Điện lực Thủ Dầu Một

22/7/2021

7:00 - 16:00

 Khu vực từ ngã 4 Phú Văn đường Lê Hồng Phong đến Nhà máy đường; các trạm: P2-4, Tiểu học Phú Thọ, Nhà thờ Bà Lụa, Sân bóng mini Phú Thọ, Nguyễn Quốc Thắng, Fly Sport Center, P2-5, phường Phú Thọ (TDM)

Điện lực Bến Cát

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Dọc bên phải QL 13 từ cổng KCN MP1 đến ranh giới huyện Bàu Bàng. Khu vực khách hàng: Cơ khí Chấn Dương, Hoàng Linh, Cây xăng Phát Lợi, Nam Hưng, Xưởng tole, Lò đường, Kho bạc Khang Nguyên Đạt, Thanh Hiền, Trần Minh Hoàng, Võ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Dũng, Trung tâm y tế, Trường Võ Thị Sáu, Thiên Quân, Thanh Sơn. Khách hàng dọc khu vực đường D1: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục MP, KTX Panko, Ngân hàng MP, Samyong, Hải quan MP, Nutifood (T2), Panko Vina VINA 3, 4, 5, 6, Rongshin, Chen Tai, NM XLNT (Bến Cát)

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Dọc bên trái lộ 7A từ cổng KCN Rạch Bắp đến ngã 4 Tàn Dù; từ ngã 4 Tàn Dù đến ranh giới huyện Bàu Bàng (hướng đi Cầu Quan). Dọc bên trái QL 13 từ ngã 3 Công an đến ranh giới huyện Bàu Bàng; khu vực dọc 2 bên đường DT 748 từ ngã 4 An Điền đến ranh giới huyên Dầu Tiếng. Khu vực khách hàng: Hòa Lợi Phát, Đại Hưng phát, GHP, MDF, Shin Ji, Hiệp Nguyên, Phan Minh Thông, Phúc Sinh, Bao bì Vĩnh Tường, Tân Tiến, Ngô Thị Thu Dung, Kim Bảo, Lò mổ, Dầu khí Thái Bình Dương, SHJ-CPR-VN, Phúc Khang, Quang Minh, Gỗ Thanh Bình Minh, Nguyễn Văn Minh, Chấn Thành, Huỳnh Văn An, Nguyễn Thị Kim Pha, Huỳnh Văn Út, Thành Phát, Huỳnh Thị Lệ (Bến Cát)

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Dọc bên trái lộ 7A từ cổng KCN Rạch Bắp đến ngã 4 Tàn Dù; từ ngã 4 Tàn Dù đến ranh giới huyện Bàu Bàng (hướng đi Cầu Quan). Dọc bên trái QL 13 từ ngã 3 Công an đến ranh giới huyện Bàu Bàng; khu vực dọc 2 bên đường DT 748 từ ngã 4 An Điền đến ranh giới huyên Dầu Tiếng. Khu vực khách hàng: Hòa Lợi Phát, Đại Hưng phát, GHP, MDF, Shin Ji, Hiệp Nguyên, Phan Minh Thông, Phúc Sinh, Bao bì Vĩnh Tường, Tân Tiến, Ngô Thị Thu Dung, Kim Bảo, Lò mổ, Dầu khí Thái Bình Dương, SHJ-CPR-VN, Phúc Khang, Quang Minh, Gỗ Thanh Bình Minh, Nguyễn Văn Minh, Chấn Thành, Huỳnh Văn An, Nguyễn Thị Kim Pha, Huỳnh Văn Út, Thành Phát, Huỳnh Thị Lệ (Bến Cát)

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Dọc bên phải QL 13 từ cổng KCN MP1 đến ranh giới huyện Bàu Bàng. Khu vực khách hàng: Cơ khí Chấn Dương, Hoàng Linh, Cây xăng Phát Lợi, Nam Hưng, Xưởng tole, Lò đường, Kho bạc Khang Nguyên Đạt, Thanh Hiền, Trần Minh Hoàng, Võ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Dũng, Trung tâm y tế, Trường Võ Thị Sáu, Thiên Quân, Thanh Sơn. Khách hàng dọc khu vực đường D1: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục MP, KTX Panko, Ngân hàng MP, Samyong, Hải quan MP, Nutifood (T2), Panko Vina VINA 3, 4, 5, 6, Rongshin, Chen Tai, NM XLNT (Bến Cát)

 Điện lực Dầu Tiếng

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng)

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng)

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng)

 Điện lực Tân Uyên

22/7/2021

8:00 - 13:00

 Khu vực trạm Ngã 3 Khánh Vân, phường Khánh Bình (Tân Uyên)

22/7/2021

13:00 - 17:00

 Khu vực CS Nguyễn Công Túc T1, T2, KNO Tân Long, phường Uyên Hưng (Tân Uyên)

23/7/2021

8:00 - 13:00

 Khu vực trạm Đình Tân Long, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

23/7/2021

13:00 - 17:00

 Khu vực trạm Lợi Lộc 1, phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên)

Điện lực Bàu Bàng

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Đường D6 từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường N3 KCN Bàu Bàng

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Bên phải QL 13 từ Công ty thép Tự Lực đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Một phần khu vực KCN Bàu Bàng gần Công ty PaiHong, KoLon, Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện; một phần phụ tải khu vực đường N4, dọc hai bên đường DT 749A từ Trường tiểu học Long Nguyên đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Dầu Tiếng

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Khu vực bên trái QL 13 từ cổng KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL 13

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Một phần KP Đồng Sổ, khu vực xã Tân Hưng, Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

25/7/2021

17:00 - 18:00

 Đường D6 từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường NC KCN Bàu Bàng

26/7/2021

0:00 - 5:00

 Khu vực bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3 KCN Bàu Bàng; Dọc hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng đến Công ty Fine Chemical

26/7/2021

0:00 - 5:00

 Khu vực đường N5 KCN Bàu Bàng, Công ty SWM KCN Bàu Bàng

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Bbên trái QL 13 từ cổng KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát, Công ty Thép Tự Lực

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Bên phải QL 13 từ Công ty Thép Tự Lực đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Bến Cát

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến QL 13

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Đường D6 KCN Bàu Bàng đến đường D3 KCN Bàu Bàng

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Một phần khu vực KCN Bàu Bàng gần Công ty PaiHong, KoLon, Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện; một phần phụ tải khu vực đường N4, dọc hai bên đường DT 749A từ Trường tiểu học Long Nguyên đến ranh giới hành chính Bàu Bàng - Dầu Tiếng

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Một phần KP Đồng Sổ, khu vực xã Tân Hưng, Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng

26/7/2021

6:00 - 7:00

 Đường D6 KCN Bàu Bàng đến đường NC KCN Bàu Bàng

Điện lực Bắc Tân Uyên

21/7/2021

7:30 - 16:30

 Khu vực TT Bình Minh, trại heo Vĩnh Tân 5, Bùi Đình Phương, trại heo Minh Châu