Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

12/7/2023

7:00 - 17:00

KV đường Nguyễn Chí Thanh lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Chí Thanh 3, trạm Nguyễn Chí Thanh 7, trạm Nguyễn Chí Thanh 8, phường Tân An (TDM)

12/7/2023

7:00 - 17:00

KV đường Phan Đăng Lưu lưới hạ thế thuộc trạm Tân An 5, trạm Phan Đăng Lưu 6, phường Hiệp An (TDM)

13/7/2023

7:00 - 17:00

KV đường Bùi Ngọc Thu lưới hạ áp thuộc trạm Bùi Ngọc Thu 3, trạm Bùi Ngọc Thu 4, phường Hiệp An (TDM)

13/7/2023

7:00 - 17:00

Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy lưới hạ thế thuộc trạm Huỳnh Văn Lũy 3, trạm Huỳnh Văn Lũy 4, phường Phú Mỹ (TDM)

14/7/2023

7:00 - 13:00

KV đường Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện tỉnh BD, Bệnh viện Châu Thành, Gỗ An An, Đồng Tâm, BB Việt Hảo, Phạm Đức, Dân Sinh, Trường tiểu học Hiệp Thành, CS Thắng Phát, Cty CP ĐL Miền Đông, Golf Phú Mỹ (T4), CC Hiệp Thành block B, phường Phú Mỹ, phường Hiệp Thành (TDM)

14/7/2023

7:00 - 17:00

KV đường Phạm Ngọc Thạch lưới hạ thế thuộc trạm UB Hiệp Thành, trạm Thư viện, phường Hiệp Thành (TDM)

14/7/2023

7:00 - 17:00

KV đường Bùi Ngọc Thu lưới hạ thế thuộc trạm Bùi Ngọc Thu 1, phường Tương Bình Hiệp (TDM)

14/7/2023

7:00 - 17:00

KV đường Huỳnh Văn Lũy lưới hạ thế thuộc trạm Huỳnh Văn Lũy 5, phường Phú Mỹ (TDM)

14/7/2023

8:00 - 16:00

KV đường Đồng Cây Viết, đường ĐX 035 lưới hạ thế thuộc trạm bơm Cây Viết 3, phường Phú Mỹ (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

12/7/2023

7:00 - 16:30

KV đường Tô Hiệu, phường Bình An; KV đường Vũng Việt, phường Tân Đông; KV đường Đỗ Tấn Phong, đường Trần Thị Xanh, phường Tân Đông Hiệp

13/7/2023

7:00 - 16:30

KV đường Tân Hiệp, phường Tân Bình; KV đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ban điều hành KP Đông A đến hội trường UB Đông Hòa, phường Đông Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

12/7/2023

7:30 - 12:30

KV trạm 8 KĐT MP2, trạm 10 KĐT MP2, HKD Họa Mi, nhà trẻ Mỹ Phước (Bến Cát)

12/7/2023

13:30 - 17:00

KV trạm 10, 11 KDC 2A Thới Hòa, XLNT số 3-3 (Bến Cát)

13/7/2023

7:30 - 12:30

KV Bàu Trâm, KDC Phú Mỹ, Hải Uyên 2 (Bến Cát)

13/7/2023

13:30 - 17:00

KV trạm 05 Thới Hòa, Hồng Quyên (Bến Cát)

14/7/2023

7:30 - 12:30

KV trạm ấp 3 MP1 (Bến Cát)

14/7/2023

13:30 - 17:00

KV trạm ấp 4 Mỹ Phước B (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

13/7/2023

8:00 - 16:00

Ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

12/7/2023

8:00 - 16:00

KV trạm Sở Bát Giật 10, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

13/7/2023

8:00 - 16:00

KV trạm ấp Tân Bình 3, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

14/7/2023

7:00 - 16:00

KV chợ Quang Vinh 1, từ chợ Quang Vinh 1 dọc đường Khánh Bình 26 đến cây xăng Thống Nhất (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Giáo

12/7/2023

7:00 - 17:00

Lưới hạ áp trạm Bà Tảo 1, lưới hạ áp trạm Bà Tảo 2, lưới hạ áp trạm Bà Tảo 3, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa (Phú Giáo); Lưới hạ áp trạm ấp 7 Tân Long, ấp 7 xã Tân Long (Phú Giáo)

13/7/2023

7:00 - 17:00

Lưới hạ áp trạm CS 11 KP 5, KP 9 TT Phước Vĩnh; Lưới hạ áp trạm KP 5, KP 9 TT Phước Vĩnh; Lưới hạ áp trạm Bố Mua KP 8 TT Phước Vĩnh; Lưới hạ áp trạm Phước Tiến KP 3, 8, 9 TT Phước Vĩnh; Lưới hạ áp trạm tổ 3 KP 3 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo)

13/7/2023

8:00 - 17:00

Ấp Bố Lá, xã Phước Hòa (Phú Giáo)

14/7/2023

7:00 - 17:00

Lưới hạ áp trạm UB Phước Sang, trạm UB Phước Sang 2, ấp Bến Cát, xã Phước Sang (Phú Giáo)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

12/7/2023

8:00 - 16:00

KV lưới hạ áp trạm KP Phú Nghị, phường Hòa Lợi (BC)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

12/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Trảng Lớn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Một phần ấp 4 xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng (Bàu Bàng)

13/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng (Bàu Bàng)

14/7/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

12/7/2023

8:00 - 16:30

Từ ngã 3 nghĩa trang Tánh Đức (xã Tân Định) dọc đường giao thông nông thông đến trường đại học ANND, huyện Bắc Tân Uyên

13/7/2023

8:00 - 16:30

Từ chợ Bình Mỹ dọc đường Bình Mỹ 48 đến Bàu Gốc (Xóm Bắc) xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên

14/7/2023

8:00 - 16:30

KV lưới hạ thế trạm Cây ăn trái có múi điểm 9, trang trại Quang Huy, huyện Bắc Tân Uyên