Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

9/9/2023

6:30 - 13:30

TBA Đoàn Thị Điểm; Đoàn Thị Điểm 2; Ỷ Lan; Bến xe; Hoàng Hoa Thám 2

9/9/2023

7:45 - 10:45

TBA trung tâm hành chính TP Quy Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

8/9/2023

7:00 - 16:00

TBA Luật Lễ 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Tài

8/9/2023

5:30 - 7:30

Phước Thành 7

8/9/2023

8:00 - 13:00

Làng Kà Bông; Làng Chồm; Làng Cát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

8/9/2023

7:00 - 15:30

TBA Nguyệt Anh 2

8/9/2023

7:30 - 12:00

TBA Chánh Định; Chánh Định 2

10/9/2023

6:00 - 15:00

TBA Gò Trại; Hiệp Phước; Hiệp Đạo; Hội Vân 2; Hiệp Hội; Tùng Chánh 1; Tùng Chánh 2; Trung tâm mới Cát Hiệp; Kinh tế mới Cát Hiệp; Trang trại; Tùng Chánh 3; Tùng Chánh 4; Tùng Chánh 5; Trang trại 2; Phú Kim 2; MTMN Nhất Vinh; MTMN Thái Hòa; MTMN E-Parming; ĐMT JMJ; ĐMT APN; ĐMT Toàn Thiện Phát; ĐMT Reamac; ĐMT Desmac; Thuận Phát; Khánh Tiên; CS giống Cát Hiệp; Xử lý rác thải; Nguyệt Anh 2; Cao tốc 1; Cao tốc 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

8/9/2023

7:15 - 8:45

TBA Chánh An 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

9/9/2023

7:30 - 8:40

TBA Mộc Bài

9/9/2023

9:00 - 10:10

TBA Gò Cau 2

9/9/2023

10:30 - 11:40

TBA Phú Hữu 3