Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

8/9/2023

7:30 - 15:00

Xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

7/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP 6, KP 7 phường Hưng Long; KP Đồng Tâm, phường Thành Tâm, TX Chơn Thành

7/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần KP Đồng Tâm, phường Thành Tâm, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

9/9/2023

7:10 - 7:15

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa; toàn bộ xã Đắk Ơ; Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập

9/9/2023

7:10 - 11:45

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

9/9/2023

11:40 - 11:45

Một phần thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa; toàn bộ xã Đắk Ơ; Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập