Điện lực Đồng Xoài

12/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp 2, 3, 5, 6, Suối Đôi, xã Đồng Tiến; Ấp 1 xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú

14/5/2021 (7h30-11h30): Một phần KP 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

14/5/2021 (13h30-16h30): Một phần ấp 7 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

16/5/2021 (8h00-11h30): TT Y tế TP Đồng Xoài. Một phần KP Xuân Đồng, phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài

18/5/2021 (7h30-16h00): Một phần KP Phú Cường, phường Tân Phú. KP Suối Cam, phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

Điện lực Phước Long

15/5/2021 (5h00-17h00): Một phần phường Long Phước, thị xã Phước Long

15/5/2021 (5h00-17h00): Xã Bình Tân, huyện Phú Riềng

15/5/2021 (5h00-5h15; 17h00-17h15): Phường Long Phước, thị xã Phước Long. Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

16/5/2021 (5h00-17h00): Phường Thác Mơ, phường Sơn Giang, xã Long Giang, thị xã Phước Long

16/5/2021 (5h00-17h00): Phường Phước Bình, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

16/5/2021 (5h00-5h15; 17h00-17h15): Xã Phước Tín, TX Phước Long. Xã Phước Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bù Đăng

12/5/2021 (7h00-16h00): Thôn Sơn Thành, Sơn Phú, Sơn Quý, Sơn Tân xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng

13/5/2021 (8h30-11h30): Ấp 1 xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng

13/5/2021 (13h30-16h30): Thôn Sơn Hiệp, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng

14/5/2021 (7h00-16h00): Một phần xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

12/5/2021 (8h00-16h00): TBA III-560KVA Linh Hương 4 tuyến 477 Phước Long, thôn 8 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

13/5/2021 (8h00-16h00): Một phần thôn 9 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

15/5/2021 (5h00-17h00): Toàn bộ xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

Điện lực Chơn Thành

14/5/2021 (7h00-11h00): Một phần khu vực ấp 3 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

Điện lực Lộc Ninh

18/5/2021 (7h30-16h00): Một phần xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

12/5/2021 (6h00-6h30; 16h30-17h00): Xã Đa Kia, Phước Minh, Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

12/5/2021 (7h00-16h30): Xã Đa Kia, Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

12/5/2021 (7h30-16h00): Một phần xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

16/5/2021 (5h00-17h00): Xã Đức Hạnh, xã Phú Văn, xã Đắk Ơ, xã Bù Gia Mập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

14/5/2021 (7h00-9h30; 10h00-11h00): Một phần KP 7 thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản