Ngày

Giờ

Điện lực Đồng Xoài

15/10/2023

7:30 - 15:30

Một phần KP Tân Trà, phường Tân Bình; ấp 1, 2, 3, 6 xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phước Long

13/10/2023

7:30 - 15:00

Một phần thôn 4 Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

13/10/2023

7:30 - 16:30

Tổ 4 thôn 6 Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đăng     

13/10/2023

7:30 - 10:30

Một phần xã Đức Liễu; xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng

15/10/2023

8:00 - 17:00

Công ty FreeWell

 

Ngày

Giờ

Điện lực Chơn Thành

13/10/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 5, ấp Chà Hòa, xã Minh Thắng, TX Chơn Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lộc Ninh

13/10/2023

7:00 - 16:30

Một phần xã Lộc Thiện; TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bù Đốp

13/10/2023

7:30 - 16:00

Một phần thôn Bình Tiến 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập

13/10/2023

8:00 - 11:30

KP Thanh Bình, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hớn Quản  

13/10/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản