Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

7/7/2023

7:30 - 11:00

Đại đội trinh sát và bệnh viện dã chiến Đồng Xoài tại KP Làng Ba, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

5/7/2023

7:50 - 10:00

TBA Bến xe Thành Công (3x25KVA) KP 1 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

8:45 - 10:30

TBA Trương Hồng Phát (3x25KVA) KP 1 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

9:30 - 11:00

TBA Trần Hồng Vũ (3x25KVA) KP 1 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

10:15 - 11:30

TBA Quốc Kỳ (3x25KVA) KP 3 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

13:15 - 14:30

TBA Thanh Minh Ngọc (3x25KVA) KP 3 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

14:00 - 15:30

TBA Vân Dũng (3x25KVA) KP 4 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

15:00 - 16:30

TBA Long Vũ (3x25KVA) KP 4 phường Long Thủy, TX Phước Long

5/7/2023

15:30 - 17:00

TBA Bơm nước 10 (3x15KVA) KP 5 phường Thác Mơ, TX Phước Long

6/7/2023

7:50 - 11:00

TBA Quỳnh Trung (III-750KVA) thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

6/7/2023

10:00 - 11:30

TBA Thiện Thắng (3x25KVA) KP Phước An, phường Phước Bình, TX Phước Long

6/7/2023

13:30 - 14:30

TBA Nguyễn Hữu Quân (3x25KVA), TBA khu 6-02 KP 7 phường Long Phước, TX Phước Long

6/7/2023

14:30 - 16:00

TBA Nguyễn Thị Nụ (3X25KVA) KP Long Điền 2, phường Long Phước, TX Phước Long

  

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

5/7/2023

8:00 - 13:00

Công ty MDF Doong Wha, KP 3B, KP 8 phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

5/7/2023

11:00 - 13:00

KP 3B, KP 6 phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

6/7/2023

7:30 - 16:00

Một phần KP 4, KP 5 phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

6/7/2023

7:30 - 16:00

Thôn Bình Tiến, Bù Tam, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Phú

7/7/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

7/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần thị trấn Tân Khai; xã Tân Quan, huyện Hớn Quản