Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

24/8/2023

6:30 - 17:00

KV đường Phan Đăng Lưu, đường ĐX 089, đường ĐX 100 từ ngã 4 Võ Cái đến chợ Bưng Cầu; Các trạm Công ty Phi Hiếu, Trường tiểu học Nguyễn Hiền, Home Design Furniture, Công ty TNHH A.P, Thiên Nga, Lông mi Aesthetic Korea, Gỗ Phát Thịnh, nhánh rẽ Thiên Nga, phường Hiệp An (TDM)

25/8/2023

8:00 - 13:30

KV đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm Lê Hồng Phong 3, phường Phú Hòa (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

26/8/2023

7:00 - 17:00

KV đường Cách mạng tháng 8 từ cầu Cây Trâm đến Đồi Truông (Thuận An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

24/8/2023

7:30 - 12:30

KV trạm 04 Bàu Trâm (Bến Cát); KV trạm Đội 2 (Bến Cát)

24/8/2023

13:30 - 17:00

KV trạm 33 Chánh Phú Hòa; KV 10/01 KDC ấp 6 Thới Hòa (Bến Cát)

25/8/2023

7:30 - 16:30

KV trạm 5 KĐT MP 2 (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

24/8/2023

8:00 - 16:30

Ấp Bờ Cảng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

26/8/2023

6:00 - 7:00

Ấp Tân Bình, Tân Thanh, Tân Phú, xã Minh Tân; toàn bộ xã Minh Thạnh, Minh Hòa (Dầu Tiếng)

26/8/2023

17:00 - 18:00

Ấp Tân Bình, Tân Thanh, Tân Phú, xã Minh Tân; toàn bộ xã Minh Thạnh, Minh Hòa (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

24/8/2023

8:00 - 13:00

KV trạm gốm Thiên Phú, phường Bình Chuẩn (Tân Uyên)

24/8/2023

13:00 - 17:00

KV trạm trại cá giống T2, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

25/8/2023

8:00 - 13:00

KV trạm ấp 1 Hội Nghĩa 3, phường Hội Nghĩa (Tân Uyên)

25/8/2023

13:00 - 17:00

KV trạm Hội Nghĩa 12, phường Hội Nghĩa (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

26/8/2023

8:30 - 15:00

Một phần ấp 4 (KV chợ mới; KDC Đất Thành) xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

24/8/2023

6:30 - 15:30

KV trang trại Nguyễn Thị Hanh, Bình Minh, Bùi Thị Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Luận, lưới hạ áp trạm Hiếu Liêm 13, huyện Bắc Tân Uyên

25/8/2023

6:30 - 15:30

KV lưới hạ áp ấp 6 Tân Thành 1, ấp 6 Tân Thành 2, ấp 6 Tân Thành 3, ấp 6 Tân Thành 4, nông trường Nhà Nai, huyện Bắc Tân Uyên

26/8/2023

8:00 - 13:00

KV lưới hạ áp trạm Nối Lưới 1, huyện Bắc Tân Uyên

26/8/2023

13:30 - 17:00

KV lưới hạ áp trạm Nối Lưới 2, huyện Bắc Tân Uyên