Điện lực Đồng Xoài

6/12/2020 (7h30-16h30): Một phần ấp 5 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú 

6/12/2020 (8h00-10h00): Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

7/12/2020 (7h30-15h00): KP Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

7/12/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài,

8/12/2020 (7h30-15h00): Ấp 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

9/12/2020 (7h00-16h30): Một phần ấp 3 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

10/12/2020 (7h30-11h30; 13h00-16h30): Một phần ấp 6 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

11/12/2020 (7h30-17h00): Xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

7/12/2020 (8h00-16h30): TBA Duy Phương - xã Phước Tín, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

7/12/2020 (7h30-9h30; 13h00-15h00): Một phần thôn 5, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

7/12/2020 (7h30-16h30): Toàn bộ thôn 2, thôn 6 xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng

8/12/2020 (7h30-9h30): Một phần thôn 5, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

8/12/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 

9/12/2020 (7h30-9h30; 13h00-15h00): Một phần ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

10/12/2020 (7h30-9h30; 11h00-11h30): Một phần khu Đức Lập, TT Đức Phong, huyện Bù Đăng 

10/12/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp 1 xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng

11/12/2020 (6h00-6h15; 12h00-12h15): Xã Đức Liễu, Thống Nhất, Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, một phần xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

11/12/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

11/12/2020 (8h00-11h30): Công ty TNHH NLSH Phương Đông, ấp 8 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

11/12/2020 (13h00-16h00): Trạm cấp nước Minh Hưng, ấp 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

9/12/2020 (7h30-16h00): Thôn Phú Cường, Phú Hưng, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Thuận, Phú Hòa, Phú Bình, xã Phú Riềng; Toàn bộ xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

10/12/2020 (7h00-12h00): Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

6/12/2020 (7h30-16h00): Ấp 3B, 4, 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

6/12/2020 (7h30-16h00): TBA III-1000kVA Công ty CP Điện lực CN Miền Nam, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

6/12/2020 (8h00-12h00): Công ty Tân Phước Hưng, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

8/12/2020 (7h00-16h30): Một phần ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, xã Minh Thành; Ấp 1, 2, 3, 4, 6 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

5/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sóc Bế, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long

6/12/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long

Điện lực Đồng Phú

7/12/2020 (7h30-11h30): Một phần TT Tân Phú, huyện đồng Phú

8/12/2020 (7h00-16h30): Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú 

11/12/2020 (7h30-11h30): Tổ 33 ấp 9 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

8/12/2020 (8h30-10h30): Trung tâm Phú Nghĩa thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

11/12/2020 (7h00-16h30): Một phần thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập