Ngày

Giờ

Điện lực Quy Nhơn

22/9/2023

6:00 - 16:00

KĐT An Phú; KĐT An Phước; KDC Tây Sơn 1; KDC Tây Sơn 2; KDC Tây Sơn 3; KDC Hoàng Văn Thụ 1; Chung cư Hoàng Văn Thụ; Chung cư Hoàng Văn Thụ 2; Quang Trung 1; Tây Sơn; Tây Sơn 2; Đoàn Tuồng; Nguyễn Trường Tộ; Garage Quyền; Nhánh rẽ Metro; TBA Tân Trường An 3; TBA Calla 1; TBA Calla 2; TBA chiếu sáng 5; TBA Tân Trường An; TBA Thành Đạt; TBA đông lạnh TP; TBA BQL DA TĐ7; TBA chiếu sáng 6; TBA bến xe CP; TBA LĐ địa chất 5; TBA bưu điện Quang Trung; TBA trung tâm thương mại Big C; TBA ô tô Trường Hải; TBA ô tô Dũng Tiến; TBA nhà hát văn hóa nghệ thuật; Chiếu sáng QL1D số 3

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tuy Phước

21/9/2023

7:00 - 12:00

TBA Kim Đông 2; TBA Tân Giản 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Nhơn

20/9/2023

7:00 - 10:30

Nhà máy nước Bình Định

20/9/2023

7:00 - 11:30

Trường Cửu 2; Vòng Thành XBT; Trường Cửu XBT; An Thành Nam XBT; Nhơn Lộc 2

21/9/2023

7:00 - 11:30

TBA chiếu sáng 1 QL 19B; TBA Nhơn Nghĩa Tây; Tân Nghi 5

21/9/2023

7:00 - 12:00

Bằng Châu 1; Bằng Châu 2; Bằng Châu 4; Mỹ Hòa; Bằng Châu 5; Háo Đức 2; Bao bì doanh nghiệp Tám Cồ; Trần Thị Thanh Hà; Phát Huy; Chiếu sáng QL 1A số 1

22/9/2023

7:00 - 9:00

Gò Sơn 3 XBT; Đá Việt; Tuy nen Nhơn Tân; Tuy nen Nhơn Tân 2; Công ty Sinh Thành; Việt Phúc

22/9/2023

7:00 - 16:00

TBA Bầu Gốc 2; Trung Ái XBT; Ngọc Thạnh XBT; Ngọc Thạnh 2 XBT; Nhơn Thọ 6; Trung Ái 4; Nhơn Hòa 1; Phụ Quang; Bầu Gốc; Hòa Nghi; An Lộc; An Lộc 2; Nhơn Hòa 3; Nam Tượng 5; Trung Ái 5; An Lộc 3; KDC An Lộc; KDC An Lộc 2; Đài hướng dẫn bay - K2; Đá Hoàn Cầu; Hoàn Cầu 2; Hoàn Cầu 4; Đập dâng Thạnh Hòa 1; Giếng nước Huỳnh Kim

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Phong

20/9/2023

14:00 - 16:00

TBA Gò Đo

21/9/2023

7:15 - 16:30

TBA Văn Phong 1; TBA Kiên Mỹ

21/9/2023

15:00 - 16:30

TBA Kiên Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Cát

20/9/2023

7:30 - 10:30

TBA Hòa Dõng 3

20/9/2023

13:00 - 15:30

TBA Bến xe mới

21/9/2023

7:00 - 11:30

Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tường

21/9/2023

14:00 - 16:30

Mỏ khai thác đá viễn Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phù Mỹ

20/9/2023

7:00 - 11:15

UB Mỹ Trinh

21/9/2023

7:00 - 11:15

UB Mỹ Trinh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bồng Sơn

20/9/2023

7:00 - 10:00

TBA UB Hoài Hảo 2

20/9/2023

7:15 - 8:45

TBA số 3 Cty CP đầu tư An Phát

21/9/2023

7:15 - 8:45

TBA Cửu Lợi Đông 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hoài Ân

20/9/2023

5:00 - 17:30

TBA An Hậu 1; An Hậu 2; Núi Bụt; An Đôn; An Hòa; An Thiện; Linh Chiểu; An Chiểu; An Hòa 2; An Hậu 3; Núi Bụt 2; Ban điều hành Trường Sơn 5

22/9/2023

7:00 - 11:00

TBA Lộc Giang; Diêu Tường; Vĩnh Viễn; Tân Thành; Lộc Giang 2; Tân Thịnh; Tân Thạnh 2 - Hoài Ân; Lộc Giang 3; Chiếu sáng số 3