Điện lực Đồng Xoài

30/11/2020 (14h30-15h00): Một phần KP Tân Xuân, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

1/12/2020 (7h30-16h00): Một phần ấp 5 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

4/12/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp 3 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

28/11/2020 (8h00-10h30): Xã Phước Tín, TX Phước Long

4/12/2020 (7h30-16h30): Thôn Bình Trung, phường Phước Bình, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

3/12/2020 (7h00-16h30): Thôn 4, thôn 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

4/12/2020 (7h30-16h30): Một phần xã Đoàn Kết, toàn bộ xã Thọ Sơn, Phú Sơn, Đồng Nai, huyện Bù Đăng

4/12/2020 (7h30-16h30): Nhà thủy điện Đắk ka thôn 8 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

2/12/2020 (7h00-16h00): Thôn 4, 8, 9, thôn Phu Mang 3, thôn Bù Ka 2, xã Long Hà, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

29/11/2020 (7h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Hưng, ấp 1, ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm; Một phần KP Trung Lợi, KP 1, KP 2, KP 6, KP 7 thị trấn Chơn Thành; Ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

29/11/2020 (7h00-17h00): Một phần KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành; Ấp 1, 12 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

29/11/2020 (8h00-11h00): Công ty TNHH Ream Textile, ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành 

29/11/2020 (11h30-16h00): Một phần KP 1, 2 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

29/11/2020 (13h00-14h00): Công ty TNHH Ream Textile (Công ty C&H cũ), ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

29/11/2020 (14h10-15h20): TBA 1x50kVA Công ty CP KD&PT Bình Dương, ấp 2 Chơn Thành, huyện Chơn Thành

29/11/2020 (15h30-17h00): Nhánh rẽ chi nhánh Công ty CP KD&PT Bình Dương, ấp 2 Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

28/11/2020 (7h30-16h30): KP Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

1/12/2020 (7h30-16h30): KP Phú Cường, phường An Lộc, thị xã Bình Long

2/12/2020 (7h30-17h00): KP Phú Trung, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Điện lực Lộc Ninh

3/12/2020 (7h30-17h00): Xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

1/12/2020 (7h30-8h30): Thôn 5 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

3/12/2020 (7h00-16h30): Ấp 4 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp; Xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

30/11/2020 (8h00-11h30): Xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

1/12/2020 (6h30-16h30): Xã Tân Lợi, Tân Hoà, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

30/11/2020 (7h00-16h30): Công ty Thanh Dung, thôn Đắk U, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

1/12/2020 (8h00-10h00): Một phần thôn 8, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

3/12/2020 (7h30-11h30): Một phần thị trấn Tân Khai, toàn bộ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản