Điện lực Đồng Xoài

5/5/2021 (7h30-16h00): Một phần ấp 1, ấp Suối Đôi xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú

6/5/2021 (7h30-9h30): Một phần KP Tân Trà, phường Tân Bình. Một phần ấp 1 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

6/5/2021 (9h45-11h40): Một phần KP Tân Trà, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

6/5/2021 (8h00-15h00): TBA Lệ Quyên, Quỳnh Trân, phường Long Phước, TX Phước Long

7/5/2021 (8h00-15h00): TBA Khánh My, phường Long Phước, TX Phước Long

Điện lực Bù Đăng

5/5/2021 (7h30-16h30): Toàn bộ ấp 6 và ấp 12 xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

5/5/2021 (8h00-15h00): Ấp 7 xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng

Điện lực Chơn Thành

5/5/2021 (8h00-11h30; 13h00-16h30): Ấp 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

6/5/2021 (8h00-11h30): Ấp 2 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

6/5/2021 (13h00-16h30): Ấp 4 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

Điện lực Đồng Phú

5/5/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

7/5/2021 (7h30-16h30): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú