Ngày

Giờ

Điện lực Thủ Dầu Một

20/9/2023

8:00 - 12:30

KV đường Lê Hồng Phong lưới hạ thế thuộc trạm Võ Tấn, phường Phú Thọ (TDM)

20/9/2023

13:00 - 17:00

KV khu dân cư Hiệp Thành 1, đường số 1, số 2, số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 KP 1 lưới hạ thế thuộc trạm TT thu nhập thấp 2, phường Hiệp Thành (TDM)

21/9/2023

8:00 - 12:30

KV đại lộ Bình Dương, đường Trần Bình Trọng lưới hạ thế thuộc trạm Sở công nghiệp, phường Phú Thọ (TDM)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dĩ An

19/9/2023

8:00 - 16:30

KV đường Nguyễn Thị Minh Khai từ ngã tư Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp; KV đường Đông Minh KP Bình Minh, phường Đông Hòa, TP Dĩ An

21/9/2023

8:00 - 16:30

KV trạm III-250kVA tổ 18 ấp Tân Long

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thuận An

20/9/2023

7:00 - 17:00

KV dọc đường Vĩnh Phú 29 (Thuận An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bến Cát

19/9/2023

7:30 - 16:30

KV trạm An Điền 1 (Bến Cát)

20/9/2023

7:30 - 16:30

KV trạm 23/1 An Điền (Bến Cát)

21/9/2023

7:30 - 12:30

KV trạm 60 An Tây - Bàu Tây (Bến Cát)

21/9/2023

7:30 - 16:30

KV trạm Rubyland (Bến Cát)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Dầu Tiếng

19/9/2023

8:00 - 11:00

TBA trung học Định Hiệp, ấp Ván Hương, xã Định Hiệp; TBA Phương Trung T3, KP 2 thị trấn Dầu Tiếng

19/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp Tân Phú, Tân Định, xã Minh Tân (Dầu Tiếng)

19/9/2023

13:00 - 16:00

TBA trung học Minh Tân, ấp Tân Đức, xã Minh Tân; TBA Võ Bá Thành T2, ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh

20/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp Hố Đá, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

21/9/2023

8:00 - 16:30

Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Uyên

19/9/2023

8:00 - 16:00

KV trạm Bình Quới, phường Bình Chuẩn (Thuận An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Trung Tâm

19/9/2023

8:00 - 15:30

KV lưới hạ áp trạm 108B Mọi Nước, phường Hòa Lợi (Bến Cát)

20/9/2023

8:00 - 15:30

KV lưới hạ áp trạm ấp Phú Thọ, phường Phú Chánh (Tân Uyên)

21/9/2023

8:00 - 15:30

KV lưới hạ áp trạm 56 Phú Chánh, phường Phú Chánh (Tân Uyên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bàu Bàng

21/9/2023

8:00 - 12:00

Trang trại Bạch Thị Hằng, ấp 8 xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

21/9/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Long Hưng, Bưng Thuốc (trạm 24 Long Nguyên), xã Long Nguyên (Bàu Bàng). Trang trại chăn nuôi Nguyễn Thị Hiền, ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bắc Tân Uyên

19/9/2023

8:00 - 16:30

KV lưới hạ áp trạm HST Giáp Lạc, HST Giáp Lạc 3, HST Giáp Lạc B, HST Giáp Lạc 4, trang trại Trần Văn Tân, trang trại Trần Kim Ngà, huyện Bắc Tân Uyên

21/9/2023

8:00 - 13:00

KV lưới hạ áp trạm Nối Lưới 1, huyện Bắc Tân Uyên

21/9/2023

13:30 - 17:00

KV lưới hạ áp trạm Nối Lưới 2, huyện Bắc Tân Uyên