Điện lực Đồng Xoài

20/5/2021 (6h00-16h00): Một phần KP 4, 5 phường Tân Đồng. KP Phú Mỹ phường Tân Phú. KP Làng 3 phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài. Toàn bộ xã Thuận Phú, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

21/5/2021 (7h30-16h30): Ấp 8 xã Tân Thành, TP Đồng Xoài

22/5/2021 (8h00-11h00): Một phần KDC KP Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

25/5/2021 (7h30-16h00): Ấp Đồng Búa xã Thuận Lợi. Ấp Cầu Cháy, ấp Bàu Cây Me, Tổ 4, 5, 6 ấp Tân Phú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú 

Điện lực Bù Đăng

21/5/2021 (7h30-16h00): Toàn bộ xã Bình Minh, Bom Bo, Đắk Nhau, Đường Mười, huyện Bù Đăng

Điện lực Phú Riềng

19/5/2021 (8h00-15h00): Cty chăn nuôi Hòa Phước, thôn Phu Mang 3 xã Long Hà, huyện Phú Riềng

25/5/2021 (7h00-16h30): Xã Bù Nho, Long Hà, Long Bình, Long Tân, huyện Phú Riềng

Điện lực Bình Long

20/5/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Sóc Rull, xã An Phú, huyện Hớn Quản

Điện lực Lộc Ninh

20/5/2021 (7h30-11h30): Một phần xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

25/5/2021 (7h30-11h30): Một phần thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Đồng Phú

19/5/2021 (7h30-11h30): TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

19/5/2021 (13h30-16h00): TT Tân Phú, huyện Đồng Phú

21/5/2021 (7h30-11h30): Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

21/5/2021 (13h30-16h30): Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

22/5/2021 (7h30-11h30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

24/5/2021 (7h30-11h30): Xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú

25/5/2021 (7h30-10h00): Ấp 5 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

25/5/2021 (10h00-16h00): Một phần xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

20/5/2021 (7h00-16h30): Một phần xã Đức Hạnh, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập

Điện lực Hớn Quản

21/5/2021 (7h30-11h30): Một phần thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản