Điện lực Quy Nhơn 

19/1/2021 (7h45-10h15): TBA Chả Cá Thanh Vân

19/1/2021 (13h45-16h15): TBA TT Phòng chống Sốt rét & các bệnh nội tiết

20/1/2021 (7h45-10h15): TBA Công ty Nguyễn Hoàng

20/1/2021 (13h45-16h15): TBA TB PS2

21/1/2021 (6h10-7h50): TBA Bảo đảm HH; XN Oxy 1/4; Cấp nước Cảng

21/1/2021 (7h45-9h45): Trạm Nhơn Bình 1

21/1/2021 (7h45-10h15): TBA BV ĐK tỉnh 3

21/1/2021 (9h45-11h45): Trạm Phan Đình Phùng 3

21/1/2021 (13h45-16h15): TBA Nguyễn Văn Lãnh

22/1/2021 (7h15-11h45): Trạm DC Bãi Xép; Võ Thị Yến

23/1/2021 (7h10-11h50): Trạm Biệt Thự; Phạm Hùng 2

Điện lực An Nhơn

20/1/2021 (7h00-10h30): TBA Phú Sơn 2; ĐMT Nhất Tây Sơn; ĐMT Nhị Tây Sơn; ĐMT Tam Tây Sơn; ĐMT Tứ Tây Sơn; Công ty cổ phần Long Hải BĐ; Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 1; Nghiền Đá Nguyễn Hoàng 2; Hồng Quang 2; Xưởng bê tông ly tâm; Quản lý sửa chữa đường bộ; Tiến Phước

20/1/2021 (7h00-10h30): Trạm Nhựa Nóng Nhơn Hòa; Gỗ An Hòa; Đá Granite Bình Định; Công ty Phú Sơn; Hồng Quang; Thái Bảo; Thuận Tín; Gỗ Hà Thanh; Nguyễn Hoàng 2; Gỗ An Nhơn; XN Chế biến lâm sản 2; Ánh Kim; Mỏ Đá Sơn Triều; TBA Vĩnh Thịnh; Quản lý sửa chữa đường bộ 2; Gỗ Hà Thanh 2; Nghiền đá Nguyễn Hoàng 3

Điện lực Bồng Sơn

19/1/2021 (7h15-10h45): TBA Mỹ Khánh

20/1/2021 (7h00-11h30): TBA Ngọc An 1 (XBT)

20/1/2021 (8h00-15h45): TBA Đào Duy Từ 1; TBA 25 KVA Ga Bồng Sơn

21/1/2021 (7h50-9h10): TBA Mương Cát Hoài Thanh

22/1/2021 (7h15-10h45): TBA Chòm Rừng

Điện lực Phú Phong

19/1/2021 (8h00-10h00): TBA Dương Long 2

22/1/2021 (7h15-8h30): TBA Trần Quang Diệu 1

22/1/2021 (9h00-10h00): TBA Bệnh viện Phú Phong

22/1/2021 (10h30-11h30): TBA Tây An

Điện lực Phù Mỹ

19/1/2021 (8h00-14h00): TBA xử lý chất thải rắn Phù Mỹ

20/1/2021 (7h15-10h15): Trạm Nuôi tôm Thôn 9.4; Nuôi tôm Thôn 9.3; Hawaii; Nuôi tôm Hồ Tấn Nhanh

20/1/2021 (13h30-15h30): Trạm Thôn 9

22/1/2021 (13h30-16h00): Trạm Thôn 11; Trung Hội

Điện lực Phú Tài

19/1/2021 (7h00-11h30): Trạm Đồng Xanh

19/1/2021 (8h00-15h30): Trạm ĐMT Nhật Kiên

19/1/2021 (13h30-17h00): Trạm Tân Miền Trung

20/1/2021 (7h00-15h00): Trạm Năng lượng sinh học Vân Canh; Hà Văn Trên; Thừa Lãnh; Cà Bưng; Cà Te; Kon Lót 2; Kà Nâu 2; Cà Bưng 2; Hà Giao; Hiệp Hà; Vân Canh 2; Suối Mây; UB Vân Canh; Canh Thuận; Canh Thành; Đắc Đâm; Hà Văn Dưới; Canh Phước; Thịnh Văn; Cà Xim

20/1/2021 (7h00-15h00): Trạm Hiệp Giao; TT Y tế huyện Vân Canh; Ga Vân Canh; Canh Hiệp; Bưu điện Vân Canh; Nguyên Liêm; Nguyên Liêm 2; Chiếu sáng Vân Canh; Bệnh viện Vân Canh; Hòn Ông; Nguyên Liêm 3; Đắc Đâm 1; Đức Long; CBLS Hà Thanh; Chiếu sáng 2 Vân Canh

