Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

26/7/2023

8:00 - 16:00

KV đường Nguyễn Văn Trỗi lưới hạ thế thuộc trạm UB Hiệp Thành, phường Hiệp Thành (TDM)

28/7/2023

8:00 - 16:00

KV đường Lê Thị Trung lưới hạ thế thuộc trạm Lê Thị Trung, phường Phú Lợi (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

26/7/2023

7:00 - 16:30

KV đường Bùi Thị Xuân, đường Trần Quang Diệu, phường Tân Bình

27/7/2023

7:00 - 16:30

KV đường Cây Da, phường Tân Bình; KV QL 1A phường An Bình; KV đường Lồ Ồ, phường Bình An

28/7/2023

7:00 - 16:30

KV đường số 2, đường số 9 KDC Bình Đường, phường An Bình; KV KCN Bình Đường, phường An Bình; KV Cầu Gió Bay, phường An Bình; KV đường Bình Đường 3, đường Bế Văn Đàn, phường An Bình

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

26/7/2023

7:30 - 16:30

KV trạm Bến Dòng Sỏi 1 (Bến Cát)

27/7/2023

7:30 - 16:30

KV trạm 06 Lồ Ồ (Bến Cát)

28/7/2023

7:30 - 12:30

KV trạm Gạch Tân Định (Bến Cát)

28/7/2023

13:30 - 17:00

KV trạm 99B/6 Cầu Đò (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

27/7/2023

8:00 - 12:00

TBA ấp 10A Thanh Tuyền, ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền; TBA Bưng Còng 4, ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

27/7/2023

13:00 - 17:00

TBA Suối Cát 2, ấp Suối Cát, xã Thanh Tuyền; TBA Đồng Sen, ấp Cà Tong, xã Thanh An (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

28/7/2023

6:00 - 15:00

KV KCN Thành phố đẹp (Tân Uyên); KV từ Công ty Trường Thành dọc đường ĐT 747 phía trái đến ngã 4 đường 49, ngã 4 đường 49 dọc bên phải đường ĐT 747B đến Cty Omexay (Tân Uyên); KV đường N2, D3-N1 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, KV từ ngã 4 đường 49 dọc bên trái đường ĐT 747B đến Cty Taigu (Tân Uyên); KV đường N3, N4, N4-D4 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, từ ngã 4 đường 49 dọc đường ĐT 747 đến ngã 3 Hội Nghĩa (Tân Uyên)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

27/7/2023

8:00 - 16:30

Từ ngã 3 Ba Nguyên dọc đường DH 415 tới trang trại Bùi Đình Phương, Bắc Tân Uyên