Điện lực Đồng Xoài

31/3/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

1/4/2021 (8h00-9h00): Một phần KP Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

4/4/2021 (7h00-16h00): Một phần KCN Đồng Xoài 1, xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

6/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP Bình Thiện, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

6/4/2021 (13h30-16h00): Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

1/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Phước Tân, huyện Phú Riềng 

Điện lực Phú Riềng

5/4/2021 (7h30-11h30): Thôn 3 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

6/4/2021 (7h30-16h00): Thôn 7 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

31/3/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 4, 8 TT Chơn Thành; ấp 6 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

1/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 6, 7 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

1/4/2021 (7h30-11h30; 13h00-17h00): Một phần ấp Đồng Tâm xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

2/4/2021 (8h00-10h30; 13h00-16h30): Một phần ấp 2, ấp 3 TT Chơn Thành huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

1/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Thanh Bình, ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, TX Bình Long

1/4/2021 (13h30-16h30): Ấp Sóc Giếng, xã Thanh Lương, TX Bình Long

Điện lực Lộc Ninh

5/4/2021 (8h00-10h00): KP Ninh Thuận, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

31/3/2021 (7h30-11h30): Ấp 2 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

31/4/2021 (7h30-11h00): Ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

5/4/2021 (7h30-16h30): Xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

6/4/2021 (7h30-8h00; 16h00-16h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú