT, Bến Gỗ XBT, Nhơn Hậu 5, Thiết Trụ, Đá Trắng 6, Nhơn Hậu 7, Nhơn Hậu 8, Cơ sở Nguyễn Văn Hồng

2/12/2020 (7h30-10h00): TBA Nhơn Hòa 1, TBA Bầu Gốc, Phụ Quang, Hòa Nghi, TBA An Lộc, TBA An Lộc 2, TBA Nhơn Hòa 3, TBA An Lộc 3, KDC An Lộc, Đài hướng dẫn bay - K2

Điện Lực Phú Phong

30/11/2020 (7h30-9h30): TBA Thủy điện Tiên Thuận, TBA Duy Tùng, TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 1, TBA NM Dăm Gỗ Thành Ngân 2, TBA Nhật Khánh 2, TBA T1-10, TD31, TBA Huy Hoàng Thiện

4/12/2020 (14h00-17h00): TBA T1

Điện lực Phù Mỹ

4/12/2020 (7h00-9h00): Trạm An Hòa

4/12/2020 (13h30-16h15): Trạm An Xuyên

Điện Lực Phú Tài

1/12/2020 (13h30-17h00): Trạm KDC Đông UB Nhơn Phú 1, KDC Đông UB Nhơn Phú 2

2/12/2020 (7h00-12h00): Trạm Long Mỹ 2, TĐC Long Mỹ

3/12/2020 (7h00-12h00): Trạm Minh Phước

4/12/2020 (6h00-17h30): Trạm Phước An Thạnh, Phước An Thạnh 2, Thành Hưng 1, Thành Hưng 2, Phương Văn Nguyên

5/12/2020 (5h00-13h30): Trạm Tân Vinh, Nam Tăng, Canh Vinh, An Long 2, Bắc Tăng, Gò Giấy, Cầu Trắng, Suối Bụt, Trạm Xá, Mẫu Giáo, Phước Thành 2-2, Canh Vinh 2, Tăng Hòa, Hiệp Vinh 1, An Long 3, An Long 1, Hiệp Vinh 2, Gò Giấy 2, Năng lượng sinh học Vân Canh, Intekcom

5/12/2020 (5h00-13h30): Trạm Enrgry Toàn Cầu, Thành Phú 1, Thành Hiệp, Ngân Hà, Thanh Minh, Hà Văn Trên, Thừa Lãnh, Cà Bưng, Cà Te, Kon Lót 2, Kà Nâu 2, Cà Bưng 2, Hà Giao, Dăm Gỗ DHT, Hiệp Hưng 2, UB xã Canh Hiệp, Canh Hiển, Hiệp Hà, Vân Canh 2, Suối Mây, UB xã Vân Canh

5/12/2020 (5h00-13h30): Trạm Canh Thuận, Canh Hiển 2, Canh Thành, Đắc Đâm, Hà Văn Dưới, Hiệp Hưng, Canh Phước, Thịnh Văn, Cà Xim, Tân Quang, Chánh Hiển, Pisico Hà Thanh, Gỗ Nghĩa Sơn, Khang Thịnh, Canh Hiển 3, Hiệp Giao, Hiển Đông, TT Y tế huyện Vân Canh, Ga Vân Canh

5/12/2020 (5h00-13h30): Trạm Canh Hiệp, Gia Hưng, Bưu điện Vân Canh, Nguyên Liêm, Hào Hưng Phát, Tâm Phú, Nguyên Liêm 2, Chiếu sáng Vân Canh, Canh Hiển 4, Bệnh viện Vân Canh, Hòn Ông, Nguyên Liêm 3, Gạch Hà Linh, Gạch Vân Canh, Đắc Đâm 1, Đức Long, Thiên Đức, Hoàng Yến

5/12/2020 (5h00-13h30): Trạm CBLS Hà Thanh, Chiếu sáng 1 Vân Canh, Chiếu sáng 2 Vân Canh, Chiếu sáng và Bơm nước số 1, Nguyên Liêm 4, Tân Duy Ngọc, Đức Trung, Hà Thanh Vân Canh

Điện Lực Phù Cát

1/12/2020 (8h15-10h45): Trạm Thiền Viện Thiên Hưng, Tâm Linh Linh Phong

2/12/2020 (7h15-9h15): TBA UB xã Cát Tân

2/12/2020 (7h45-10h15): TBA Trung tâm mới Cát Hiệp

2/12/2020 (7h50-9h40): TBA Hưng Mỹ 1

2/12/2020 (9h15-11h15): TBA Bến xe

2/12/2020 (13h15-14h45): Trạm Giếng nước Ngô Mây

2/12/2020 (14h50-16h45): TBA Gò Trại

3/12/2020 (7h50-9h40): Trạm Gò Dê

3/12/2020 (13h30-15h30): Trạm TBA Vĩnh Hội, TBA Tân Thanh, TBA UB xã Cát Hải, BTS Cát Hải, BTS-BĐH073 Viettel, Sinh thái Cát Hải, Nguyễn Trung Trực, Hiếu Ngọc

6/12/2020 (11h00-12h30): TBA Vĩnh Hội, TBA Tân Thanh, TBA UB xã Cát Hải, BTS Cát Hải, BTS-BĐH073 Viettel, Sinh thái Cát Hải, Nguyễn Trung Trực, Hiếu Ngọc