Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

25/8/2023

7:00 - 9:30

TBA TB PS4; TBA KDC Hưng Thịnh; TĐC Hưng Thịnh 1; TĐC Hưng Thịnh 2; DC Bông Hồng 3; Bế Văn Đàn 2

25/8/2023

7:15 - 11:30

KDC Đèo Son 3

25/8/2023

13:45 - 17:15

Nguyễn Tri Phương

26/8/2023

7:45 - 11:45

Ghềnh Ráng 3

26/8/2023

7:45 - 12:15

TBA BVĐK thành phố

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

25/8/2023

13:30 - 16:30

XN than Quy Nhơn; Cty TNHH Thịnh Phát; Mỹ Quang; Gạch không nung Tuy Phước; Cty đường bộ 504-1; Tuy nen 1

25/8/2023

13:45 - 15:00

TBA Trung Thành 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

25/8/2023

7:00 - 12:00

Đập dâng Thạnh Hòa 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

25/8/2023

7:00 - 17:30

TBA Suối Đục

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

26/8/2023

7:00 - 10:30

Phù Mỹ 3; Gia Vấn; Hòa Nghĩa; Mỹ Hòa 3; Phú Thiện; Nghĩa Trang; Đập Quang; Mỹ Hòa 4; Trà Bình Tây; Phú Thiện 2; Hội Khánh; Phước Thọ; Đập Quang 2; Hội Khánh 2; HTX đá hoa cương Bảo Thắng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

26/8/2023

7:00 - 10:30

TBA Mỹ Bình 4; Lương Thọ 1; Lương Thọ 2; Mỹ Bình 1; Mỹ Bình 2; Mỹ Bình 3; Cự Tài; Lương Thọ 3; Cự Lễ; Cự Tài 4; Lương Thọ 4; Cự Tài 5; UB Hoài Phú; Cấp nước Mỹ Bình (UBND xã TQB)

26/8/2023

7:15 - 10:15

TBA Túy Thạnh; Hy Văn; Túy Sơn; Cẩn Hậu; La Vuông; Tường Sơn; An Hội Bắc; Cẩn Hậu 2; Hy Văn 2; Túy Sơn 2; Bình Đê 2; Hồ Cẩn Hậu (XN thủy lợi 1); Cty CP ĐT KD TH Thương Thảo; 750KVA Cty TNHH XDTH Kim Thành (Túy sơn); 560 KVA Cty TNHH SX TM Thiên Mã; Cty May Hoài Sơn; Cty ICV Việt Nam - trạm trộn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Cty ICV Việt Nam - cửa nam hầm 3, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; Số 1 Cty CP ĐTXD CT Tây An; Số 2 Cty CP ĐTXD CT Tây An

27/8/2023

7:00 - 14:00

TBA Bưu điện Phụ Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

25/8/2023

7:30 - 10:30

TBA Vĩnh Viễn

26/8/2023

6:00 - 8:30

TBA Huệ Cư 2; TBA Bảo Đạt Thành

26/8/2023

6:30 - 12:30

TBA An Vinh 1; An Vinh 2; An Vinh 3; Thôn 4/1 An Vinh; Thôn 4/2 An Vinh; Thôn 5 An Vinh; Thôn 7 An Vinh; An Trung 8; An Hưng 3; An Trung 3; An Hưng 5; An Vinh 6; Đồng Mít; Truyền thanh An Lão; TT y tế huyện; Bưu điện An Lão; Hưng Nhơn (DD thị trấn); An Hưng 2; Ủy ban huyện; An Hưng 4; An Trung 4; TT xã An Trung; An Hưng 1; An Trung 5; Khu TĐC An Trung; An Trung 1; An Trung 7; An Tân 1; Khu VHTT xã An Hưng; TT y tế huyện An Lão; SX gạch ngói Hai Tây; TTHC An Lão; Hồ Đồng Mít - TC3; TĐC Đồng MÍt 1-1; TĐC Đồng Mít 1-2; TĐC Đồng Mít 2; Gò Bùi; Thủy điện Hồ Đồng Mít; Hưng Nhơn 2; Kho bạc An Lão; Chiếu sáng 11; Cty CPĐTPT An Lão 3; Vương Nhật Quân