Điện lực Đồng Xoài

14/4/2021 (7h30-16h00): Một phần KP Suối Đá, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài

15/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP Phú Lộc, KP Phú Tân, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

17/4/2021 (6h00-16h30): Xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

20/4/2021 (7h30-16h00): Ấp 1 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

15/4/2021 (8h00-11h30): Thôn Bàu Nghé, xã Phước Tín, TX Phước Long

16/4/2021 (7h30-7h45; 7h30-10h30; 10h30-10h45): Khu 6, 7, 8 phường Long Phước, TX Phước Long

Điện lực Phú Riềng

15/4/2021 (8h30-11h30): Một phần thôn 1 xã Long Bình, huyện Phú Riềng

17/4/2021 (5h30-6h00; 16h00-16h30): Xã Phú Riềng, Phú Trung, huyện Phú Riềng

17/4/2021 (6h00-16h30): Khách hàng Văn Cường

Điện lực Chơn Thành

14/4/2021 (7h00-17h00): Công ty CP Gỗ MDF VRG Dong Wha Trụ 230C/13/09/01 - T472 Bình Long xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

14/4/2021 (7h00-17h00): Mợt phần ấp 8, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

20/4/2021 (7h30-16h00): Ấp 5 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

20/4/2021 (9h00-11h00): Một phần ấp Bù Nồm, Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh

Điện lực Đồng Phú

14/4/2021 (7h30-16h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

15/4/2021 (7h30-8h30): Công ty TNHH Long Sơn (KP Bàu Ké, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú)

15/4/2021 (8h30-9h30): Công ty TNHH SX TM Gỗ Cẩm Hưng (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú)

15/4/2021 (9h30-10h30): Công ty CP ĐT Nguyên Thịnh (KP Bàu Ké, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú)

15/4/2021 (13h00-14h30): Cty TNHH Công nghiệp HongSheng Việt Nam (KP Bàu Ké, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú)

15/4/2021 (14h30-15h30): Công ty TNHH Hùng Vương Bình Phước (xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài)

16/4/2021 (7h30-8h30): Công ty TNHH LC Buffalo (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú)

16/4/2021 (7h30-16h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

16/4/2021 (14h30-15h30): Cty TNHH VLXD Khai thác NL Thái Bình xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

16/4/2021 (15h30-16h30): HKD Nguyễn Cửu Lành xã Tân Phước, huyện Đồng Phú

18/4/2021 (8h00-10h00): Một phần TT Tân Phú , huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

16/4/2021 (10h00-12h00): Khách hàng Lê Tấn Trúc, thôn Khắc Khoan xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

14/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản

16/4/2021 (7h30-16h00): Một phần TT Tân Khai, toàn bộ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản. Một phần xã Quang Minh, huyện Chơn Thành