Điện lực Đồng Xoài

14/9/2020 (8h30-9h30): TBA đèn đường QL 14 trụ 31B/01B tuyến 471 Đồng Xoài. KP Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP. Đồng Xoài 

14/9/2020 (10h00-11h30): TBA đèn đường Cách mạng tháng Tám trụ 09 NR TTHC Thị xã trụ 56 tuyến 476 Đồng Xoài. KP Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

15/9/2020 (8h00-10h00): TBA Nguyễn Thị Định, phường Sơn Giang, TX Phước Long

17/9/2020 (8h00-9h00): Thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, TX Phước Long

17/9/2020 (9h30-10h30): Thôn Phước Quả, xã Phước Tín, TX Phước Long

17/9/2020 (13h00-14h00): Thôn Phước Thịnh, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đăng

14/9/2020 (7h30-16h30): Xã Nghĩa Bình, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Một phần thôn Phú Bình, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

15/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30; 9h30-10h30): Một phần thôn 2 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

15/9/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30): Một phần thôn 3 xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

15/9/2020 (8h30-11h30): TBA Công ty TNHH Thái Bình

15/9/2020 (9h30-10h30; 10h30-11h30): Một phần thôn 3 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

15/9/2020 (9h30-10h30; 10h30-11h30): Một phần thôn 3 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

Điện lực Chơn Thành

13/9/2020 (7h30-17h00): Công ty Giày Thông Hào, ấp 6 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

13/9/2020 (7h30-17h00): Một phần KP 2 TT Chơn Thành. Một phần ấp 6 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

13/9/2020 (8h00-11h00): Công ty Năng lượng GPPD, Công ty World Steel, Công ty HM Vina, Công ty TNHH Misung Vina, BTS KCN Becamex Bình Phước (KCN Becamex Bình Phước, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành)

Điện lực Lộc Ninh

15/9/2020 (8h00-11h00): Xã Lộc Khánh, Lộc Điền, Lộc Thuận; Ấp 7 xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

14/9/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

14/9/2020 (8h30-9h30): Một phần thôn Hà Bắc, thôn 5, 10 Long Bình, huyện Phú Riềng

Điện lực Đồng Phú

14/9/2020 (10h00-10h20): Một phần ấp 3, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài,

15/9/2020 (10h00-10h30): Một phần KP Tân An, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

12/9/2020 (7h30-16h30): Một phần thôn Sơn Trung, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

14/9/2020 (13h00-14h30; 14h45-16h15): Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

18/9/2020 (7h30-16h30): Thôn 4 xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

17/9/2020 (7h30-9h30; 10h00-12h00; 13h00-14h30): Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

17/9/2020 (15h00-16h00): Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

18/9/2020 (7h30-11h30): Xã Tân Lợi, xã Tân Hưng, một phần xã An Khương, xã Thanh An, huyện Hớn Quản