Điện lực Đồng Xoài

26/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

28/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú

29/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần KP Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài

Điện lực Phú Riềng

26/5/2021 (8:00 - 8:50): TBA Cty TNHH XNK Âu Việt Xanh (thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng)

26/5/2021 (9:00 - 9:50): TBA Cty TNHH MTV Đại Hùng (thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng)

26/5/2021 (10:00 - 10:50): TBA Cty TNHH XNK Nghĩa Thọ III (thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng)

26/5/2021 (11:00 - 11:50): TBA Đàm Văn Tấn (thôn Phú Thành, xã Phú Riềng huyện Phú Riềng)

26/5/2021 (14:00 - 14:50): TBA Cty CP Hồng Lam (thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng)

Điện lực Chơn Thành

26/5/2021 (8:00 - 15:30): TBA HKD Nguyễn Thành Viễn 1-2 ấp 5 xã Minh Long, huyện Chơn Thành

26/5/2021 (8:00 - 8:40): Cty CP Nguyên Vũ 1, Cty Esco Việt Nam, Cty Solzen ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

26/5/2021 (8:50 - 9:20): Cty TNHH DVTM Thảo Khoa, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

26/5/2021 (9:40 - 10:10): Cty CP PT HT KT Becamex BP, ấp 4 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành 

26/5/2021 (10:30 - 11:00): Ấp 5 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

26/5/2021 (14:00 - 14:40): Cty TNHH DVPT Địa ốc Xanh Bình Phước, ấp 5 xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

27/5/2021 (8:30 - 9:10): TBA Cty TNHH TMDV Hoàng Phúc, ấp 5 xã Nha Bích huyện Chơn Thành

27/5/2021 (9:20 - 9:50): TBA Phạm Hồng Châu, ấp 4 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

27/5/2021 (10:00 - 10:40): TBA VLXD Tư Mười III, ấp 3 xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành

27/5/2021 (11:00 - 11:40): Cửa hàng VLXD Tư Mươi IV, ấp 1 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/5/2021 (13:30 - 14:10): TBA Nước đá Thành Lợi, ấp 1 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

27/5/2021 (14:30 - 15:10): TBA Trần Thị Chanh, ấp 6 xã Minh Lập, huyện Chơn Thành

28/5/2021 (8:50 - 9:50): TBA Công an huyện Chơn Thành, KP Trung Lợi thị trấn Chơn Thành

28/5/2021 (10:00 - 10:40): TBA Cty TNHH MTV TM Minh Tú, ấp 1 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

28/5/2021 (10:00 - 12:00): Cty CP Trung Thành, KP 8 thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

28/5/2021 (10:50 - 11:30): TBA Đào Phúc Tý, ấp 1 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

28/5/2021 (13:30 - 14:10): TBA Cửa hàng VLXD Toàn Trang, ấp 2 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

28/5/2021 (14:20 - 14:50): TBA Cty TNHH Công nghệ môi trường Bình Phước Xanh, ấp 3 xã Nha Bích, huyện Chơn Thành

30/5/2021 (8:00 - 8:40): Cty Việt Nam Nicever, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

30/5/2021 (8:50 - 9:30): Nhánh rẽ Cty TNHH Beesco Vina, ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

30/5/2021 (9:40 - 10:10): Nhánh rẽ Cty TNHH Đầu Tư Chơn Thành Capital (Cty TNHH MTV Signature Home Furnishings mới), ấp 2 xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

30/5/2021 (10:20 - 10:50): Cty TNHH CPV Food 2, ấp 4 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

30/5/2021 (11:00 - 11:30): Cty TNHH CPV Food, ấp 5 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

30/5/2021 (11:40 - 12:10): Cty TNHH Leoch Battery Việt Nam, ấp 5 xã Minh Thành huyện Chơn Thành

30/5/2021 (14:00 - 14:30): Cty TNHH Long Fa Việt Nam (1), ấp 3B xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành

Điện lực Bình Long

26/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần KP Hưng Phú, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Điện lực Lộc Ninh

31/5/2021 (7:30 - 9:30): Một phần xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh

Điện lực Bù Đốp

28/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp 2, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp

31/5/2021 (7:30 - 11:30): Một phần ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện bù Đốp

Điện lực Đồng Phú

26/5/2021 (7:30 - 16:00): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

28/5/2021 (7:00 - 9:30; 9:30 - 16:00): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

29/5/2021 (7:30 - 14:30): Xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú

29/5/2021 (7:30 - 14:30): Công ty Năng lượng Xanh Đồng Phú Xã Tiến, huyện Đồng Phú

31/5/2021 (7:30 - 10:30; 10:30 - 16:30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

1/6/2021 (7:30 - 16:30): Xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Điện lực Bù Gia Mập

28/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần thôn 6 xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập