Điện lực Đồng Xoài

7/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp 1, 2 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

13/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

Điện lực Phú Riềng

8/4/2021 (7h30-16h00): Thôn 4 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

12/4/2021 (8h00-15h00): Thôn Tân Long, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

13/4/2021 (8h00-16h00): Thôn 3 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

7/4/2021 (8h00-16h30): Một phần ấp 5 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

8/4/2021 (8h00-10h30): Một phần ấp 3 TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành

8/4/2021 (11h30-13h00): TBA Công ty TNHH Hồng Tín BP (ấp 2 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành)

9/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

11/4/2021 (5h00-18h00): Một phần ấp 3A, một phần ấp 6, toàn bộ ấp 7, toàn bộ ấp 11, xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

Điện lực Đồng Phú

7/4/2021 (7h30-16h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

9/4/2021 (7h30-16h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

8/4/2021 (8h00-11h00): Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

8/4/2021 (9h00-11h30): Một phần thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

8/4/2021 (13h00-14h00): Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

8/4/2021 (13h30-15h30): Một phần thôn 01, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

8/4/2021 (14h30-16h30): Một phần thôn Bình Đức, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập

10/4/2021 (8h00-16h30): Toàn bộ thôn 6 Cây Da, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

9/4/2021 (7h30-16h00): Một phần xã Thanh Bình, toàn bộ xã Phước An, huyện Hớn Quản