Điện lực Đồng Xoài

23/4/2021 (7h30-16h30): Ấp Bưng C xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

24/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

24/4/2021 (7h30-16h00): Một phần KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài. VP Ủy ban tỉnh Bình Phước. Đài truyền hình Bình Phước đường Trần Hưng Đạo phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

24/4/2021 (15h00-16h30): Một phần KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

27/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 5 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài

27/4/2021 (13h30-16h00): Một phần ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

22/4/2021 (7h50-8h45): TBA Hải Hằng (3x50KVA) thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

22/4/2021 (8h30-9h30): TBA Cao Xuân Lộc (1x75KVA) thôn Đồng Tháp xã Phước Tân huyện Phú Riềng

22/4/2021 (9h30-10h30): TBA Hoàng Phát (III-160KVA) thôn Đồng Tháp xã Phước Tân huyện Phú Riềng

22/4/2021 (10h00-11h30): TBA Quang Thế (III-160KVA) thôn Đồng Tháp xã Phước Tân huyện Phú Riềng

22/4/2021 (13h10-14h20): TBA Bích Hợp (3x25KVA) thôn Phước Lộc, xã Phước Tín, TX Phước Long

22/4/2021 (13h50-15h00): TBA Võ Thị Hoa (3x25KVA) thôn Phước Lộc xã Phước Tín, TX Phước Long

22/4/2021 (14h30-15h30): TBA Phạm Văn Đoàn (3x25KVA) thôn Hưng Lập xã Phước Tín TX Phước Long

22/4/2021 (15h00-16h30): TBA Lê Trung Tuấn (3x25KVA) thôn Hưng Lập xã Phước Tín TX Phước Long

23/4/2021 (7h30-17h00): Một phần KP Long Điền, phường Long Phước, TX Phước Long

23/4/2021 (7h30-17h00): TBA Vơn Quyên, Kiều Trinh, Ngọc Thủy phường Long Phước TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

26/4/2021 (7h30-16h00): Ấp 1 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

27/4/2021 (7h30-16h30): Ấp 5 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

23/4/2021 (7h30-16h00): Một phần thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

23/4/2021 (8h30-15h30): TBA Võ Thanh Bình, Nguyễn Văn Chính, Võ Duy Hòa, TBA Thu Lan thôn 2 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

26/4/2021 (8h00-9h00): Khách hàng Ngọc Tuấn Phá (thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng)

26/4/2021 (9h10-10h10): Khách hàng Nguyễn Văn Quyết (thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng)

26/4/2021 (14h45-15h45): Khách hàng Hậu Nhật (thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng)

27/4/2021 (7h30-10h30): Một phần thôn 5A xã Long Hà, huyện Phú Riềng

27/4/2021 (8h00-9h00): Khách hàng UBND xã Long Hưng (thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng)

27/4/2021 (13h30-14h30): Khách hàng Long Hồng (thôn 8 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng)

27/4/2021 (14h40-15h40): Khách hàng Trịnh Văn Sửu (thôn 8 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng)

27/4/2021 (13h30-16h00): Một phần thôn 3 xã Long Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

22/4/2021 (8h00-16h00): Ấp 4 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành. Ấp Sa Lách, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản

25/4/2021 (8h00-8h20; 12h00-12h20): Ấp Thủ Chánh, ấp 2 xã Thành Tâm; KP 2, KP 3, KP 5 ấp 3 thị trấn Chơn Thành; Ấp 3, ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Một phần ấp Tân Trường, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

25/4/2021 (5h00-18h00): Một phần ấp 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

25/4/2021 (5h00-18h00): Công ty CP TMDV Giấy Thuận An 4 - Ấp 3B xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Công ty CP TMDV Giấy Thuận An 5 - Ấp 3B xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

25/4/2021 (8h00-12h20): Ấp 3, ấp 3B xã Minh Hưng huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

23/4/2021 (7h00-16h30): Một phần xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

27/4/2021 (9h00-11h00): Ấp 3 xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

22/4/2021 (6h00-16h30): Ấp Thanh Thủy, ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Xã Đa Kia, xã Phước Minh, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập. Thôn 5, 8, 10 xã Long Bình huyện Phú Riềng

Điện lực Đồng Phú

23/4/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

24/4/2021 (7h30-8h30): Công ty Kim Tín (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú).

24/4/2021 (8h30-9h30): Văn phòng HĐND UBND huyện Đồng Phú (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú). Công ty Gỗ Xanh Kim Tín (TT Tân Phú, huyện Đồng Phú).

26/4/2021 (8h00-15h00): Ấp Thạch Màng, huyện Đồng Phú

27/4/2021 (6h00-9h30): Xã Tân Lợi, Tân Hòa, huyện Đồng Phú

Điện lực Hớn Quản

23/4/2021 (7h30-16h00): Toàn bộ xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản

25/4/2021 (7h30-11h30): Khu hành chính huyện Hớn Quản; một phần TT Tân Khai, huyện Hớn Quản

25/4/2021 (13h00-16h00): Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản