Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

10/10/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp 4, 6 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Riềng

10/10/2023

7:30 - 16:00

Khách hàng Tư Lê, thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

10/10/2023

7:00 - 16:30

Một phần xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

9/10/2023

7:30 - 16:00

Ấp Thanh Tâm, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

10/10/2023

8:00 - 16:30

Một phần thôn 4 xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

11/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần ấp Thanh Tâm, TT Thanh Bình; Ấp 5, 7, 8, 9 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

11/10/2023

13:30 - 16:00

KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

11/10/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp Tân An, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Gia Mập

10/10/2023

7:30 - 11:30

Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

10/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản

9/10/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Thanh An, huyện Hớn Quản

10/10/2023

6:00 - 6:15

Một phần xã An Khương, Thanh An, huyện Hớn Quản

10/10/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản

10/10/2023

17:00 - 17:15

Một phần xã An Khương, Thanh An, huyện Hớn Quản