Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

12/7/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp 2 xã Tân Thành; KP Bưng Trang, xã Tiến Thành, TP Đồng Xoài. Ấp Tân Phú, xã Thuần Phú, huyện Đồng Phú

13/7/2023

8:00 - 11:30

Công ty chế biến gỗ Minh Tuấn (TBA III-1000kvA)

13/7/2023

11:00 - 12:00

TBA Công ty TNHH Sài Gòn ViNa. Xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

14/7/2023

8:00 - 11:30

TBA III-4000kvA Công ty CP Thuận Lợi Bình Phước

14/7/2023

13:00 - 14:00

Đèn đường khu lâm viên 1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng

12/7/2023

7:30 - 16:30

Xã Bình Minh; Bom Bo; Đường 10; Đắk Nhau, huyện Bù Đăng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

12/7/2023

8:00 - 9:30

Thôn 3 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

12/7/2023

9:50 - 10:30

Thôn 4 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

12/7/2023

10:45 - 11:45

Thôn 7 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

12/7/2023

13:30 - 14:30

Thôn 5b xã Long Hà, huyện Phú Riềng

12/7/2023

15:00 - 16:30

Thôn 2 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

13/7/2023

7:30 - 15:00

Thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

13/7/2023

8:00 - 9:30

Thôn 2 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

13/7/2023

9:50 - 10:20

Thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

13/7/2023

10:30 - 11:50

Thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

13/7/2023

13:20 - 16:00

Thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

14/7/2023

8:00 - 9:30

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

14/7/2023

9:40 - 10:20

Thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

14/7/2023

10:30 - 10:50

Thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

14/7/2023

11:00 - 12:30

Thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

13/7/2023

7:30 - 8:30

Một phần KP Thanh Bình, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

13/7/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn 6 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp

13/7/2023

8:40 - 9:10

Một phần KP Thanh Bình, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

13/7/2023

9:20 - 10:15

Một phần ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

13/7/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Thanh Trung, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

13/7/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

13/7/2023

14:10 - 15:10

Một phần ấp Thanh Thủy, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

13/7/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

14/7/2023

7:30 - 11:30

Ấp Sóc 5, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản