Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

11/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP Phú Thanh, KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

12/9/2023

8:00 - 14:00

KP 11 phường Minh Hưng, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

12/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần thôn 2 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

12/9/2023

7:30 - 11:30

Thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

12/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

12/9/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Phước An, huyện Hớn Quản