Điện lực Đồng Xoài

13/1/2021 (7h30-16h30): Một phần KP Bình Thiện, Phước Tân, Tân Đồng 1, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

14/1/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú 

15/1/2021 (7h30-16h30): Một phần ấp 1, ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

Điện lực Phú Riềng

12/1/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn Phú Lâm, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng

12/1/2021 (10h00-15h00): Một phần thôn 3, xã Long Bình, huyện Phú Riềng

13/1/2021 (8h00-15h00): Một phần thôn 11, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

14/1/2021 (7h30-11h30): Một phần thôn Tân Bình, xã Bù Nho; Một phần thôn 5A xã Long Hà, huyện Phú Riềng

Điện lực Đồng Phú

11/1/2021 (7h30-10h00): KP Thắng Lợi, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

11/1/2021 (10h30-11h30): Ấp An Hoà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú

12/1/2021 (7h30-10h30; 13h30-16h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

13/1/2021 (7h30-9h30; 10h00-11h30): Ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

14/1/2021 (7h30-11h30; 13h30-15h30): Ấp 6, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

15/1/2021 (7h30-9h30): Ấp 4, 7 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

Điện lực Bù Gia Mập

11/1/2021 (8h30-10h00): Một phần thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

13/1/2021 (7h30-17h00): Một phần thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

15/1/2021 (7h30-9h30): Một phần thôn 2 Bù Khơn, thôn Bù Xia, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập