Điện lực Thủ Dầu Một

30/6/2021 (7:00 - 16:00): Khu vực từ ngã 3 cây xăng Thiên Tạo đường Phú Lợi đến ngã 4 Chợ Đình. Các trạm TT Thương mại BD Square, trạm Nhà trọ Đinh Thị Dương, phường Phú Lợi (TDM)

1/7/2021 (7:00 - 12:00): Khu vực đường Hồ Văn Cống, đường Lê Chí Dân lưới hạ thế thuộc trạm Tương Bình Hiệp 2, phường Tương Bình Hiệp (TDM)

1/7/2021 (7:00 - 16:00): Khu vực từ ngã 3 Chợ Cũ đường Hồ Văn Cống đến ngã 3 Sở Gà, trạm Gốm Anh Tuấn và khu dân cư Huỳnh Long, phường Tương Bình Hiệp (TDM)

2/7/2021 (8:00 - 13:00): Khu vực đường An Mỹ, đường Giao thông nông thôn lưới hạ thế thuộc trạm An Mỹ 1, phường Phú Mỹ (TDM)

3/7/2021 (8:00 - 14:00): Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Hòa Thạnh 3, phường Phú Hòa (TDM)

4/7/2021 (8:00 - 13:00): Khu vực đường Nguyễn Văn Thành đường dây trung hạ thế NR Hoàng Trường Hưng, phường Tân Hoà (TDM)

Điện lực Dĩ An

30/6/2021 (7:30 - 16:30): Trạm III-250kVA Khu ĐT DV TM Quảng trường xanh 3, phường Đông Hòa, TP Dĩ An

Điện lực Bến Cát

30/6/2021 (7:30 - 12:30): Nhánh rẽ Bờ Bao

30/6/2021 (13:30 - 17:00): T5 KDC Oasis

1/7/2021 (7:30 - 12:30): Nhánh rẽ KDC Ấp 6 Thới Hòa

1/7/2021 (13:30 - 17:00): Nhánh rẽ Bến Tranh 1

2/7/2021 (7:30 - 12:30): Trạm TTND Ấp 4 Tân Định. Trạm Ấp 2 Thới Hòa A. Trạm 1 CS LX-HL

2/7/2021 (13:30 - 17:00): Trạm 17 Lăng Xi. Trạm 32 Lăng Xi. Trạm Ông Dũng

3/7/2021 (8:00 - 13:00): Trạm Sunrise

3/7/2021 (13:00 - 15:00): Trạm Đại Dương-TT 2

4/7/2021 (8:00 - 13:00): Trạm Công ty DJM

4/7/2021 (10:00 - 15:00): Trạm SPG VINA

4/7/2021 (12:00 - 17:00): Trạm Việt Thổ 2

Điện lực Dầu Tiếng

30/6/2021 (8:00 - 9:30): Cơ khí Phương Trung

30/6/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Kiến An, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng

30/6/2021 (10:00 - 12:00): Văn phòng Công ty CS Dầu Tiếng

30/6/2021 (13:00 - 14:30): Công ty CP CK VT CS Dầu Tiếng

30/6/2021 (15:00 - 16:30): HKD Nguyễn Thúy Hằng

1/7/2021 (8:00 - 9:30): Nhà văn hóa huyện

1/7/2021 (10:00 - 12:00): Công ty TNHH Gạch Ngói Vạn Phát Hưng

1/7/2021 (13:00 - 14:30): Khách hàng Phạm Văn Dương

Điện lực Tân Uyên

30/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực trạm Ấp Tân An, phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên)

30/6/2021 (13:00 - 17:00): Khu vực trạm Vĩnh Tân 12, phường Vĩnh Tân (Tân Uyên)

1/7/2021 (8:00 - 17:00): Khu vực trạm Hố Đá 4, phường Thái Hòa (Tân Uyên)

2/7/2021 (13:00 - 17:00): Khu vực trạm Thạnh Hội 7B, xã Thạnh Hội (Tân Uyên)

3/7/2021 (13:00 - 17:00): Khu vực trạm Khánh Bình 4, phường Tân Hiệp (Tân Uyên)

Điện lực Phú Giáo

30/6/2021 (12:00 - 18:00): Cơ sở nông sản Vĩnh Hòa

Điện lực Trung Tâm

30/6/2021 (8:00 - 17:30): Khu vực lưới hạ áp trạm Ấp 8 Chánh Phú Hòa

Điện lực Bàu Bàng

30/6/2021 (8:30 - 14:30): Một phần ấp Suối Tre, ấp Sa Thêm, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng

2/7/2021 (8:00 - 12:30): Một phần ấp Suối Tre, xã Long Nguyên. Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng

2/7/2021 (13:30 - 16:30): Một phần ấp Suối Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng