Điện lực Đồng Xoài

24/11/2020 (8h00-15h00): Một phần KP 1 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

26/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp 6 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

27/11/2020 (7h30-16h30): Xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

24/11/2020 (6h00-6h10): Một phần phường Long Phước, TX Phước Long; Một phần xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

24/11/2020 (6h00-17h00; 17h00-17h10): Phường Long Phước, TX Phước Long

25/11/2020 (7h30-10h00): Một phần KP 3 phường Phước Bình, TX Phước Long

27/11/2020 (8h00-14h30): KP 3 phường Long Phước, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

23/11/2020 (8h30-11h30): Thôn 7, 8, 9 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

24/11/2020 (7h30-16h30): Toàn bộ thôn 1 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

25/11/2020 (8h00-11h30): Toàn bộ thôn 3 xã Bom Bo, xã Đắk Nhau, xã Đường Mười, huyện Bù Đăng

26/11/2020 (7h30-11h30): Toàn bộ khu Đức Thọ, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

26/11/2020 (13h00-16h30): Toàn bộ khu C4, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

21/11/2020 (7h30-15h00): Thôn Bù Ka 1, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

21/11/2020 (8h00-9h00): Một phần thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng; Khách hàng Anh Thư

Điện lực Chơn Thành

21/11/2020 (7h30-11h30): Một phần KCN Becamex Bình Phước, Ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

21/11/2020 (7h30-17h00): Một phần khu phố 2, ấp 2 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

22/11/2020 (8h00-12h00): Công ty CP Phân bón và hoá chất Dầu khí Đông Nam Bộ, Ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

23/11/2020 (8h00-17h00): Một phần KP 2, ấp 2 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

25/11/2020 (7h00-17h00): Toàn bộ xã Thanh Lương, Thanh Phú, thị xã Bình Long

26/11/2020 (8h00-15h00): Trung tâm Thương mại & dân cư Thanh Bình (KP Xa Cam, phường Hưng Chiến, TX Bình Long)

Điện lực Lộc Ninh

25/11/2020 (6h55-7h15; 17h00-17h15): Xã Lộc Hưng, một phần xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

26/11/2020 (7h30-17h00): Xã Phước Minh, Đa Kia, Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

23/11/2020 (6h30-17h00): Xã Tân Lợi, Tân Hoà, huyện Đồng Phú

24/11/2020 (7h30-16h30): Tổ 37, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

27/11/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Phước, Tân Lợi, huyện Đồng Phú