Điện lực Đồng Xoài

14/11/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp 3, 4 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài 

15/11/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Bù Xăng, Thuận Tân, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú 

16/11/2020 (13h00-14h30): Công ty TNHH MTV TM DV VT Trường Hải Bình Phước, trụ 02B/2 tuyến 476 ĐX, KP Tân Trà, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài,

16/11/2020 (15h00-16h30): Công ty TNHH Sinh Khối Nahnoom, trụ 12/02 NR KCN Tân Thành trụ 5A/82 tuyến 472 ĐX, ấp 2, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

17/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp 3 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

18/11/2020 (7h30-16h30): Ấp 5, 6 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú 

19/11/2020 (7h30-17h00): KP 4, 5 phường Tân Đồng. Một phần KP Phú Mỹ, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. Xã Thuận Phú, xã Thuận Lợi huyện Đồng Phú 

20/11/2020 (13h00-15h00): Ấp 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

14/11/2020 (8h00-16h30): TBA Hafimex xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

16/11/2020 (8h00-10h00): Một phần phường Sơn Giang, TX Phước Long

17/11/2020 (6h00-17h00): Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

18/11/2020 (8h00-15h30): Một phần KP 5 phường Long Phước, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

17/11/2020 (7h30-16h30): Ấp 3, 5, 8 9 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng 

18/11/2020 (8h30-11h00): Một phần xã Minh Hưng, toàn bộ TT Đức Phong, Đoàn Kết, xã Thọ Sơn; Phú Sơn; Đồng Nai, huyện Bù Đăng

18/11/2020 (8h30-11h00): Nhà máy thủy điện Đắk Kar thuộc thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

18/11/2020 (8h30-11h00): Một phần thôn Tân 3, xã Long Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

17/11/2020 (7h30-17h00): Một phần KP 1 thị trấn Chơn Thành, Ấp 1, 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

17/11/2020 (7h00-17h00): Phường Hưng Chiến, An Lộc, Phú Thịnh, một phần phường Phú Đức; một phần huyện Hớn Quản

Điện lực Lộc Ninh

16/11/2020 (7h00-17h00): Xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

17/11/2020 (7h30-8h00; 11h00-12h00): Ấp 4 xã Thành Hòa huyện Bù Đốp; Xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

17/11/2020 (8h00-11h00): Thôn 4, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

20/11/2020 (7h30-9h30): Thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

16/11/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

17/11/2020 (7h30-16h30): Một phần KP Tân Liên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

18/11/2020 (7h30-16h00): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

20/11/2020 (8h00-10h00): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

20/11/2020 (7h00-16h30): Xã Đức Hạnh, Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

18/11/2020 (6h00-6h15; 17h00-17h15): Một phần xã An Khương, xã Thanh An, huyện Hớn Quản

18/11/2020 (7h00-16h30): Một phần xã An Khương, huyện Hớn Quản

19/11/2020 (7h30-11h30): Toàn bộ ấp Đồng Dầu, một phần xã Minh Đức, huyện Hớn Quản