20/1/2021 (7h00-15h00): Trạm Tân Duy Ngọc; Hà Thanh Vân Canh; Nguyên Liêm 4

20/1/2021 (7h30-12h00): Trạm Nguyên Đạt

21/1/2021 (7h30-13h00): Trạm Thanh Long 1; Thanh Long 2; Cây Gáo; Cây Gáo 2; Cây Gáo 3; Cầu Bến Tỷ; Đồng Cỏ Long Mỹ; TTTN Thức ăn chăn nuôi; Nhật Nam Hưng

21/1/2021 (8h00-9h30): Trạm Bệnh viện Tâm Thần 2

21/1/2021 (10h30-12h00): Trạm Bệnh viện Lao

21/1/2021 (14h00-15h30): Trạm Kho xăng Phú Hòa

21/1/2021 (16h00-17h30): Trạm Giếng Bơm 4 KT

22/1/2021 (8h00-9h00): Trạm Hòn Ông

22/1/2021 (14h00-15h30): Trạm Đức Minh

22/1/2021 (16h00-17h30): Trạm Suối Lở

Điện lực Phù Cát

19/1/2021 (7h00-11h45): TBA An Quang; TBA An Quang 2; TBA Tital Bimal; Chánh Lợi; Ngãi An; UB xã Cát Khánh; Chánh Lợi 2; Ngãi An 2; Đức Phổ 3; Đức Phổ 1; Thắng Kiên; Ngãi An 3; Đức Phổ 5; Ngãi An 4; Đức Phổ 6; An Quang 3; Ngãi An 5; Chánh Lợi 3; Thắng Kiên 2; Cát Khánh; Hóa Lạc 2

19/1/2021 (7h00-11h45): Trạm Ra đa 555; TNHH Ngọc Châu; Nuôi tôm Ngọc Châu 1; Nuôi tôm Ngọc Châu 2; Hải Vân; La Văn Bộ; Nguyễn Văn Hiền; Cảng Đề Gi; Hồ Văn Tài; Đại Thiên Trường

19/1/2021 (7h45-9h45): TBA Hưng Mỹ 3; TBA Hội Lộc; TBA Mỹ Long; TBA Mỹ Thuận; Mỹ Thuận 2; Hội Lộc 2; Trung Lương; Đá Đông Á; Tân Long Granite; Đá Đông Á 2; Đá Đông Á 3; Đá Đông Á 4

20/1/2021 (7h45-9h15): TBA Tân Tiến

20/1/2021 (8h00-9h20): Trạm Nguyễn Văn Hiền

20/1/2021 (14h00-15h40): Trạm Xí nghiệp 380-5

21/1/2021 (7h45-9h45): TBA Hòa Hội 3; TBA Chùa Vàng; Hòa Hội; Mỹ Hóa; Hòa Hội 4; Đồng Kôm 3; ĐMT Tuấn Ngọc; ĐMT Hùng Ngọc; Trường NNTW4; Trường Quân đoàn 3; TS Hòa Hội; DN Tiến Anh; Xăng dầu PC; Chiếu sáng số 2; Hồng Châu; Thành Châu; Chiếu sáng số 1

21/1/2021 (13h30-15h30): TBA Vĩnh Hội; TBA Tân Thanh; TBA UB xã Cát Hải; BTS Cát Hải; BTS-BĐH073 Viettel; Sinh thái Cát Hải; Nguyễn Trung Trực; Hiếu Ngọc

24/1/2021 (11h00-12h30): TBA Vĩnh Hội; TBA Tân Thanh; TBA UB xã Cát Hải; BTS Cát Hải; BTS-BĐH073 Viettel; Sinh thái Cát Hải; Nguyễn Trung Trực; Hiếu Ngọc

Điện lực Tuy Phước

18/1/2021 (14h45-16h30): TBA Xuân Mỹ

19/1/2021 (7h00-15h30): TBA Ga Diêu Trì; TBA Phước Long 2; Thông tin tín hiệu

19/1/2021 (8h00-10h00): TBA Phong Tấn; TĐC Phong Tấn; TĐC Phong Tấn 2; TBA Cơ khí Thịnh Tiến; TBA Chiếu sáng số 7; TBA Xay xát Gạo Lê Văn Thạnh

19/1/2021 (10h15-11h45): Trạm Đầu máy Diêu Trì

19/1/2021 (13h30-16h45): Trạm Công ty đường bộ 504-1

20/1/2021 (7h30-10h15): Trạm Bưu điện Diêu Trì