Điện lực Thủ Dầu Một

8/6/2021 (8:00 - 13:00): KV 30/04 lưới hạ thế thuộc trạm Vinh Sơn phường Phú Lợi (TDM)

8/6/2021 (8:00 - 13:00): KV đường ĐX 082, đường ĐX 081, đường Mỹ Phước - Tân Vạn lưới hạ thế thuộc trạm Hòa An 2, phường Định Hòa (TDM)

Điện lực Dĩ An

7/6/2021 (13:00 - 17:00): Công ty Sắt Thành Đô (Samina), phường Tân Bình, TP Dĩ An

Điện lực Thuận An

6/6/2021 (5:00 - 18:00): KV bên phải đường Từ Văn Phước từ trạm trung gian 220kV Bình Hòa đến ngã 4 Chín Đẩm (Thuận An). KV hai bên đường Lê Thị Trung từ ngã 4 Chín Đẩm đến đường Thủ Khoa Huân (Thuận An). KV bên phải đường Thủ Khoa Huân từ trạm trung gian 110kV Hưng Định đến ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An). KV từ ngã 4 Bình Chuẩn dọc theo đường ĐT 743 đến ngã 4 Miễu Ông Cù (Thuận An), từ ngã 4 Bình Chuẩn dọc theo đường ĐT 403 đến cây xăng Khánh Hội (Tân Uyên)

Điện lực Bến Cát

2/6/2021 (8:00 - 16:00): Nhánh rẽ MDF Việt Nam. Trạm PVTC Sung Shin Solution

4/6/2021 (17:00 - 18:30): Các phụ tải sau DS 02 tuyến 471 Kiến An

4/6/2021 (17:00 - 18:30): Các phụ tải sau LBS KCN Rạch Bắp đang nhận nguồn tuyến 473 Rạch Bắp. 

6/6/2021 (7:30 - 13:00): KV khách hàng: QLDA XD trường Việt Đức, PVTC KDC ấp 4 Thới Hòa, PVTC Đại học Việt Đức 2, XLNT Thới Hòa 3, PVTC Đại học Thủ Dầu Một (Bến Cát)

6/6/2021 (8:00 - 11:00): Nhánh rẽ Phương Trường An

6/6/2021 (8:00 - 11:30): KV khách hàng: KWB, KWB (T2), Shinwon castec (Bến Cát)

7/6/2021 (7:30 - 12:30): T1 KDC ấp 3A TH

7/6/2021 (13:30 - 17:00): T2 KDC ấp 3A TH

8/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm 43 Tân Định, Trạm 37A Tân Định, Trạm TH Kinh Tế

Điện lực Dầu Tiếng

4/6/2021 (5:00 - 5:30): KP 1, 2, 3, 4A, 4B thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)

4/6/2021 (17:00 - 18:30): Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa (Dầu Tiếng). Ấp An Thới, Bàu Dầu, Đồng Sến, xã Định An (Dầu Tiếng). KP 2, 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng). Toàn bộ xã Minh Tân; toàn bộ xã Thanh An; toàn bộ xã Định Thành; toàn bộ xã Long Hòa; toàn bộ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)

5/6/2021 (8:00 - 16:30): Nhánh rẽ sân bay Minh Hòa thuộc ấp Hòa Cường, Hòa Hiệp, xã Minh Hòa; ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (8:00 - 9:00): Hộ kinh doanh Dương Văn Cải ấp Tân Hòa, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Bờ Cảng, ấp Hóc Măng, xã Long Tân (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (9:30 - 10:30): Hộ kinh doanh Kim Phượng ấp Tân Hòa, xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (10:40 - 11:40): Hộ kinh doanh Kim Phượng T2 ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (13:00 - 14:00): Trạm Tống Văn Chuyên 2 ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng)

8/6/2021 (13:00 - 16:30): Ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

Điện lực Tân Uyên

6/6/2021 (4:00 - 7:00): KV đường N1, đường D4 KCN Nam Tân Uyên (Tân Uyên)

7/6/2021 (8:00 - 13:00): KV trạm Gốm Thiên Phú 3, phường Bình Chuẩn (Thuận An)

7/6/2021 (13:00 - 17:00): Khu vực Công ty Bao bì Khang Nguyễn, Công ty CK Quang Vinh, trạm Khu 1 Long Hội 2, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

Điện lực Phú Giáo

7/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Ấp Sa Dụp, xã Phước Sang (Phú Giáo)

Điện lực Bàu Bàng

2/6/2021 (13:30 - 17:00): Ấp 4, 5 Long Nguyên. Ấp 4 Long Tân, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

3/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần KP Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng

7/6/2021 (8:30 - 13:30): Một phần khu dân cư KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng