Điện lực Đồng Xoài

28/4/2021 (7h30-16h30): Một phần ấp Bù Xăng, ấp Thuận Tân, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

29/4/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 4 phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài 

4/5/2021 (7h30-16h00): Ấp 2, 3 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài. 

4/5/2021 (7h30-16h00): Ấp 2, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú

Điện lực Phước Long

29/4/2021 (8h00-11h30): KP 3 phường Phước Bình, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

28/4/2021 (7h30-16h30): Khu sơn thủy xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

4/5/2021 (7h30-16h30): Toàn bộ KV thôn 7, 8, 9, 10 xã Bom Bo, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

28/4/2021 (8h00-9h30): Khách hàng Út Lan (thôn 2 xã Long Bình, huyện Phú Riềng)

28/4/2021 (9h40-10h40): Khách hàng Mạnh Thiện (thôn 1 xã Long Bình, huyện Phú Riềng)

28/4/2021 (14h20-15h20): Khách hàng Lê Văn Thắng (thôn 7 xã Long Hà, huyện Phú Riềng)

29/4/2021 (8h00-9h00): Khách hàng Nguyễn Hữu Hiểu (thôn Tân Phước, xã Long Tân, huyện Phú Riềng)

29/4/2021 (9h15-10h15): TBA khách hàng Nguyễn Hữu Sơn (thôn 7 xã Long Hà , huyện Phú Riềng)

29/4/2021 (10h30-11h30): Khách hàng Điều Mỹ Lệ (thôn 1 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng)

29/4/2021 (11h40-13h40): Cty TNHH MTV SX TM Linh Hương (thôn 8 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng)

Điện lực Chơn Thành

28/4/2021 (8h00-8h40): TBA Cty cổ phần Nguyên Vũ (1), ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

28/4/2021 (9h00-11h00): TBA Cty cổ phần Nước Môi Trường Bình Dương, ấp 2 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

28/4/2021 (13h30-15h30): TBA Cty TNHH MTV My Anh tại trụ 251/99/07/17 nhánh rẽ Công TTHC xã Quang Minh tuyến 472 Chơn Thành, ấp Bàu Teng xã Quang Minh, huyện Chơn Thành

28/4/2021 (15h30-16h30): Cty TNHH MTV Thanh Thuỷ trụ 91B/275B tuyến 472 Chơn Thành ấp 4 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

Điện lực Đồng Phú

28/4/2021 (7h30-11h30): Xã A Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

29/4/2021 (8h00-9h00): Một phần xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

4/5/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Điện lực Bù Gia Mập

4/5/2021 (7h30-8h00; 16h30-17h00): Một phần thôn Đắk Son, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

4/5/2021 (7h30-17h00): Một phần thôn Đắk Son, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

29/4/2021 (7h30-11h30): Một phần xã An Khương, một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

4/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp 6 xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản